การเก็บ iPhone, iPad และ iPod touch ให้อยู่ในอุณหภูมิการทำงานที่สามารถรับได้

เรียนรู้เกี่ยวกับอุณหภูมิการทำงานและการจัดการอุณหภูมิสำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch (รุ่นที่ 4 และใหม่กว่า)

โปรดใช้งานอุปกรณ์ iOS ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง 0º และ 35º C (32º หรือ 95º F) สภาวะอุณหภูมิที่ต่ำหรือสูงกว่านี้อาจทำให้อุปกรณ์มีการทำงานที่เปลี่ยนไปเพื่อปรับอุณหภูมิของเครื่องให้เป็นปกติ การใช้อุปกรณ์ iOS ในสภาพอากาศที่เย็นจัดซึ่งอยู่นอกช่วงอุณหภูมิที่เครื่องทำงาน อาจทำให้ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงชั่วคราว และอาจทำให้อุปกรณ์ปิดทำงานได้ ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่จะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อคุณนำอุปกรณ์กลับสู่อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงขึ้น การใช้อุปกรณ์ iOS ในสภาวะที่ร้อนจัดอาจส่งผลให้แบตเตอรี่มีระยะเวลาการใช้งานที่สั้นลงอย่างถาวร

เก็บอุปกรณ์ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง -20º และ 45º C (-4º ถึง 113º F) ห้ามทิ้งอุปกรณ์ไว้ในรถยนต์ เพราะอุณหภูมิในที่จอดรถอาจเกินช่วงอุณหภูมินี้ได้

อุปกรณ์ของคุณอาจจะร้อนขึ้น

เมื่อคุณใช้อุปกรณ์หรือชาร์จแบตเตอรี่ อุปกรณ์อาจจะร้อนขึ้น คุณอาจสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์ของคุณรู้สึกร้อนขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเป็นครั้งแรก
 • เมื่อคุณกู้คืนจากข้อมูลสำรอง
 • เมื่อแอพสร้างดัชนีหรือวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง เช่น แอพรูปภาพแท็กใบหน้า สถานที่ หรือคำสำคัญหลังจากอัพเดทซอฟต์แวร์
 • เมื่อคุณใช้แอพหรือคุณสมบัติที่ใช้กราฟิกมากหรือเป็นแบบความจริงเสริม

สภาวะเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ และอุปกรณ์ของคุณจะกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ต่อไปนี้เป็นสภาวะอุณหภูมิแวดล้อมที่สูงขึ้นและกิจกรรมที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานและลักษณะการทำงานของอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงได้

 • การทิ้งอุปกรณ์ไว้ในรถยนต์ในวันที่มีอากาศร้อน
 • การทิ้งอุปกรณ์ให้สัมผัสกับแดดโดยตรงเป็นเวลานาน
 • การใช้คุณสมบัติบางอย่างในที่ร้อนหรือโดยแสงโดยตรงเป็นเวลานาน อย่างเช่น การติดตามโดยใช้ GPS หรือการนำทางในรถยนต์ การเล่นเกมที่ต้องใช้กราฟิกมากๆ หรือการใช้แอพความจริงเสริม

หากอุปกรณ์ร้อนเกินไป

หากอุปกรณ์ภายในเครื่องสูงเกินช่วงอุณหภูมิในการทำงานปกติ เครื่องจะป้องกันส่วนประกอบภายในด้วยการปรับอุณหภูมิเครื่องเอง หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 • การชาร์จ ซึ่งรวมถึงการชาร์จแบบไร้สาย อุปกรณ์ทำงานช้าหรือหยุดทำงาน
 • จอแสดงผลหรี่แสงหรือหน้าจอมืด
 • วิทยุที่ใช้สัญญาณเซลลูลาร์จะเข้าสู่สภาวะการใช้พลังงานต่ำ สัญญาณอาจจะอ่อนลงในช่วงเวลานี้
 • แฟลชของกล้องจะปิดใช้งานชั่วคราว
 • ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเมื่อใช้แอพหรือคุณสมบัติที่ใช้กราฟิกมากหรือเป็นแบบความจริงเสริม

นอกจากนี้ หากคุณใช้การนำทางอยู่ อุปกรณ์อาจแสดงการเตือนนี้แล้วปิดจอภาพ "อุณหภูมิ: จำเป็นต้องให้ iPhone เย็นตัวลง" การนำทางยังคงให้บริการระบบนำทางด้วยเสียงแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวอยู่ เมื่อถึงทางเลี้ยว จอแสดงผลจะสว่างขึ้นเพื่อนำทางคุณให้เลี้ยว

หากคุณเห็นหน้าจอการแจ้งเตือนอุณหภูมิ

หากอุปกรณ์มีอุณหภูมิสูงเกินขีดจำกัดของอุณหภูมิที่กำหนด จะแสดงหน้าจอการแจ้งเตือนอุณหภูมิที่คล้ายเช่นนี้

iPhone ที่แสดงข้อความนี้อาจยังคงสามารถใช้โทรฉุกเฉินได้อยู่

โปรดปิดเครื่อง ย้ายเครื่องไปไว้ในที่ที่เย็นกว่า และปล่อยให้เครื่องเย็นลง เพื่อสามารถกลับไปใช้งานอุปกรณ์ของคุณตามเดิมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย

อุปกรณ์ iOS เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ IEC 60950-1, 2005 + A1: 2012 ซึ่งหลายประเทศและภูมิภาคได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยนี้ ดังนี้

 • UL 60950-1 ในสหรัฐอเมริกา
 • CSA 60950-01 ในแคนาดา
 • EN60950-1 ในยุโรป
 • AS/NZS 60950:1 ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

วันที่เผยแพร่: