เคล็ดลับความปลอดภัยในการจัดการไฟล์แนบอีเมลและเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต

เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟล์แนบอีเมลและการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

เคล็ดลับความปลอดภัยในการเปิดแอปพลิเคชั่น

ใช้ความระมัดระวังเสมอเมื่อเปิดไฟล์ (เช่น โดยการคลิกสองครั้ง) ที่มาจากบุคคลที่คุณไม่รู้จัก หรือหากคุณไม่คาดหวังไฟล์จากบุคคลนั้น ซึ่งรวมถึงไฟล์แนบอีเมล การโอนไฟล์ข้อความทันที และไฟล์อื่นๆ ที่คุณอาจดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ทุกครั้งที่คุณดาวน์โหลดจากที่มาที่คุณไม่ไว้วางใจ คุณควรใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เนื่องจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดอาจมีชื่อหรือไอคอนที่ปรากฏเป็นไฟล์เอกสารหรือไฟล์มีเดีย (เช่น PDF, MP3 หรือ JPEG) แต่ที่จริงแล้วเป็นแอปพลิเคชั่นประสงค์ร้าย แอปพลิเคชั่นประสงค์ร้ายในลักษณะนี้เรียกว่า "โทรจัน"

หัวข้อนี้จะช่วยให้คุณจัดการไฟล์แนบอีเมลและไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตอยางปลอดภัย

การระบุแอปพลิเคชั่นที่ปลอมเป็นเอกสาร

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับไฟล์ใดๆ คุณสามารถใช้ Finder เพื่อดูว่าที่จริงแล้วไฟล์เป็นแอปพลิเคชั่นหรือไม่ หลังจากเลือกไฟล์บนเดสก์ท็อปหรือในหน้าต่าง Finder คุณสามารถใช้คำสั่งดูข้อมูล (คำสั่ง-I) เพื่อดู "ชนิด" ของไฟล์ เมื่อใช้มุมมองคอลัมน์ใน Finder ข้อมูลนี้จะแสดงสำหรับไฟล์ที่เลือกโดยอัตโนมัติ หากคุณคาดว่าจะได้รับเอกสาร แต่ชนิดไม่ใช่ประเภทเอกสารที่คาดหวัง คุณควรหลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์นั้น อย่าคลิกสองครั้งที่ไอคอนหรือใช้คำสั่งเปิดใน Finder (คำสั่ง-O) ในไฟล์ หรือเปิดไฟล์

หากคุณไม่แน่ใจชนิดของประเภทเอกสาร คุณสามารถเปรียบเทียบกับเอกสารที่คุณมีอยู่แล้วในประเภทนั้น หรือคุณอาจเปิดแอปพลิเคชั่นโดยตรง และสร้างและบันทึกเอกสารใหม่ในประเภทนั้น ใช้ดูข้อมูลเพื่อแสดงชนิดของเอกสารที่มีอยู่ และเปรียบเทียบเอกสารกับชนิดของเอกสารที่คุณได้รับหรือดาวน์โหลด

เช่น ประเภทชนิดต่อไปนี้เป็นเอกสาร:

 • เอกสาร Rich Text Format (RTF)
 • เอกสาร Plain text
 • ภาพ JPEG
 • เอกสาร PDF
 • ไฟล์ M4A
 • ไฟล์ M4P
 • ไฟล์เสียง MP3
 • ไฟล์ภาพยนตร์

มีจำนวนประเภทชนิดที่ระบุเป็นแอปพลิเคชั่น ใช้ความระมัดระวังหากไฟล์แนบอีเมลหรือไฟล์ที่ดาวน์โหลดมีชนิดที่รวมคำว่า "แอปพลิเคชั่น" หรือต้องสงสัย ต่อไปนี้คือรายชื่อประเภทแอปพลิเคชั่นอื่นที่ต้องใช้ความระมัดระวัง:

 • ไฟล์ Unix Executable
 • สคริปต์
 • Terminal
 • TerminalShellScript
 • เอกสาร Jar Launcher

หากคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ภายนอก ให้ตรวจสอบเอกสารเพื่อดูว่าไฟล์นั้นมีมาโคร ภาษาสคริปต์หรือรหัสประมวลผลได้หรือไม่ หากมี ควรจัดการไฟล์ชนิดนั้นอย่างระมัดระวัง

การตรวจสอบดาวน์โหลด

Mac OS X 10.4 Tiger มีการตรวจสอบดาวน์โหลด หลายแอปพลิเคชั่นของ Apple ใช้คุณสมบัตินี้ในการตรวจสอบเนื้อหาที่ได้รับจากเครือข่ายเพิ่มเติม หากคุณเปิดไฟล์แนบในจดหมาย แต่ที่จริงแล้วเป็นแอปพลิเคชั่นไม่ใช่เอกสาร การตรวจสอบดาวน์โหลดของ Mac OS X จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับประเภทไฟล์ที่ไม่ปลอดภัย และคุณควรยกเลิกหากสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ หากคุณบันทึกไฟล์แนบหรือลากไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ ใช้ Finder เพื่อตรวจสอบไฟล์ดังที่อธิบายข้างต้น หากคุณคาดหวังที่จะได้รับเอกสาร แต่ Finder ระบุว่าคุณได้รับแอปพลิเคชั่น อย่าเปิดไฟล์นั้น ขอแนะนำให้ลบทันที

หากคุณค้นหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ด้วย Safari (เช่น โดยคลิกลิงก์ดาวน์โหลด) การตรวจสอบดาวน์โหลดของ Mac OS X จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับประเภทไฟล์ที่ไม่ปลอดภัย และคุณควรยกเลิกหากสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ หากคุณดาวน์โหลดไฟล์โดยคลิกคำสั่ง หรือเลือกดาวน์โหลดไฟล์ที่ลิงก์จากเมนูบริบท ไฟล์จะไม่ถูกตรวจสอบโดยการตรวจสอบดาวน์โหลดของ Mac OS X และไฟล์จะไม่เปิดโดยอัตโนมัติ คุณควรตรวจสอบไฟล์ที่ดาวน์โหลดโดยใช้ Finder ดังที่อธิบายข้างต้น หากคุณคาดหวังที่จะได้รับเอกสารและ Finder ระบุว่าเป็นแอปพลิเคชั่น อย่าเปิดไฟล์นั้น ขอแนะนำให้ลบทันที

การกักกันไฟล์

Mac OS X 10.5 Leopard และรุ่นที่ใหม่กว่าปรับปรุงการตรวจสอบการดาวน์โหลดโดยเพิ่มการกักกันไฟล์ Mac OS X 10.5 จะจดจำเนื้อหาที่คุณได้รับจากเครือข่าย ครั้งแรกที่คุณเปิดไฟล์ที่อาจจะไม่ปลอดภัยใน Finder ใน Spotlight หรือจาก Dock คุณสมบัติการกักกันไฟล์จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับประเภทไฟล์ที่ไม่ปลอดภัย คุณควรยกเลิกหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์

การแยกแอปพลิเคชั่นที่ถูกต้องและที่ประสงค์ร้าย

จุดที่คุณได้รับไฟล์เป็นตัวแสดงสถานะที่สำคัญที่สุด ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่นจากที่มาที่ไว้วางใจได้เท่านั้น เช่น ผู้เผยแพร่แอปพลิเคชั่นที่รู้จักดี ผู้จำหน่ายต่อที่ได้รับการรับรอง หรือตัวแทนจำหน่ายที่เป็นที่รู้จักดี นอกจากนี้ขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในการสแกนไฟล์ก่อนติดตั้ง ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ภายนอกอาจมีอยู่ใน คู่มือผลิตภัณฑ์ Macintosh

วันที่เผยแพร่: