iOS 4: ทำความเข้าใจบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

เรียนรู้เกี่ยวกับบริการหาตำแหน่งที่ตั้งประเภทต่างๆ ที่อุปกรณ์ iOS 4 (iPhone, iPad และ iPod touch) สามารถใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

บริการหาตำแหน่งที่ตั้งทำให้แอพต่างๆ เช่น แผนที่ กล้องและเข็มทิศสามารถใช้ข้อมูลจากเครือข่ายเซลลูลาร์, Wi-Fi1 และระบบหาพิกัดบนพื้นโลก (GPS)2 เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของคุณได้ ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมแบบนิรนามในรูปแบบที่ไม่ได้ระบุตัวตนของคุณเป็นการส่วนตัว

เกี่ยวกับความเที่ยงตรงหรือความแม่นยำของตำแหน่งที่ตั้ง

บริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ Wi-Fi และ GPS ร่วมกันเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณและบริการที่มีให้ หากคุณไม่ได้อยู่ในเส้นทางการมองที่ชัดเจนของดาวเทียม GPS อุปกรณ์ของคุณสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยใช้ Wi-Fi3 ได้ หากคุณไม่ได้อยู่ในช่วงสัญญาณ Wi-Fi ใดๆ อุปกรณ์ของคุณสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยใช้เสาสัญญาณเซลลูลาร์

แอพที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของคุณบนหน้าจอได้ รวมถึง แอพแผนที่ จะบอกตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ (โดยประมาณ) โดยใช้เครื่องหมายสีน้ำเงิน ถ้าไม่สามารถกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้อย่างแม่นยำ จะมีวงกลมสีน้ำเงินปรากฏรอบๆ เครื่องหมายนั้น ขนาดของวงกลมจะขึ้นกับว่าสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้แม่นยำเพียงใด ยิ่งวงกลมเล็ก แสดงว่ายิ่งมีความแม่นยำสูง

วงกลมสีน้ำเงินบนแผนที่

หมายเหตุ: เมื่อบริการหาตำแหน่งที่ตั้งทำงานอยู่ ไอคอนลูกศรสีม่วงจะปรากฏในแถบสถานะ

แผนที่ เส้นทาง และแอพที่ใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจะขึ้นอยู่กับบริการรับส่งข้อมูล บริการข้อมูลเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้และอาจไม่สามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่ ทำให้แผนที่ เส้นทาง หรือข้อมูลที่ใช้ข้อมูลที่ตั้งไม่สามารถใช้งาน ไม่แม่นยำหรือไม่สมบูรณ์ โปรดเปรียบเทียบข้อมูลที่ระบุไว้ในอุปกรณ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ และทำตามเครื่องหมายต่างๆ ที่ให้ไว้เพื่อแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดหรือปิดบริการหาที่ตั้ง

คุณสามารถเปิดหรือปิดบริการหาที่ตั้งได้ที่ การตั้งค่า > บริการหาที่ตั้ง บริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิดบริการนี้ได้หากคุณไม่ต้องการใช้คุณสมบัตินี้หรือเพื่อประหยัดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ คุณสามารถควบคุมด้วยตนเองว่าจะให้แอพใดสามารถเข้าใช้งานข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้บ้าง

บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะถูกขอให้เปิดใหม่อีกในครั้งต่อไปที่แอพพลิเคชั่นพยายามจะใช้คุณลักษณะนี้

การรีเซ็ตการเตือนบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

การเตือนบริการหาตำแหน่งที่ตั้งคือการร้องขอโดยแอพต่างๆ (อย่างเข่น กล้อง เข็มทิศ แผนที่ และแอพของผู้ให้บริการรายอื่นที่ใช้ตำแหน่งที่ตั้ง) เพื่อใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งกับแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น แอพจะแสดงการเตือนที่ตั้งในครั้งแรกที่ต้องการเพื่อเข้าถึงข้อมูลบริการหาที่ตั้ง การแตะ ตกลง จะให้การอนุญาตแอพนั้นให้ใช้บริการหาที่ตั้งเมื่อต้องการได้ การแตะ ไม่อนุญาต จะป้องกันไม่ให้แอพนั้นเข้าใช้งานข้อมูลบริการหาที่ตั้งจากนั้นเป็นต้นไป

การเตือนบริการหาที่ตั้ง

หากคุณต้องการเปลี่ยนว่าจะให้แอพสามารถหรือไม่สามารถเข้าใช้งานข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแต่ละค่าสำหรับแอพนั้นได้ที่ การตั้งค่า > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง หรือคุณจะบังคับให้ทุกแอพถามคุณเรื่องการเตือนบริการหาตำแหน่งที่ตั้งอีกครั้ง โดยใช้ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการเตือนบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

การปรับปรุงความแม่นยำของ GPS (iPhone และ iPad รุ่น Wi-Fi + 3G เท่านั้น)2

ความแม่นยำของ GPS จะขึ้นอยู่กับจำนวนดาวเทียม GPS ที่สามารถมองเห็นได้ การค้นหาตำแหน่งดาวเทียมที่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมดอาจใช้เวลาหลายนาที โดยความแม่นยำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของ GPS

  • ดูให้แน่ใจว่าตั้งค่าวันที่ เวลาและเขตเวลาบนอุปกรณ์ถูกต้อง ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลาหากเป็นไปได้ ให้ใช้ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ข้อสำคัญ: การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจซิงค์ไปยังอุปกรณ์ได้ ให้ตรวจสอบวันที่ เวลาและเขตเวลาบนคอมพิวเตอร์ที่ซิงค์กับอุปกรณ์ของคุณ
  • ตรวจสอบว่าคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์หรือ Wi-Fi ซึ่งจะทำให้ตัวช่วย GPS (A-GPS) บนอุปกรณ์นั้นระบุตำแหน่ง GPS ที่สามารถมองเห็นได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากการให้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเบื้องต้นโดยใช้เครือข่าย Wi-Fi หรือเซลลูลาร์ หมายเหตุ: Microcell (บางครั้งเรียกว่า Femtocell) อาจไม่รองรับโดยบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง
  • รักษามุมมองแนวนอนให้ชัดเจนหลายๆ เส้นทาง พึงระลึกว่ากำแพง หลังคารถ อาคารสูง ภูเขาและสิ่งกีดขวางอื่นๆ สามารถปิดกั้นเส้นทางการมองเห็นของดาวเทียม GPS ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ อุปกรณ์ของคุณจะใช้ Wi-Fi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์โดยอัตโนมัติเพื่อพิจารณาตำแหน่งของคุณ จนกว่าดาวเทียม GPS จะสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง

หมายเหตุ:

  1. iPod touch จะใช้เฉพาะ Wi-Fi สำหรับบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง (หากมีเครือข่าย Wi-Fi พร้อมใช้งาน)
  2. iPhone รุ่นแรกหรือ iPad รุ่น Wi-Fi ไม่มี GPS
  3. อุปกรณ์ iOS ที่จำหน่ายในจีนแผ่นดินใหญ่อาจใช้คำว่า Wireless LAN (WLAN) แทนคำว่า Wi-Fi iPhone ในจีนแผ่นดินใหญ่ที่รองรับ WLAN จะมีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: