หากคุณไม่สามารถติดตั้งหรืออัพเดท iTunes สำหรับ Windows ได้

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถติดตั้งหรืออัพเดท iTunes บน PC ที่ใช้ Windows ได้

หากคุณดาวน์โหลด iTunes เวอร์ชั่นหนึ่งมาจากเว็บไซต์ของ Apple ให้ทำตามขั้นตอนในบทความนี้

หากคุณใช้ Windows 10 คุณยังสามารถดาวน์โหลด iTunes จาก Microsoft Store ได้อีกด้วย หากคุณประสบปัญหาในการติดตั้ง iTunes จากเว็บไซต์ของ Apple ให้ดาวน์โหลด iTunes จาก Microsoft Store หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดหรืออัพเดท iTunes จาก Microsoft Store ได้ ให้ติดต่อ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือ

หากคุณไม่สามารถติดตั้ง iTunes บน PC ที่ใช้ Windows จากเว็บไซต์ของ Apple หรือหากคุณเห็นข้อความ "ข้อผิดพลาด 2" หรือ "ไม่พบการสนับสนุนแอพพลิเคชั่น Apple" หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างตามลำดับ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณในฐานะผู้ดูแลระบบ

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีบัญชีผู้ดูแลระบบหรือไม่ ให้ดูวิธีเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูระบบความช่วยเหลือสำหรับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่ ติดต่อฝ่าย IT หรือไปที่ support.microsoft.com/th-th เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อีกด้วย

 

ติดตั้งรายการอัพเดทล่าสุดของ Microsoft Windows

หากต้องการดาวน์โหลดรายการอัพเดทล่าสุด โปรดไปที่เว็บไซต์รายการอัพเดท Microsoft Windows 

iTunes สำหรับ Windows ต้องใช้ Windows 7 ขึ้นไป โดยมีการติดตั้ง Service Pack เวอร์ชั่นล่าสุด หากคุณไม่สามารถติดตั้งรายการอัพเดทได้ โปรดดูระบบความช่วยเหลือสำหรับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่ ติดต่อฝ่าย IT หรือไปที่ support.microsoft.com/th-th เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 

ดาวน์โหลด iTunes เวอร์ชั่นล่าสุดที่รองรับสำหรับ PC ของคุณ

ดาวน์โหลด iTunes จากเว็บไซต์ของ Apple แล้วคลิกดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดตัวติดตั้ง iTunes เมื่อระบบแจ้ง ให้คลิกบันทึก (แทนการคลิกเรียกใช้)

หากคุณใช้ Windows 10 คุณก็สามารถดาวน์โหลด iTunes เวอร์ชั่นล่าสุดจาก Microsoft Store ได้ หากคุณดาวน์โหลด iTunes จาก Microsoft Store คุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่เหลือในบทความนี้ หากคุณดาวน์โหลด iTunes มาจากเว็บไซต์ของ Apple ให้ดำเนินการต่อด้านล่าง

 

ซ่อม iTunes

คลิกขวาที่ตัวติดตั้งที่คุณได้ดาวน์โหลดไว้ในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งจะมีป้ายกำกับ iTunesSetup หรือ iTunes6464Setup แล้วเลือก "เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ"

หากคุณได้ติดตั้ง iTunes ไว้ก่อนหน้านี้ โปรแกรมติดตั้งจะแจ้งให้คุณซ่อมแซมซอฟต์แวร์

หลังจากที่ซ่อมแซมเสร็จ ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ และลองเปิดใช้งาน iTunes

 

ลบคอมโพเนนต์ที่เหลือจากการติดตั้งในครั้งก่อนออก

หาก iTunes ติดตั้งหรือซ่อมไม่สำเร็จ แสดงว่าอาจจำเป็นต้องลบคอมโพเนนต์ที่เหลือจากการติดตั้ง iTunes ในครั้งก่อนออก แล้วติดตั้งใหม่

ดูวิธีลบและติดตั้ง iTunes และคอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์อื่นๆ อีกครั้งสำหรับ Windows Vista ขึ้นไป

เพลงที่คุณซื้อมาจาก iTunes Store หรือนำเข้าจาก CD จะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์เพลงของฉันตามค่าเริ่มต้น การลบ iTunes จะไม่เป็นการลบเพลงของคุณ

 

ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ที่ขัดแย้ง

กระบวนการเบื้องหลังบางอย่างอาจทำให้เกิดปัญหาที่ขัดขวางการติดตั้งแอพพลิเคชันต่างๆ อย่างเช่น iTunes

หากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย และมีปัญหาในการติดตั้ง iTunes สำหรับ Windows คุณอาจจำเป็นต้องปิดใช้งานหรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหา

 

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ

หลังจากรีสตาร์ทแล้ว ให้ลองติดตั้ง iTunes อีกครั้ง

 

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากขั้นตอนในบทความเหล่านี้ไม่ช่วยคุณแก้ไขปัญหาดังกล่าว คุณอาจสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาได้จากการค้นหาในเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: