ตั้งค่า Apple TV Remote บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

เมื่อใช้แอพ Apple TV Remote หรือ Apple TV Remote ในศูนย์ควบคุม คุณจะสามารถควบคุม Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้ด้วย iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้

ไอคอนแอพ Remote

ด้วย iOS เวอร์ชั่นล่าสุด Apple TV Remote จะถูกเพิ่มไปยังศูนย์ควบคุมโดยอัตโนมัติ เพื่อที่คุณจะสามารถไปยังเมนูต่างๆ และควบคุม Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้โดยตรงจากหน้าจอล็อคบนอุปกรณ์ iOS ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณไม่มีหรือทำรีโมทที่มาพร้อมกับ Apple TV ของคุณหาย ดูสิ่งที่ควรทำ

ตั้งค่า Apple TV Remote ในศูนย์ควบคุม

หากคุณตั้งค่าอุปกรณ์ iOS ให้ควบคุม Apple TV จากนั้น Apple TV Remote จะถูกเพิ่มไปยังศูนย์ควบคุมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอัพเดทเป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุด

หากคุณไม่ได้ตั้งค่าอุปกรณ์ iOS ของคุณให้ควบคุม Apple TV หรือมี iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า คุณสามารถเพิ่ม Apple TV Remote ไปยังศูนย์ควบคุมด้วยตนเองได้ เพียงแค่ไปที่การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม > กำหนดแถบควบคุมเอง แล้วแตะ เพิ่ม ที่อยู่ข้าง Apple TV Remote

หากต้องการใช้ Apple TV Remote กับทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้ ให้เพิ่มทีวีอัจฉริยะของคุณไปยังแอพบ้านแล้วกำหนดให้กับห้องใดห้องหนึ่ง

จากนั้นให้ตั้งค่า Apple TV Remote ในศูนย์ควบคุม ดังนี้

 1. เปิดศูนย์ควบคุม โดยทำดังนี้
  • บน iPhone X หรือใหม่กว่าหรือ iPad ที่ใช้ iOS 12 หรือใหม่กว่า: ให้ปัดลงจากมุมบนขวาของหน้าจอ
  • บน iPhone 8 หรือเก่ากว่าหรือ iOS 11 หรือเก่ากว่า: ให้ปัดขึ้นจากขอบล่างของหน้าจอ
 2. แตะ Apple TV Remote
 3. แตะ Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะจากรายการ
 4. ป้อนรหัสสี่หลักที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ TV ของคุณ

Apple TV Remote ในศูนย์ควบคุมจะสามารถใช้งานได้กับ Apple TV 4K, Apple TV HD และทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้เท่านั้น

ตั้งค่าแอพ Apple TV Remote

ในการควบคุม Apple TV (รุ่นที่ 3) ให้ดาวน์โหลดแอพ Apple TV Remote จาก App Store

 1. อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีซอฟต์แวร์ Apple TV เวอร์ชั่นล่าสุดและอุปกรณ์ iOS แล้ว
 2. ดาวน์โหลดแอพ Apple TV Remote จาก App Store ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ หากคุณดาวน์โหลดมาแล้ว ให้ตรวจสอบดูว่าคุณมีเวอร์ชั่นล่าสุดหรือไม่ คุณสามารถดูได้ด้วยการเปิด App Store แล้วแตะ "รายการอัพเดท"
 3. เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับที่คุณใช้กับ Apple TV ของคุณ
 4. เปิดแอพ Apple TV Remote ในอุปกรณ์ iOS แล้วเลือก Apple TV หาชื่อไม่เจอใช่ไหม
 5. บน Apple TV ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > รีโมท แล้วป้อนรหัสสี่หลักที่ปรากฏบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ หากรหัสไม่ปรากฏและคุณสามารถควบคุม Apple TV ได้ แสดงว่าอุปกรณ์ iOS ของคุณได้จับคู่เรียบร้อยแล้วและคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานแอพได้เลย

แอพ Apple TV Remote ในศูนย์ควบคุมสามารถทำงานกับ Apple TV 4K และ Apple TV HD ได้เช่นกัน คุณไม่สามารถใช้แอพ Apple TV Remote เพื่อควบคุมทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หากคุณไม่สามารถตั้งค่า Apple TV Remote ในศูนย์ควบคุมหรือแอพ Apple TV Remote ได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ หลังจากทำแต่ละขั้นตอน ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณตั้งค่าแอพได้หรือไม่

 1. ตรวจดูว่า iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับ Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้หรือไม่ ในอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi ใน Apple TV ของคุณ ไปที่การตั้งค่า > เครือข่าย
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้อัพเดทเป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว และ Apple TV ได้อัพเดทเป็น tvOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
 3. รีสตาร์ท Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้ของคุณ นอกจากนี้ ให้ลองรีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ
 4. หากคุณไม่มีหรือทำรีโมทที่มาพร้อมกับ Apple TV ของคุณหาย ให้ถอดปลั๊ก Apple TV ออก แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่
 5. หากยังคงไม่สามารถตั้งค่า Apple TV Remote ได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

*หากต้องการใช้ Apple TV Remote ในศูนย์ควบคุม คุณจะต้องมี Apple TV 4K, Apple TV HD หรือทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้เท่านั้น

วันที่เผยแพร่: