สถานีฐาน AirPort: การขอรหัสผ่านเครือข่ายที่เทียบเท่า

เรียนรู้วิธีการขอรหัสผ่านเครือข่ายที่เทียบเท่าสำหรับสถานีฐาน AirPort ของคุณ

สำหรับคำอธิบายสถานการณ์การใช้รหัสผ่านเครือข่ายที่เทียบเท่า โปรดดูที่ วิธีการเข้าร่วมเครือข่ายแบบไร้สายที่เข้ารหัสลับ หรือคุณสามารถยกเลิกการใช้รหัสผ่านเครือข่ายที่เทียบเท่าได้ โดย สร้างตัวเลือกรหัสผ่านที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 1. คุณต้องทราบรหัสผ่านของสถานีฐาน
 2. คุณต้องเชื่อมต่อสถานีฐานจาก Mac OS X หรือจากพีซีที่ใช้งาน Windows XP รุ่นที่ใหม่กว่า
 3. Windows ต้องมี เวอร์ชั่นล่าสุดของยูทิลิตี้ AirPort สำหรับ Windowsติดตั้งอยู่

การขอรับรหัสผ่าน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หากใช้ยูทิลิตี้ AirPort

 1. เปิดยูทิลิตี้ AirPort ใน Mac OS X จากแอปพลิเคชั่น/ยูทิลิตี้หรือใน Windows จากเมนู Start Menu > All Programs > AirPort
 2. เลือกสถานีฐานของคุณจากรายการ
 3. กำหนดค่าสถานีฐานของคุณด้วยตนเอง (กด Command-L หรือเลือกการตั้งค่าด้วยตนเองจากเมนูสถานีฐาน)
 4. เลือกรหัสผ่านเครือข่ายที่เทียบเท่าจากเมนูสถานีฐาน
 5. เน้นข้อความในหน้าต่างโต้ตอบเพื่อคัดลอกแล้ววาง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หากใช้ยูทิลิตี้ผู้ดูแลระบบ AirPort

 1. เปิดยูทิลิตี้ผู้ดูแลระบบ AirPort ใน Mac OS X จากแอปพลิเคชั่น/ยูทิลิตี้หรือใน Windows จากเมนู Start Menu > All Programs > AirPort
 2. เลือกสถานีฐานของคุณจากรายการ
 3. คลิกกำหนดค่า
 4. เมื่อระบบพรอมท์ ให้ป้อนรหัสผ่านของสถานีฐานของคุณ
 5. คลิกไอคอนรหัสผ่านที่ด้านบนของหน้าต่าง

หน้าต่างจะปรากฏขึ้นพร้อมรหัสผ่านของเครือข่ายที่เทียบเท่าสำหรับสถานีฐานของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: