เกี่ยวกับตัวเลือกดาต้าโรมมิ่งเซลลูลาร์สำหรับ iPhone และ iPad

เปิดหรือปิดดาต้าโรมมิ่ง เตรียมตัวสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย

ปิดดาต้าโรมมิ่งหรือเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายสำหรับการโรมมิ่งเนื่องจากคุณเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่มีแผนบริการข้อมูลระหว่างประเทศ ให้ปิดข้อมูลเซลลูลาร์หรือดาต้าโรมมิ่ง1,2 โดยเปิดการตั้งค่า แล้วแตะ "เซลลูลาร์" หรือ "ข้อมูลเซลลูลาร์" หรือ "ข้อมูลมือถือ" ปิดข้อมูลเซลลูลาร์ แล้วแตะ "ตัวเลือกข้อมูลเซลลูลาร์" แล้วปิดดาต้าโรมมิ่ง

หากยังอยู่ในขั้นตอนวางแผนการเดินทาง ก็สามารถดูการเตรียมตัวทั้งสามวิธีได้ดังต่อไปนี้

ซื้อแผนบริการการโรมมิ่งกับผู้ให้บริการของคุณ

ก่อนการเดินทาง: เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการที่สูง ให้โทรติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หรือเลือกซื้อแผนบริการการโรมมิ่งระหว่างประเทศทางออนไลน์

เมื่อถึงที่หมาย: เปิดการตั้งค่า แตะเซลลูลาร์ หรือข้อมูลเซลลูลาร์ หรือข้อมูลมือถือ จากนั้นแตะตัวเลือกข้อมูลเซลลูลาร์ แล้วเปิดดาต้าโรมมิ่งและการตั้งค่าอื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการของคุณแนะนำ

ซื้อแผนบริการการโรมมิ่งด้วย eSIM และ Apple SIM

ก่อนการเดินทาง: หากคุณใช้ iPad ที่มี with an eSIM หรือ Apple SIM คุณสามารถเลือกดูแผนบริการข้อมูลเซลลูลาร์จากผู้ให้บริการที่ร่วมรายการได้ในกว่า 90 ประเทศ ภูมิภาค และเขตปกครอง 

เมื่อถึงที่หมาย: ไปที่การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ แล้วซื้อแผนบริการการโรมมิ่งที่ตรงตามความต้องการของคุณ

ซื้อหรือเช่าซิมการ์ดของประเทศนั้นๆ

ก่อนการเดินทาง: โดยทั่วไปคุณจะสามารถ3 ซื้อหรือเช่าซิมการ์ดของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือและเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประเทศหรือภูมิภาคนั้น

เมื่อถึงที่หมาย: เปลี่ยนซิมการ์ดที่ใช้อยู่เป็นซิมการ์ดใหม่ ทั้งนี้คุณจะต้องใช้ซิมการ์ดเดิมเมื่อกลับมายังประเทศต้นทาง ดังนั้นขอให้เก็บซิมการ์ดเดิมไว้ในที่ที่ปลอดภัย

  1. เมื่อคุณปิดข้อมูลเซลลูลาร์และดาต้าโรมมิ่งแล้ว ไอคอนข้อมูลเซลลูลาร์ไม่ควรจะปรากฏในแถบสถานะ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้ข้อมูลเซลลูลาร์
  2. Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) และ Apple Watch Series 4 ไม่รองรับดาต้าโรมมิ่ง เมื่อใช้ดาต้าโรมมิ่งบน iPhone ของคุณ Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) หรือ Apple Watch Series 4 จะสามารถใช้เพียง Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ของ iPhone เท่านั้น
  3. หากต้องการใช้ซิมการ์ดที่ซื้อหรือเช่ามา คุณต้องมี iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular), iPhone ที่ปลดล็อค หรือ iPhone ที่ไม่มีซิม

     หน้าจอการตั้งค่าเซลลูลาร์บน iPhone

ตรวจสอบการใช้งานข้อมูล

หากคุณใช้ข้อมูลเกินขีดจำกัดในแผนบริการข้อมูลระหว่างประเทศแล้ว คุณอาจไม่สามารถใช้ข้อมูลได้ หรือสังเกตว่าความเร็วของเครือข่ายลดลง หากต้องการตรวจสอบการใช้งานข้อมูล ให้เปิดการตั้งค่าแล้วแตะเซลลูลาร์ ข้อมูลเซลลูลาร์ หรือข้อมูลมือถือ จากนั้นดูที่ใต้หัวข้อ "ข้อมูลเซลลูลาร์"

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลเซลลูลาร์

การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาการโรมมิ่งในระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ

  1. เปิดโหมดเครื่องบินไว้ประมาณ 30 วินาที จากนั้นให้ปิดโหมดนี้อีกครั้งแล้วปล่อยให้ iPhone เลือกเครือข่ายที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ 
  2. หากคุณเห็น "ไม่มีบริการ" ในแถบสถานะของ iPhone ให้เปิดการตั้งค่า แล้วแตะเซลลูลาร์ หรือข้อมูลเซลลูลาร์ หรือข้อมูลมือถือ แตะตัวเลือกข้อมูลเซลลูลาร์ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดดาต้าโรมมิ่งไว้แล้ว จากนั้น ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ เพื่อตรวจสอบว่าบัญชีของคุณได้เปิดการโรมมิ่งระหว่างประเทศแล้ว
  3. หากวันที่และเวลาไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณเดินทางไปถึง ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา แล้วตรวจสอบว่า "ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ" เปิดอยู่

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ ดังนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > เครือข่ายเซลลูลาร์ แล้วปิด "อัตโนมัติ" รอจนกว่าเครือข่ายที่พร้อมใช้บริการจะปรากฏขึ้นมา ซึ่งอาจใช้เวลาสองนาที
  2. แตะที่ผู้ให้บริการเครือข่ายที่คุณต้องการ
  3. กลับไปที่หน้าจอหลักของการตั้งค่า แล้วรอให้ iPhone หรือ iPad เชื่อมต่อกับเครือข่าย
  4. หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ลองใช้ซิมการ์ดอื่น หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 

วันที่เผยแพร่: