รีเซ็ตข้อความเตือนจาก iTunes Store

หากคุณปิดข้อความเตือนจาก iTunes Store ไว้ คุณสามารถเปิดกลับคืนมาได้

หลังจากคุณรีเซ็ตข้อความเตือนใน iTunes Store คุณจะได้รับข้อความเตือนของ iTunes ทั้งหมดเมื่อคุณซื้อและดาวน์โหลดจาก iTunes Store เมื่อต้องการรีเซ็ตข้อความ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด iTunes
  2. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
  3. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน
  4. ป้อนรหัสผ่านของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Return หรือ Enter บนคีย์บอร์ด หรือคลิกที่ดูบัญชี

ในหน้าข้อมูลบัญชี ให้ทำดังนี้

  1. เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้า 
  2. ที่ด้านขวาของ "รีเซ็ตการเตือนทั้งหมดสำหรับการซื้อและการดาวน์โหลด" ให้คลิกรีเซ็ต
     
  3. คลิกเสร็จสิ้น
วันที่เผยแพร่: