เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม Made for iPhone, iPad และ iPod touch

ผลิตภัณฑ์ที่มีป้ายกำกับ Made for iPhone, Made for iPad และ Made for iPod ได้รับการรับรองว่าเข้ากันได้กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับหมวดหมู่ต่างๆ ของอุปกรณ์เสริม iPhone, iPad และ iPod touch

Apple ได้สร้างข้อกําหนดความเข้ากันได้สําหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมและรับรองว่าเข้ากันได้จะมีป้ายกำกับ "Made for" บนบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมของบริษัทอื่นที่ซื้อมาจะเข้ากันได้กับอุปกรณ์ของคุณ ให้มองหาอุปกรณ์เสริมที่มีป้ายกํากับ "Made for" ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นั้นๆ

"Made for iPhone" หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับ iPhone โดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple

ป้ายกำกับ Made for iPhone

"Made for iPad" หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับ iPad โดยเฉพาะและได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple

ป้ายกำกับ Made for iPad

"Made for iPod" หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับ iPod โดยเฉพาะและได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple

ป้ายกำกับ Made for iPod

"Made for iPhone/iPad/iPod" หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับ iPhone, iPad และ iPod รุ่นต่างๆ และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple

ป้ายกำกับ Made for iPhone/iPad/iPod

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: