เกี่ยวกับความไม่สม่ำเสมอของพิกเซลจอแสดงผล LCD สำหรับผลิตภัณฑ์ Apple ที่เปิดตัวก่อนปี 2010

เอกสารนี้ให้คำนิยามของ "ความไม่สม่ำเสมอของพิกเซล" อธิบายสาเหตุที่เกิดความไม่สม่ำเสมอ และอธิบายสิ่งที่ควรทำเมื่อคุณพบว่าหน้าจอ LCD ของคุณมีจำนวนความไม่สม่ำเสมอของพิกเซลมากเกินกว่าที่ยอมรับได้

หมายเหตุ: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่แนะนำในปี 2010 และใหม่กว่า โปรดดู เกี่ยวกับความไม่สม่ำเสมอของพิกเซลจอแสดงผล LCD สำหรับผลิตภัณฑ์ Apple ที่เปิดตัวในปี 2010 และใหม่กว่า

ผลิตภัณฑ์ Apple จำนวนมากใช้จอ LCD แบบแอคทีฟแมตริกซ์ รวมถึง iMac (จอแบน), MacBook Pro, MacBook, iBook, PowerBook, Apple Cinema Display และ iPod รุ่นที่มีจอแสดงผลสี นอกจากความกะทัดรัดและน้ำหนักที่เบาแล้ว เทคโนโลยี LCD แบบแอคทีฟแมตริกซ์ยังทำให้ลูกค้าได้ใช้ความได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพการแสดงผลอีกหลายประการ เมื่อเทียบกับจอแสดงผลแบบหลอดรังสีคาโธด (CRT) เช่น มีความสว่าง ความคมชัด และอัตราความต่างระดับสีที่ดีกว่า

เทคโนโลยี LCD แบบแอคทีฟแมตริกซ์ใช้แถวและคอลัมน์ของตำแหน่งที่กำหนดที่อยู่ได้ (พิกเซล) ที่แสดงข้อความและภาพบนหน้าจอ ตำแหน่งพิกเซลแต่ละตำแหน่งจะมีพิกเซลย่อยสามพิกเซล (แดง เขียว และน้ำเงิน) เพื่อให้สามารถแสดงภาพสีทั้งหมดได้ แต่ละพิกเซลย่อยจะมีทรานซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่เปิดหรือปิดพิกเซลย่อยนั้นๆ

ตามปกติจะมีพิกเซลย่อยเหล่านับล้านหน่วยเหล่านี้อยู่บนจอแสดงผล LCD ตัวอย่างเช่น จอแสดงผล LCD ที่ใช้ในจอแสดงผล Apple Cinema HD ประกอบด้วยพิกเซล 2.3 ล้านพิกเซล และมีพิกเซลย่อยสีแดง เขียว และน้ำเงิน 6.9 ล้านพิกเซล ในบางครั้ง ทรานซิสเตอร์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งส่งผลให้พิกเซลย่อยได้รับผลกระทบเปิด (สว่าง) หรือปิด (มืด) อยู่ เนื่องจากมีพิกเซลย่อยอยู่บนจอแสดงผลนับล้านๆ หน่วย จึงเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่จะมีทรานซิสเตอร์จำนวนเล็กน้อยที่ทำงานผิดพลาดอยู่บนจอ LCD ดังนั้น การมีความไม่สม่ำเสมอของพิกเซลย่อยเพียงเล็กน้อยนั้นจึงถือว่ายอมรับได้ การตีกลับจอ LCD ที่ไม่สมบูรณ์แบบในลักษณะดังกล่าวจะเพิ่มราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ที่ใช้จอ LCD ขึ้นอย่างมาก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกับผู้ผลิตทุกรายที่ใช้เทคโนโลยี LCD ไม่ใช่เฉพาะผลิตภัณฑ์ของ Apple

ถ้าคุณสงสัยว่าจอแสดงผลของคุณมีความไม่สม่ำเสมอของพิกเซลเป็นจำนวนมาก โปรดนำผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple เพื่อการตรวจสอบโดยละเอียด การตรวจประเมินนี้อาจมีค่าบริการ

วันที่เผยแพร่: