เปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์หรือแอพอีเมลเริ่มต้นบน Mac ของคุณ

เลือกแอพที่จะเปิดขึ้นเมื่อคุณคลิกลิงก์เว็บไซต์หรือที่อยู่อีเมล

วิธีเปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้น

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์อื่นแล้ว
  2. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกทั่วไป
  3. เลือกเว็บเบราว์เซอร์จากเมนู "เว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้น"

วิธีเปลี่ยนแอพอีเมลที่เป็นค่าเริ่มต้น

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแอพอีเมลอื่นแล้ว แม้ว่าคุณอาจสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์สำหรับอีเมล (เว็บเมล) ได้ แต่เว็บเบราว์เซอร์ก็ไม่ใช่แอพอีเมล
  2. เปิดแอพเมล
  3. เลือกเมล > การตั้งค่า จากนั้นคลิกทั่วไป
  4. เลือกแอพอีเมลจากเมนู "ตัวอ่านอีเมลเริ่มต้น"

คุณอาจได้รับแจ้งให้เพิ่มบัญชีอีเมลก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในเมลได้ หากคุณไม่ต้องการทำเช่นนั้น ให้ตรวจสอบการตั้งค่าของแอพอีเมลอื่นๆ คุณอาจสามารถตั้งค่าแอพอีเมลเริ่มต้นได้จากแอพดังกล่าว

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: