เปลี่ยนเบราเซอร์หรือไคลเอนต์อีเมลเริ่มต้นบน Mac

ดูวิธีเลือกแอพที่จะเปิดขึ้นเมื่อคุณคลิกลิงก์เว็บไซต์หรือที่อยู่อีเมล

เปลี่ยนเว็บเบราเซอร์เริ่มต้น

  1. เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple ()
  2. คลิกทั่วไป
  3. เลือกเว็บเบราเซอร์จากเมนูป๊อปอัพ "เว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้น"

เปลี่ยนแอพอีเมลเริ่มต้น

  1. เปิดเมล
  2. เลือกการตั้งค่าจากเมนูเมล แล้วคลิกทั่วไป หรือหากระบบแจ้งให้คุณตั้งค่าบัญชีอีเมล ให้เพิ่มบัญชีของคุณ แล้วเลือกการตั้งค่าจากเมนูเมล*
  3. เลือกแอพอีเมลจากเมนูป๊อปอัพ "ตัวอ่านอีเมลเริ่มต้น"

* คุณสามารถตั้งค่าแอพอีเมลเริ่มต้นของคุณในการตั้งค่าของแอพอีเมลของบริษัทอื่นได้ด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: