ลดความตึงของสายอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe

ดูวิธีการยืดอายุการใช้งานของอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ของโน้ตบุ๊ค Mac ด้วยการลดความตึงของสาย

การใช้งานและการดูแลรักษาอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe อย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอะแดปเตอร์อย่างยั่งยืน

แม้ว่าอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe จะได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานคู่กับโน้ตบุ๊ค Mac แต่ลักษณะการใช้งานบางอย่างก็สามารถทำให้สายเปื่อยหรือขาดได้ สายของอะแดปเตอร์จ่ายไฟ MagSafe เหมือนกับสายหรือสายเคเบิลโลหะอื่นๆ ที่สามารถเสื่อมสภาพหรือเปราะ หากมีการงอในจุดเดิมซ้ำ โปรดทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อลดโอกาสในการสร้างความเสียหายให้กับอะแดปเตอร์

ตรวจสอบอะแดปเตอร์แปลงไฟ

วิธีที่สำคัญที่สุดในการรักษาสภาพอะแดปเตอร์คือ การตรวจสอบสาย ขั้วต่อ และตัวอะแดปเตอร์ว่ามีการหัก พัง งอหรือความเสียหายอื่นๆ หรือไม่อย่างสม่ำเสมอ หากคุณพบความเสียหายดังกล่าว ให้หยุดใช้อะแดปเตอร์นั้น

คลี่สายและจัดการอย่างถูกต้อง

ในระหว่างที่คลี่สายออกจากอะแดปเตอร์ ควรถืออะแดปเตอร์ไว้ หากถือขั้วต่อและใช้น้ำหนักอะแดปเตอร์ถ่วงเพื่อคลี่สายออก อาจทำให้สายหรือตัวอะแดปเตอร์เสียหายได้

การทำให้สายโค้งงอมากเกินไปเป็นเวลานานๆ อาจทำให้เสียหายได้ จุดที่มีโอกาสเกิดการโค้งงอของสายมากเกินไปที่สุดคือบริเวณที่ใกล้กับแท่งอะแดปเตอร์ หรือขั้วต่อของตัว MagSafe หย่อนสายเล็กน้อยในจุดเหล่านี้ไว้เสมอ เพื่อรักษาความทนทานของอะแดปเตอร์ เมื่อคุณเดินสาย ควรงอสายเล็กน้อยแทนที่จะหักสาย

ใช้สายไฟแบบสามขาเพื่อเพิ่มความยาวให้เสียบได้พอดี

หากคุณใช้ขั้วต่อ "เต้าเสียบ" แบบสองขาสำหรับอะแดปเตอร์ MagSafe และคุณพบว่าสายเสียบยาวไม่พอ ให้เปลี่ยนเป็นขั้วต่อสามขาแบบมีสายดินที่ยาวกว่า เพื่อให้เสียบสายได้พอดีและช่วยลดความตึงของสาย
 

      

เดินสายอะแดปเตอร์

โน้ตบุ๊ก Mac มีขั้วต่อ MagSafe ทางด้านซ้ายของคอมพิวเตอร์ หากคุณต้องการลากสายอะแดปเตอร์แบบ T มาทางด้านขวาของคอมพิวเตอร์ ให้ลากอ้อมไปทางด้านหลัง แทนการลากสายลอดใต้คอมพิวเตอร์

เมื่อใช้อะแดปเตอร์แบบ L ห้ามลากสายตามแนวพอร์ตที่มีขั้วต่อเสียบอยู่ด้านหลัง เนื่องจากอาจจะทำให้ถอดสายออกได้ลำบาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายตรงขั้วต่อหย่อนมากพอ และไม่เสียบสายให้ตึงจนเกินไป
 

จัดพื้นที่รอบๆ อะแดปเตอร์กับการวางสายให้ว่างอยู่เสมอ ตัวสายอาจเกิดความเสียหายได้ หากสัมผัสถูกสิ่งของบางประเภท

ถอดและจัดเก็บอะแดปเตอร์

การถอดขั้วต่อ MagSafe ออกจากคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของอะแดปเตอร์ โดยให้ถอดที่ตัวขั้วต่อแทนการดึงสาย ตามที่กล่าวในบทความเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษา Apple MagSafe Adapter

"ปีกเก็บสาย" ช่วยให้สามารถเก็บสายไว้กับตัวอะแดปเตอร์ได้โดยใช้พื้นที่เล็กน้อย โปรดทราบว่าการม้วนสายที่ไม่ถูกต้องตรงปีกเก็บสายเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับกรณีของการดัดงอสาย เมื่อม้วนสาย โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าสายช่วงที่ต่อกับแท่งอะแดปเตอร์ไม่มีความเครียดเพิ่มเติม ม้วนสายไม่ให้แน่นจนเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สายตึงมากเกินไป หรือทำให้ขั้วต่อของตัวอะแดปเตอร์หักงออย่างแรง

หากคุณใช้ Mac ในที่เดิมเป็นประจำ ควรพิจารณาหาอะแดปเตอร์สำหรับแต่ละแห่งด้วย การมีแหล่งจ่ายไฟเฉพาะในแต่ละแห่งจะช่วยลดความจำเป็นในการประกอบสายและจัดเก็บอะแดปเตอร์บ่อยๆ และยังช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายด้วย

ดูเพิ่มเติม

ไม่ว่าอะแดปเตอร์จะยังอยู่ในการรับประกันหรือไม่ คุณก็สามารถนำอะแดปเตอร์ไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Store เพื่อขอรับการประเมินได้ โดยที่คุณไม่ต้องนำ Mac ไปด้วย แต่ควรนำหมายเลขประจำเครื่องของคอมพิวเตอร์ไป

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Store จะแจ้งตัวเลือกการบริการหลังจากที่ประเมินอะแดปเตอร์ของคุณแล้ว ดำเนินการจองที่ Genius Bar ก่อนที่จะไปยัง Apple Store ใกล้บ้านคุณ (ไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศและภูมิภาค)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอดอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ออกอย่างถูกต้อง โปรดดูที่การใช้และบำรุงรักษาอะแดปเตอร์ Apple MagSafe ของคุณ

วันที่เผยแพร่: