จัดการคอนเทนต์บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ด้วยตนเองโดยใช้ iTunes

คุณสามารถเพิ่มคอนเทนต์เฉพาะจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ iOS ของคุณด้วยตนเอง

คุณสามารถใช้ iTunes ในการจัดการคอนเทนต์บน iPhone, iPad, หรือ iPod ด้วยการซิงค์รายการเฉพาะไปยังอุปกรณ์ของคุณด้วยตนเอง

หากคุณเปิดคลังเพลง iCloud ไว้ คุณจะไม่สามารถจัดการเพลงด้วยตนเอง แต่คุณยังคงสามารถจัดการวิดีโอโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

เพิ่มรายการจาก iTunes ด้วยตนเอง

 1. ต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
 2. เปิด iTunes ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่
 3. เลือกคอนเทนต์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในอุปกรณ์จากคลัง iTunes
  เพลงที่เลือกในคลัง iTunes
 4. ดูในแถบด้านข้างทางซ้ายสำหรับอุปกรณ์ แล้วลากคอนเทนต์ไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod
  คุณสามารถลากเพลงไปยังอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณใช้ iPhone คุณสามารถเพิ่มเพลงหรือวิดีโอจากคลัง iTunes ได้เพียงคลังเดียว

หากคุณใช้ iPad หรือ iPod คุณสามารถเพิ่มเพลงจากคลัง iTunes ได้หลายคลัง แต่เพิ่มวิดีโอจากคลัง iTunes ได้เพียงคลังเดียว

หากคุณไม่สามารถเพิ่มหรือลบคอนเทนต์จากอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง

ลองตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก "จัดการเพลงและวิดีโอด้วยตนเอง" เปิดใช้งานอยู่ โดยทำดังนี้

 1. ต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
 2. เปิด iTunes ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่
 3. ค้นหา และคลิกที่อุปกรณ์ของคุณ
  ค้นหาปุ่มอุปกรณ์ของคุณที่มุมบนซ้าย
 4. ในแถบด้านข้างทางซ้าย ให้คลิกเนื้อหาสรุป
 5. เลื่อนไปที่ส่วนตัวเลือก
 6. คลิกช่องถัดจาก "จัดการเพลงและวิดีโอด้วยตนเอง"
  คุณจะพบกับช่องทำเครื่องหมาย
 7. คลิกปรับใช้ 

คุณอาจเห็นข้อความแจ้งว่าอุปกรณ์ของคุณซิงค์อยู่กับคลังอื่น ซึ่งหมายความว่าคุณเคยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในการซิงค์ข้อมูลอุปกรณ์ และ iTunes ไม่สามารถซิงค์ได้ หากไม่ลบและแทนที่คอนเทนต์ทั้งหมดจาก iTunes บนอุปกรณ์ของคุณก่อน

เพิ่มรายการจากคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

หากคุณมีสื่อบนคอมพิวเตอร์ที่คุณไม่สามารถดาวน์โหลดอีกครั้งจาก App Store หรือ iTunes Store มายังอุปกรณ์ iOS โดยตรง เช่น เสียงเรียกเข้าแบบกำหนดเองหรือแอพ iOS คุณสามารถลากแล้วปล่อยสื่อนั้นจากคอมพิวเตอร์มายังอุปกรณ์ iOS ของคุณโดยใช้ iTunes

 1. ต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
 2. เปิด iTunes ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่
 3. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ค้นหารายการที่คุณต้องการเพิ่มไปยังอุปกรณ์ของคุณ หากคุณกำลังหาแอพ เสียงเรียกเข้า หรือหนังสือ (สำหรับ Windows) ที่ก่อนหน้านี้ปรากฏอยู่ในคลัง iTunes ของคุณ คุณสามารถค้นหารายการเหล่านี้ได้ในโฟลเดอร์ iTunes Media ของคุณ
 4. เลือกรายการที่คุณต้องการเพิ่มในอุปกรณ์และคัดลอกรายการนั้น (คุณสามารถใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดได้)
 5. กลับไปที่ iTunes และไปที่แท็บคลังของเพลง
 6. คลิกที่อุปกรณ์ในแถบด้านซ้าย แล้วคลิกชื่อของรายการที่คุณจะเพิ่ม ตัวอย่างเช่น คลิก "เสียงเตือน" หากคุณจะเพิ่มเสียงเรียกเข้า
 7. วางรายการของคุณ {คุณสามารถใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดได้)
วันที่เผยแพร่: