แลกใช้สิทธิ์เพื่อรับสำเนาดิจิตอลของ DVD หรือ Blu-ray ในแอพ Apple TV หรือ iTunes สำหรับ Windows

ภาพยนตร์ในรูปแบบ DVD, Blu-ray และ 4K บางเรื่องอาจมีสำเนาดิจิตอล iTunes สำหรับภาพยนตร์เรื่องนั้นนอกเหนือจากในรูปแบบแผ่นดิสก์

แลกใช้สิทธิ์เพื่อรับสำเนาดิจิตอลด้วยรหัสแลกใช้สิทธิ์

ป้อนรหัสของคุณในแอพ Apple TV หรือ iTunes 

ป้อนรหัส


แลกใช้สิทธิ์บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอพ Apple TV
 2. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะดูตอนนี้
 3. ตรงมุมขวาบน ให้แตะไอคอนโปรไฟล์  หรือรูปภาพของคุณ
 4. แตะแลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัส
  iPhone แสดงตัวเลือกแลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัสในเมนู
 5. แตะ "ป้อนรหัสด้วยตนเอง" ป้อนรหัส 12 หลักที่พิมพ์อยู่บนใบแทรกที่มาพร้อมกับดิสก์
 6. แตะใช้แลก

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถแลกใช้สิทธิ์ด้วยรหัสคอนเทนต์ได้


แลกใช้บน Mac

 1. เปิดแอพ Apple TV
 2. จากแถบเมนู ให้เลือกบัญชี > แลกใช้
  Mac ที่แสดงตัวเลือกแลกใช้ในเมนูในแอพ Apple TV
 3. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิกลงชื่อเข้า
 4. ป้อนรหัส 12 หลักที่พิมพ์อยู่บนใบแทรกที่มาพร้อมกับดิสก์ โดยคุณอาจสามารถใช้กล้องบน Mac ในการแลกใช้สิทธิ์ด้วยรหัสได้
 5. คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาดิจิตอลของภาพยนตร์ตอนนี้เลยหรือดาวน์โหลดในภายหลังก็ได้

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถแลกใช้สิทธิ์ด้วยรหัสคอนเทนต์ได้


แลกใช้บนพีซี

 1. เปิด iTunes สำหรับ Windows
 2. จากแถบเมนู ให้เลือกบัญชี > แลกใช้
 3. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิกลงชื่อเข้า
 4. ป้อนรหัส 12 หลักที่พิมพ์อยู่บนใบแทรกที่มาพร้อมกับดิสก์ โดยคุณอาจสามารถใช้กล้องบน Mac ในการแลกใช้สิทธิ์ด้วยรหัสได้
 5. คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาดิจิตอลของภาพยนตร์ตอนนี้เลยหรือดาวน์โหลดในภายหลังก็ได้

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถแลกใช้สิทธิ์ด้วยรหัสคอนเทนต์ได้


หากคุณไม่สามารถแลกใช้รหัสคอนเทนต์ได้

 1. มองหาวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนอักขระถูกต้อง ตัวอักษรและตัวเลขบางตัวอาจดูคล้ายกัน
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์บนสินค้าของคุณระบุว่ารหัสสำเนาดิจิตอลใช้งานได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณต้องใช้ Apple ID ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้รหัสจากแผ่น DVD ของประเทศสหรัฐอเมริกา และคุณต้องใช้ Apple ID ของประเทศออสเตรเลียเพื่อใช้รหัสจากแผ่น DVD ของประเทศออสเตรเลีย
 4. หากแผ่น DVD หรือ Blu-ray หรือ 4K สำเนาดิจิตอลเสียหาย มีรอยขีดข่วน หรือไม่มีรหัสแลกใช้สิทธิ์หรือดิสก์สำเนาดิจิตอล โปรดติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ
 5. หากคุณยังคงไม่สามารุแลกรหัสหรือดาวน์โหลดสำเนาดิจิตอลไม่ได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: