แลกใช้สิทธิ์เพื่อรับสำเนาดิจิทัลของ DVD หรือ Blu-ray ในแอป Apple TV หรือ iTunes สำหรับ Windows

ภาพยนตร์ในรูปแบบ DVD, Blu-ray และ 4K บางเรื่องอาจมีสำเนาดิจิทัล iTunes สำหรับภาพยนตร์เรื่องนั้นนอกเหนือจากในรูปแบบแผ่นดิสก์

แลกใช้สิทธิ์เพื่อรับสำเนาดิจิทัลด้วยรหัสแลกใช้สิทธิ์

ป้อนรหัสของคุณในแอป Apple TV, iTunes หรือแอป Apple Music

ใส่รหัส


แลกใช้สิทธิ์บน iPhone หรือ iPad

 1. เปิดแอป Apple TV
 2. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะดูตอนนี้
 3. ตรงมุมขวาบน ให้แตะไอคอนโปรไฟล์  หรือรูปภาพของคุณ
 4. แตะแลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัส
  ตัวเลือกแลกใช้สิทธิ์บัตรของขวัญหรือรหัสในแอป Apple TV บน iPhone
 5. แตะ "ป้อนรหัสด้วยตนเอง" ป้อนรหัส 12 หลักที่พิมพ์อยู่บนใบแทรกที่มาพร้อมกับดิสก์
 6. แตะแลกใช้

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถแลกใช้สิทธิ์ด้วยรหัสคอนเทนต์ได้


แลกใช้บน Mac

 1. เปิดแอป Apple TV
 2. จากแถบเมนู ให้เลือกบัญชี > แลกใช้
  ตัวเลือกแลกใช้สิทธิ์ในบัญชีบน Mac
 3. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิกลงชื่อเข้า
 4. ป้อนรหัส 12 หลักที่พิมพ์อยู่บนใบแทรกที่มาพร้อมกับดิสก์ โดยคุณอาจสามารถใช้กล้องบน Mac ในการแลกใช้สิทธิ์ด้วยรหัสได้
 5. คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาดิจิทัลของภาพยนตร์ตอนนี้เลยหรือดาวน์โหลดในภายหลังก็ได้

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถแลกใช้สิทธิ์ด้วยรหัสคอนเทนต์ได้


แลกใช้บน PC

 1. เปิด iTunes สำหรับ Windows
 2. จากแถบเมนู ให้เลือกบัญชี > แลกใช้
  ตัวเลือกแลกใช้สิทธิ์ใน iTunes สำหรับ Windows บน PC
 3. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิกลงชื่อเข้า
 4. ป้อนรหัส 12 หลักที่พิมพ์อยู่บนใบแทรกที่มาพร้อมกับดิสก์
 5. คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาดิจิทัลของภาพยนตร์ตอนนี้เลยหรือดาวน์โหลดในภายหลังก็ได้

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถแลกใช้สิทธิ์ด้วยรหัสคอนเทนต์ได้


หากคุณไม่สามารถแลกใช้รหัสคอนเทนต์ได้

 • มองหาวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนอักขระถูกต้อง ตัวอักษรและตัวเลขบางตัวอาจดูคล้ายกัน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์บนสินค้าของคุณระบุว่ารหัสสำเนาดิจิทัลใช้งานได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณต้องใช้ Apple ID ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้รหัสจากแผ่น DVD ของประเทศสหรัฐอเมริกา และคุณต้องใช้ Apple ID ของประเทศออสเตรเลียเพื่อใช้รหัสจากแผ่น DVD ของประเทศออสเตรเลีย
 • หากแผ่น DVD หรือ Blu-ray หรือ 4K สำเนาดิจิทัลเสียหาย มีรอยขีดข่วน หรือไม่มีรหัสแลกใช้สิทธิ์หรือดิสก์สำเนาดิจิทัล โปรดติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ
 • หากคุณยังคงไม่สามารถแลกรหัสหรือดาวน์โหลดสำเนาดิจิทัลไม่ได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: