ส่งของขวัญ App Store และ iTunes อีกครั้ง

คุณสามารถส่งของขวัญที่คุณซื้อจาก App Store, iTunes Store หรือ Apple Books ให้กับบุคคลอื่นอีกครั้งได้

หากคุณส่งของขวัญ App Store และ iTunes และผู้รับไม่ได้รับอีเมลที่มีคำแนะนำวิธีการแลกรับของขวัญนั้น คุณสามารถส่งของขวัญให้ผู้รับจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch, Mac หรือ PC อีกครั้งได้ เมื่อคุณส่งของขวัญ App Store และ iTunes ผู้รับจะได้รับอีเมลที่พยายามส่งครั้งที่สองซึ่งมีลิงก์สำหรับการแลกรับของขวัญ

คุณสามารถส่งของขวัญ App Store และ iTunes อีกครั้งได้ตราบใดที่รายการหรือจำนวนเงินนั้นยังไม่ถูกแลกใช้สิทธิ์ไปยังบัญชี Apple ID ใดๆ

หากผู้รับยังคงหาอีเมลไม่เจอหลังจากที่คุณส่งอีกครั้งแล้ว ให้ขอให้ผู้รับตรวจสอบที่โฟลเดอร์สแปมหรือถังขยะในอีเมลของพวกเขา

จาก iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iTunes & App Store
 2. แตะ Apple ID ของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วแตะ "ดู Apple ID" ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. แตะของขวัญ หากคุณไม่เห็น "ของขวัญ" แสดงว่าคุณยังไม่ได้ซื้อของขวัญ App Store และ iTunes ด้วย Apple ID นี้เมื่อเร็วๆ นี้
  iPhone X เปิดไปที่การตั้งค่าบัญชี ปุ่มของขวัญถูกเลือกอยู่
 4. แตะของขวัญที่คุณต้องการส่งอีกครั้ง
  iPhone X ที่แสดงของขวัญที่ส่งแล้ว โดยมีการเลือกของขวัญที่ส่งให้กับ janeappleseed@icloud.com ไว้
 5. แตะส่งของขวัญอีกครั้ง คุณสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลของผู้รับของขวัญ App Store และ iTunes ของคุณได้ ตราบใดที่ผู้รับยังไม่ได้แลกรับของขวัญของคุณ หากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของผู้รับ ให้แตะที่อยู่อีเมลของผู้รับบนหน้าจอรายละเอียดของขวัญ ตรวจสอบการสะกดที่อยู่อีเมลของผู้รับซ้ำอีกครั้ง
  iPhone X ที่แสดงรายละเอียดของขวัญที่ส่ง

หากคุณไม่เห็น "ส่งของขวัญอีกครั้ง" แสดงว่าบุคคลในที่อยู่อีเมลนั้นแลกใช้สิทธิ์ไปแล้ว


จาก Mac หรือ PC

หากต้องการเปิด iTunes และลงชื่อเข้าใช้ในหน้าข้อมูลบัญชีของคุณ ให้คลิกที่ลิงก์นี้ ดูบัญชีของฉัน หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด iTunes
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน
  หน้าต่าง iTunes ที่มีเมนูบัญชีในแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดขึ้นมา โดยเลือกดูบัญชีของฉันไว้
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ จากนั้นคลิกดูบัญชี
 4. ในหน้าข้อมูลบัญชี ให้เลื่อนไปที่ส่วนประวัติการซื้อ คลิกจัดการของขวัญ ถัดจาก "ของขวัญที่ส่งล่าสุดเมื่อ [วันที่]" หากคุณไม่เห็น "ของขวัญ" แสดงว่าคุณยังไม่ได้ซื้อของขวัญ App Store และ iTunes ด้วย Apple ID นี้เมื่อเร็วๆ นี้
  หน้าต่าง iTunes ที่แสดงส่วนประวัติการซื้อของข้อมูลบัญชี ปุ่มจัดการของขวัญถูกเลือกอยู่
 5. ค้นหาของขวัญที่คุณต้องการส่งอีกครั้ง แล้วคลิก "ดู" ที่ด้านขวาของวันที่ที่คุณส่งของขวัญ
 6. ในหน้าต่างป๊อปอัพ ให้คลิกส่งของขวัญอีกครั้ง หากคุณต้องการแก้ไขที่อยู่อีเมลของผู้รับ ให้เปลี่ยนที่อยู่ในช่องภายใต้ "ผู้รับ" ก่อนที่จะกดส่งของขวัญอีกครั้ง ตรวจสอบการสะกดที่อยู่อีเมลของผู้รับซ้ำอีกครั้ง
  หน้าต่าง iTunes เปิดไปยังส่วนของขวัญของข้อมูลบัญชี รายละเอียดของของขวัญที่ส่งจะเปิดในเบื้องหน้า

หากคุณไม่เห็น "ส่งของขวัญอีกครั้ง" แสดงว่าบุคคลในที่อยู่อีเมลนั้นแลกใช้สิทธิ์ไปแล้ว

วันที่เผยแพร่: