ตรวจหาจำนวนรอบของแบตเตอรี่สำหรับโน้ตบุ๊ค Mac

ดูวิธีการตรวจหาจำนวนรอบสำหรับแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ

เกี่ยวกับรอบของแบตเตอรี่

เมื่อคุณใช้งานโน้ตบุ๊ค Mac ก็จะถือว่าเข้าสู่รอบการชาร์จ โดยรอบการชาร์จจะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้พลังงานแบตเตอรี่จนหมด แต่ไม่ได้หมายถึงการชาร์จเพียงครั้งเดียว

ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้กำลังไฟโน้ตบุ๊คเพียงครึ่งเดียวจากที่ชาร์จไว้ จากนั้นก็ชาร์จซ้ำอีกจนเต็ม หากคุณทำเหมือนเดิมในวันถัดไป การกระทำนี้จะนับเป็นการชาร์จหนึ่งรอบ ไม่ใช่สองรอบ ด้วยการดำเนินการในลักษณะนี้ จึงอาจใช้เวลาหลายวันกว่าจะครบหนึ่งรอบ

แบตเตอรี่มีจำนวนรอบการชาร์จที่จำกัดก่อนที่ประสิทธิภาพจะลดลง เมื่อชาร์จจนครบจำนวนรอบสูงสุด แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพื่อรักษาประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้แบตเตอรี่หลังจากชาร์จจนครบจำนวนรอบสูงสุดได้ แต่คุณอาจสังเกตเห็นระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่สั้นลง 

การทราบว่าแบตเตอรี่มีจำนวนรอบการชาร์จเท่าใด และมีจำนวนรอบเหลืออยู่เท่าใด จะช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อใด แบตเตอรี่ของคุณได้รับการออกแบบมาให้เก็บประจุได้ถึง 80% ของความจุการชาร์จไฟดั้งเดิมที่จำนวนรอบสูงสุด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อถึงจำนวนรอบสูงสุดแล้ว

โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ค Mac ซึ่งรวมถึงจำนวนรอบของแบตเตอรี่ด้วย

  1. กดปุ่ม Option ค้างไว้ แล้วเลือกเมนู Apple  เลือกข้อมูลระบบ
  2. ใต้ส่วนฮาร์ดแวร์ของหน้าต่างข้อมูลระบบ ให้เลือกพลังงาน จำนวนรอบในปัจจุบันจะอยู่ใต้ส่วนข้อมูลแบตเตอรี่
    หน้าต่างข้อมูลระบบของ MacBook Pro โดยมีไฮไลท์ที่จำนวนรอบแบตเตอรี่

ระบุรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขีดจำกัดจำนวนรอบจะแตกต่างกันไปใน Mac แต่ละรุ่น หากต้องการความช่วยเหลือในการระบุรุ่นของโน้ตบุ๊ค Mac คุณสามารถใช้หน้าข้อมูลทางเทคนิค หรือบทความเหล่านี้ 

ขีดจำกัดของจำนวนรอบ

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อดูขีดจำกัดจำนวนรอบแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งนี้จะถือว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเมื่อถึงขีดจำกัด

คอมพิวเตอร์ จำนวนรอบสูงสุด
MacBook
MacBook (Retina 12 นิ้ว ปี 2017)
MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2016)
MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2015)
MacBook (13 นิ้ว กลางปี 2010)
MacBook (13 นิ้ว ปลายปี 2009)
1000
MacBook (13 นิ้ว อลูมิเนียม ปลายปี 2008) 500
MacBook (กลางปี 2009)
MacBook (ต้นปี 2009)
MacBook (ปลายปี 2008)
MacBook (ต้นปี 2008)
MacBook (ปลายปี 2007)
MacBook (กลางปี 2007)
MacBook (ปลายปี 2006)
MacBook (13 นิ้ว)
300
MacBook Pro
MacBook Pro (13 นิ้ว, M1, ปี 2020)
MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2020 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2020 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
MacBook Pro (16 นิ้ว ปี 2019)
MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2019)
MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)
MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2018)
MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2018 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2017)
MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)
MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2016)
MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)
MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2015)
MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว กลางปี 2014)
MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2013)
MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2013)
MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2012)
MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2012)
MacBook Pro (13 นิ้ว ปลายปี 2011)
MacBook Pro (13 นิ้ว ต้นปี 2011)
MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2010)
MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2009)
MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2015)
MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2014)
MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ปลายปี 2013)
MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ต้นปี 2013)
MacBook Pro (Retina กลางปี 2012)
MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2012)
MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2011)
MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2011)
MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2010)
MacBook Pro (15 นิ้ว 2.53 GHz กลางปี 2009)
MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2009)
MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2011)
MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2011)
MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2010)
MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2009)
MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2009)
1000
MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2008) 500
MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2008)
MacBook Pro (15 นิ้ว 2.4/2.2GHz)
MacBook Pro (15 นิ้ว Core 2 Duo)
MacBook Pro (15 นิ้ว แบบมันเงา)
MacBook Pro (15 นิ้ว)
MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2008)
MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2008)
MacBook Pro (17 นิ้ว 2.4GHz)
MacBook Pro (17 นิ้ว Core 2 Duo)
MacBook Pro (17 นิ้ว)
300
MacBook Air
MacBook Air (M1, ปี 2020)
MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2020)
MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2019)
MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2018)
MacBook Air (13 นิ้ว ปี 2017)
MacBook Air (11 นิ้ว ต้นปี 2015)
MacBook Air (11 นิ้ว ต้นปี 2014)
MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2013)
MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2012)
MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2011)
MacBook Air (11 นิ้ว ปลายปี 2010)
MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2015)
MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2014)
MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2013)
MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2012)
MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2011)
MacBook Air (13 นิ้ว ปลายปี 2010)
1000
MacBook Air (กลางปี 2009) 500
MacBook Air (ปลายปี 2008)
MacBook Air
300

ดูเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ในโน้ตบุ๊คของ Apple ได้จากแหล่งข้อมูลเหล่านี้

วันที่เผยแพร่: