การตรวจหาจำนวนรอบของแบตเตอรี่สำหรับโน้ตบุ๊ค Mac

ดูวิธีการตรวจหาจำนวนรอบสำหรับแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ

เกี่ยวกับรอบของแบตเตอรี่

เมื่อคุณใช้งานโน้ตบุ๊ค Mac ก็จะถือว่าเข้าสู่รอบการชาร์จ โดยรอบการชาร์จจะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้พลังงานแบตเตอรี่จนหมด แต่ไม่ได้หมายถึงการชาร์จเพียงครั้งเดียว

ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้กำลังไฟโน้ตบุ๊คเพียงครึ่งเดียวจากที่ชาร์จไว้ จากนั้นก็ชาร์จซ้ำอีกจนเต็ม หากคุณทำเหมือนเดิมในวันถัดไป การกระทำนี้จะนับเป็นการชาร์จหนึ่งรอบ ไม่ใช่สองรอบ ด้วยการดำเนินการในลักษณะนี้ จึงอาจใช้เวลาหลายวันกว่าจะครบหนึ่งรอบ

แบตเตอรี่จะมีจำนวนรอบการชาร์จที่จำกัด ก่อนที่จะถือว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวเสื่อมสภาพแล้ว เมื่อเสื่อมสภาพแล้ว ขอแนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ คุณสามารถใช้แบตเตอรี่หลังจากถึงจำนวนรอบสูงสุดได้ แต่คุณอาจสังเกตเห็นอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่สั้นลง

การทราบว่าแบตเตอรี่มีจำนวนรอบการชาร์จเท่าใด และมีจำนวนรอบเหลืออยู่เท่าใด จะช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อใด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อถึงจำนวนรอบสูงสุดแล้ว

โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ค Mac ซึ่งรวมถึงจำนวนรอบของแบตเตอรี่ด้วย

  1. ดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกเมนู Apple () เลือกข้อมูลระบบ
  2. ใต้ส่วนฮาร์ดแวร์ของหน้าต่างข้อมูลระบบ ให้เลือกพลังงาน จำนวนรอบในปัจจุบันจะอยู่ใต้ส่วนข้อมูลแบตเตอรี่

ระบุรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขีดจำกัดจำนวนรอบจะแตกต่างกันไปใน Mac แต่ละรุ่น หากต้องการความช่วยเหลือในการระบุโน้ตบุ๊ค Mac คุณสามารถใช้หน้าข้อมูลทางเทคนิคหรือบทความเหล่านี้

ขีดจำกัดของจำนวนรอบ

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อดูขีดจำกัดจำนวนรอบแบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งนี้จะถือว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเมื่อถึงขีดจำกัด

คอมพิวเตอร์ จำนวนรอบสูงสุด
MacBook
MacBook (Retina รุ่น 12 นิ้ว ปี 2017)
MacBook (Retina รุ่น 12 นิ้ว ต้นปี 2016)
MacBook (Retina รุ่น 12 นิ้ว ต้นปี 2015)
MacBook (รุ่น 13 นิ้ว กลางปี 2010)
MacBook (รุ่น 13 นิ้ว ปลายปี 2009)
1000
MacBook (รุ่น 13 นิ้ว อะลูมิเนียม ปลายปี 2008) 500
MacBook (กลางปี 2009)
MacBook (ต้นปี 2009)
MacBook (ปลายปี 2008)
MacBook (ต้นปี 2008)
MacBook (ปลายปี 2007)
MacBook (กลางปี 2007)
MacBook (ปลายปี 2006)
MacBook (รุ่น 13 นิ้ว)
300
MacBook Pro

MacBook Pro (รุ่น 15 นิ้ว ปี 2017)
MacBook Pro (รุ่น 13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
MacBook Pro (รุ่น 13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
MacBook Pro (รุ่น 15 นิ้ว ปี 2016)
MacBook Pro (รุ่น 13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
MacBook Pro (รุ่น 13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
MacBook Pro (Retina รุ่น 13 นิ้ว ต้นปี 2015)
MacBook Pro (Retina รุ่น 13 นิ้ว กลางปี 2014)
MacBook Pro (Retina รุ่น 13 นิ้ว ปลายปี 2013)
MacBook Pro (Retina รุ่น 13 นิ้ว ต้นปี 2013)
MacBook Pro (Retina รุ่น 13 นิ้ว ปลายปี 2012)
MacBook Pro (รุ่น 13 นิ้ว กลางปี 2012)
MacBook Pro (รุ่น 13 นิ้ว ปลายปี 2011)
MacBook Pro (รุ่น 13 นิ้ว ต้นปี 2011)
MacBook Pro (รุ่น 13 นิ้ว กลางปี 2010)
MacBook Pro (รุ่น 13 นิ้ว กลางปี 2009)
MacBook Pro (Retina รุ่น 15 นิ้ว กลางปี 2015)
MacBook Pro (Retina รุ่น 15 นิ้ว กลางปี 2014)
MacBook Pro (Retina รุ่น 15 นิ้ว ปลายปี 2013)
MacBook Pro (Retina รุ่น 15 นิ้ว ต้นปี 2013)
MacBook Pro (Retina กลางปี 2012)
MacBook Pro (รุ่น 15 นิ้ว กลางปี 2012)
MacBook Pro (รุ่น 15 นิ้ว ปลายปี 2011)
MacBook Pro (รุ่น 15 นิ้ว ต้นปี 2011)
MacBook Pro (รุ่น 15 นิ้ว กลางปี 2010)
MacBook Pro (รุ่น 15 นิ้ว ความเร็ว 2.53 GHz กลางปี 2009)
MacBook Pro (รุ่น 15 นิ้ว กลางปี 2009)
MacBook Pro (รุ่น 17 นิ้ว ปลายปี 2011)
MacBook Pro (รุ่น 17 นิ้ว ต้นปี 2011)
MacBook Pro (รุ่น 17 นิ้ว กลางปี 2010)
MacBook Pro (รุ่น 17 นิ้ว กลางปี 2009)
MacBook Pro (รุ่น 17 นิ้ว ต้นปี 2009)

1000
MacBook Pro (รุ่น 15 นิ้ว ปลายปี 2008) 500
MacBook Pro (รุ่น 15 นิ้ว ต้นปี 2008)
MacBook Pro (รุ่น 15 นิ้ว ความเร็ว 2.4/2.2GHz)
MacBook Pro (รุ่น 15 นิ้ว แบบ Core 2 Duo)
MacBook Pro (รุ่น 15 นิ้ว แบบมันเงา)
MacBook Pro (รุ่น 15 นิ้ว)
MacBook Pro (รุ่น 17 นิ้ว ปลายปี 2008)
MacBook Pro (รุ่น 17 นิ้ว ต้นปี 2008)
MacBook Pro (รุ่น 17 นิ้ว ความเร็ว 2.4GHz)
MacBook Pro (รุ่น 17 นิ้ว แบบ Core 2 Duo)
MacBook Pro (รุ่น 17 นิ้ว)
300
MacBook Air
MacBook Air (รุ่น 13 นิ้ว ปี 2017)
MacBook Air (รุ่น 11 นิ้ว ต้นปี 2015)
MacBook Air (รุ่น 11 นิ้ว ต้นปี 2014)
MacBook Air (รุ่น 11 นิ้ว กลางปี 2013)
MacBook Air (รุ่น 11 นิ้ว กลางปี 2012)
MacBook Air (รุ่น 11 นิ้ว กลางปี 2011)
MacBook Air (รุ่น 11 นิ้ว ปลายปี 2010)
MacBook Air (รุ่น 13 นิ้ว ต้นปี 2015)
MacBook Air (รุ่น 13 นิ้ว ต้นปี 2014)
MacBook Air (รุ่น 13 นิ้ว กลางปี 2013)
MacBook Air (รุ่น 13 นิ้ว กลางปี 2012)
MacBook Air (รุ่น 13 นิ้ว กลางปี 2011)
MacBook Air (รุ่น 13 นิ้ว ปลายปี 2010)
1000
MacBook Air (กลางปี 2009) 500
MacBook Air (ปลายปี 2008)
MacBook Air
300

ดูเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ในโน้ตบุ๊คของ Apple ได้จากแหล่งข้อมูลเหล่านี้

วันที่เผยแพร่: