ตรวจหาจำนวนรอบของแบตเตอรี่สำหรับแล็ปท็อป Mac

ดูวิธีการตรวจหาจำนวนรอบสำหรับแบตเตอรี่แล็ปท็อป Mac ของคุณ

เกี่ยวกับรอบของแบตเตอรี่

เมื่อคุณใช้งานแล็ปท็อป Mac ก็จะถือว่าเข้าสู่รอบการชาร์จ รอบการชาร์จจะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้พลังงานของแบตเตอรี่จนหมด แต่ไม่ได้หมายถึงการชาร์จเพียงครั้งเดียว

ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้กำลังไฟแล็ปท็อปเพียงครึ่งเดียวจากที่ชาร์จไว้ จากนั้นก็ชาร์จซ้ำอีกจนเต็ม หากคุณทำเหมือนเดิมในวันถัดไป การกระทำนี้จะนับเป็นการชาร์จหนึ่งรอบ ไม่ใช่สองรอบ ในตัวอย่างนี้ อาจใช้เวลาหลายวันกว่าจะครบรอบหนึ่งรอบ

แบตเตอรี่มีจำนวนรอบการชาร์จที่จำกัดก่อนที่ประสิทธิภาพจะลดลง เมื่อชาร์จจนครบจำนวนรอบสูงสุด แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพื่อรักษาประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้แบตเตอรี่หลังจากชาร์จจนครบจำนวนรอบสูงสุดได้ แต่คุณอาจสังเกตเห็นระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่สั้นลง ใน macOS Catalina 10.5.5 หรือใหม่กว่า คุณสามารถเปิดการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่เพื่อชะลออัตราการเสื่อมของแบตเตอรี่ ซึ่งจะช่วยให้ Mac เรียนรู้พฤติกรรมการชาร์จของคุณ และหยุดรอชาร์จเกิน 80% จนกว่าคุณจะต้องการใช้ Mac

การทราบว่าแบตเตอรี่มีจำนวนรอบการชาร์จเท่าใด และมีจำนวนรอบเหลืออยู่เท่าใด จะช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อใด แบตเตอรี่ของคุณได้รับการออกแบบมาให้เก็บประจุได้ถึง 80% ของความจุการชาร์จไฟดั้งเดิมที่จำนวนรอบสูงสุด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อถึงจำนวนรอบสูงสุดแล้ว

โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล็ปท็อป Mac ซึ่งรวมถึงจำนวนรอบของแบตเตอรี่ด้วย

  1. กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกเมนู Apple  จากนั้นเลือกข้อมูลระบบ
  2. ใต้ส่วนฮาร์ดแวร์ของหน้าต่างข้อมูลระบบ ให้เลือกพลังงาน จำนวนรอบในปัจจุบันจะอยู่ใต้ส่วนข้อมูลแบตเตอรี่

    แอปข้อมูลระบบแสดงแท็บพลังงาน พร้อมไฮไลต์จำนวนรอบ

ค้นหารุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขีดจำกัดจำนวนรอบจะแตกต่างกันไปใน Mac แต่ละรุ่น หากต้องการความช่วยเหลือในการระบุแล็ปท็อป Mac คุณสามารถใช้หน้าข้อมูลทางเทคนิคหรือบทความเหล่านี้

ค้นหาจำนวนรอบแบตเตอรี่ของคุณ

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อดูขีดจำกัดจำนวนรอบแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งนี้จะถือว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเมื่อถึงขีดจำกัด

คอมพิวเตอร์ จำนวนรอบสูงสุด
MacBook
MacBook (Retina, 12 นิ้ว, ปี 2017)
MacBook (Retina, 12 นิ้ว, ต้นปี 2016)
MacBook (Retina, 12 นิ้ว, ต้นปี 2015)
MacBook (13 นิ้ว กลางปี 2010)
MacBook (13 นิ้ว ปลายปี 2009)
1000
MacBook (13 นิ้ว อลูมิเนียม ปลายปี 2008) 500
MacBook (กลางปี 2009)
MacBook (ต้นปี 2009)
MacBook (ปลายปี 2008)
MacBook (ต้นปี 2008)
MacBook (ปลายปี 2007)
MacBook (กลางปี 2007)
MacBook (ปลายปี 2006)
MacBook (13 นิ้ว)
300
MacBook Pro
MacBook Pro (14 นิ้ว, ปี 2023)
MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2023)
MacBook Pro (13 นิ้ว, ชิป M2, ปี 2022)
MacBook Pro (14 นิ้ว, ปี 2021)
MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2021)
MacBook Pro (13 นิ้ว, M1, ปี 2020)
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2019)
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2019)
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2019, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2019, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2018)
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2018, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2017)
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2017, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2017, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2016)
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2016, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2016, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)
MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2015)
MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว กลางปี 2014)
MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2013)
MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2013)
MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2012)
MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2012)
MacBook Pro (13 นิ้ว ปลายปี 2011)
MacBook Pro (13 นิ้ว ต้นปี 2011)
MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2010)
MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2009)
MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2015)
MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2014)
MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ปลายปี 2013)
MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ต้นปี 2013)
MacBook Pro (Retina กลางปี 2012)
MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2012)
MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2011)
MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2011)
MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2010)
MacBook Pro (15 นิ้ว 2.53 GHz กลางปี 2009)
MacBook Pro (15 นิ้ว, กลางปี 2009)
MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2011)
MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2011)
MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2010)
MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2009)
MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2009)
1000
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปลายปี 2008) 500
MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2008)
MacBook Pro (15 นิ้ว 2.4/2.2GHz)
MacBook Pro (15 นิ้ว Core 2 Duo)
MacBook Pro (15 นิ้ว แบบมันเงา)
MacBook Pro (15 นิ้ว)
MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2008)
MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2008)
MacBook Pro (17 นิ้ว 2.4GHz)
MacBook Pro (17 นิ้ว Core 2 Duo)
MacBook Pro (17 นิ้ว)
300
MacBook Air
MacBook Air (15 นิ้ว, ชิป M2, ปี 2023)
MacBook Air (M2 ปี 2022)
MacBook Air (M1, ปี 2020)
MacBook Air (Retina, 13 นิ้ว, ปี 2020)
MacBook Air (Retina, 13 นิ้ว, ปี 2019)
MacBook Air (Retina 13 นิ้ว, ปี 2018)
MacBook Air (13 นิ้ว ปี 2017)
MacBook Air (11 นิ้ว ต้นปี 2015)
MacBook Air (11 นิ้ว ต้นปี 2014)
MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2013)
MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2012)
MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2011)
MacBook Air (11 นิ้ว ปลายปี 2010)
MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2015)
MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2014)
MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2013)
MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2012)
MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2011)
MacBook Air (13 นิ้ว ปลายปี 2010)
1000
MacBook Air (กลางปี 2009) 500
MacBook Air (ปลายปี 2008)
MacBook Air
300

ดูเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ในแล็ปท็อปของ Apple ได้จากแหล่งข้อมูลเหล่านี้

วันที่เผยแพร่: