เริ่มต้นระบบ Mac ของคุณในโหมดผู้ใช้คนเดียวหรือโหมด Verbose

หากคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูงที่คุ้นเคยกับ UNIX คุณสามารถใช้โหมดผู้ใช้คนเดียวหรือโหมด Verbose เพื่อช่วยแยกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นระบบได้

 1. กดหนึ่งในชุดปุ่มที่ต้องกดร่วมกันเหล่านี้บนคีย์บอร์ดค้างไว้ทันทีหลังจากที่กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่อง Mac หรือกดทันทีหลังจากที่ Mac เริ่มรีสตาร์ท
  • Command-S: โหมดผู้ใช้คนเดียว
  • Command-V: โหมด Verbose
 2. กดปุ่มดังกล่าวต่อไปจนกว่าคุณจะเห็นข้อความสีขาวบนหน้าจอ
  • หากคุณกำลังใช้ FileVault ให้ปล่อยมือจากปุ่มเมื่อเห็นหน้าต่างการเข้าสู่ระบบ จากนั้นให้เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นระบบในโหมดผู้ใช้คนเดียวหรือโหมด Verbose
  • หากคุณกำลังใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ คุณต้องปิดรหัสผ่านก่อนที่จะเริ่มต้นระบบในโหมดผู้ใช้คนเดียวหรือโหมด Verbose ได้
 3. ขณะนี้คุณสามารถป้อนคำสั่ง UNIX ได้แล้ว หากต้องการออกจากโหมดนี้แล้วเริ่มต้นระบบตามปกติ ให้พิมพ์ว่า reboot จากนั้นกด Return

  เมื่ออยู่ในโหมดผู้ใช้คนเดียว รูปแบบของคีย์บอร์ดจะเป็นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา
วันที่เผยแพร่: