ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ iPod

ดูวิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ iPod nano, iPod shuffle หรือ iPod touch

คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้จากหลายที่ แต่โปรดทราบว่าบางครั้งหมายเลขประจำเครื่องผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Apple อาจมีเลข "0" (ศูนย์) แต่จะไม่มีตัวอักษร "O"

บริเวณด้านหลัง iPod

หมายเลขประจำเครื่องอาจสลักอยู่ด้านหลังเครื่อง หรืออยู่บนหรือด้านล่างที่หนีบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น iPod ของคุณ ดูตัวอย่างจากภาพด้านล่าง

iPod nano และ iPod touch

สลักไว้บนฝาหลังค่อนไปทางด้านล่าง

iPod shuffle (รุ่นที่ 4) และ iPod nano (รุ่นที่ 6)

บนที่หนีบฝั่งที่สัมผัสกับด้านหลังเครื่องเมื่อปิดที่หนีบ

ในหน้าจอ "เกี่ยวกับ" ของ iPod

คุณสามารถดูหมายเลขประจำเครื่องได้ในหน้าจอ "เกี่ยวกับ" บน iPod touch หรือ iPod nano (รุ่นที่ 6 หรือใหม่กว่า) ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ

บนบรรจุภัณฑ์ iPod

หากคุณเก็บบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์ไว้ คุณสามารถตรวจสอบบาร์โค้ดเพื่อดูหมายเลขประจำเครื่องได้

บนใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จของคุณ

ผู้ค้าปลีกบางรายอาจระบุหมายเลขประจำเครื่อง iPod ของคุณไว้ในใบเสร็จ

วันที่เผยแพร่: