ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ iPod

ดูวิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ iPod classic, iPod nano, iPod shuffle หรือ iPod touch

คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้จากหลายที่ แต่โปรดทราบว่าบางครั้งหมายเลขประจำเครื่องผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Apple อาจมีเลข "0" (ศูนย์) แต่จะไม่มีตัวอักษร "O"

ใน iTunes

การค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ iPod ใน iTunes มีวิธีดังนี้

  1. เชื่อมต่อ iPod กับคอมพิวเตอร์
  2. เมื่อ iPod ปรากฏใน iTunes ให้เลือก iPod ทางด้านซ้ายของหน้าต่าง iTunes ใต้ "อุปกรณ์"
  3. คลิกแท็บเนื้อหาสรุป เพื่อดูหมายเลขประจำเครื่องของ iPod สำหรับ iPod shuffle (รุ่นที่ 1 และ 2) ให้คลิกแท็บการตั้งค่า

ในหน้าจอ "เกี่ยวกับ" ของ iPod

คุณสามารถดูหมายเลขประจำเครื่องได้ในหน้าจอ "เกี่ยวกับ" ของ iPod classic, iPod nano หรือ iPod touch

  • สำหรับ iPod touch และ iPod nano (รุ่นที่ 6 หรือใหม่กว่า) ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ
  • สำหรับ iPod classic และ iPod nano (รุ่นที่ 5 หรือเก่ากว่า) ให้ไปที่การตั้งค่า > เกี่ยวกับ แล้วกดปุ่มโฮมจนกว่าจะเห็นหมายเลขประจำเครื่อง

บริเวณด้านหลัง iPod

หมายเลขประจำเครื่องอาจสลักอยู่ด้านหลังเครื่อง หรืออยู่บนหรือด้านล่างที่หนีบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น iPod ของคุณ ดูตัวอย่างจากภาพด้านล่าง

iPod classic, iPod nano และ iPod touch

สลักไว้บนฝาหลังค่อนไปทางด้านล่าง

iPod shuffle (รุ่นที่ 4) และ iPod nano (รุ่นที่ 6)

บนที่หนีบฝั่งที่สัมผัสกับด้านหลังเครื่องเมื่อปิดที่หนีบ

iPod shuffle (รุ่นที่ 3)

อยู่ด้านหลังเครื่องใต้ที่หนีบตรงบริเวณที่อยู่ใกล้กับด้านล่างเครื่องมากที่สุด

iPod shuffle (รุ่นที่ 2)

บนขอบด้านในของที่หนีบที่ด้านหลังเครื่อง ซึ่งคุณจะต้องเปิดที่หนีบเพื่อดูหมายเลขประจำเครื่อง

 

iPod shuffle

อยู่ด้านหลังเครื่อง (ด้านที่มีโลโก้ Apple) ตามแนวด้านขวาล่าง

บนบรรจุภัณฑ์ iPod

หากคุณเก็บบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์ไว้ คุณสามารถตรวจสอบบาร์โค้ดเพื่อดูหมายเลขประจำเครื่องได้

ในใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จของ iPod

บางร้านอาจระบุหมายเลขประจำเครื่องของ iPod ไว้ในใบเสร็จ

วันที่เผยแพร่: