ซ่อมแซมสิทธิ์ของดิสก์ด้วยยูทิลิตี้ดิสก์

ยูทิลิตี้ดิสก์สามารถซ่อมแซมสิทธิ์ของไฟล์บนดิสก์เริ่มต้นระบบใน OS X Yosemite และเก่ากว่าได้

สิทธิ์คือการตั้งค่าไฟล์ที่มีผลต่อความสามารถในการอ่าน เขียน หรือสั่งงาน (เปิดหรือเรียกใช้) ไฟล์ หากไม่มีการกำหนดสิทธิ์ของไฟล์อย่างถูกต้องอีกต่อไปแล้ว ซอฟต์แวร์ที่ใช้ไฟล์นั้นอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง คุณสามารถดูสิทธิ์ของไฟล์ได้ในส่วน การแชร์และสิทธิ์ ของ หน้าต่างขอข้อมูล

ในการเริ่มต้นด้วย OS X El Capitan สิทธิ์ของไฟล์ระบบจะได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือซ่อมแซมสิทธิ์ด้วยยูทิลิตี้ดิสก์อีกต่อไป

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน OS X Yosemite หรือเก่ากว่า

  1. เปิด ยูทิลิตี้ดิสก์ ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ ยูทิลิตี้ ของโฟลเดอร์ แอพพลิเคชั่น
  2. เลือกดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณจากรายการของโวลุ่ม
  3. คลิกแท็บ การช่วยเหลือเบื้องต้น
  4. ตรวจสอบสิทธิ์โดยคลิก ตรวจสอบสิทธิ์ของดิสก์ ซ่อมแซมสิทธิ์โดยคลิก ซ่อมแซมสิทธิ์ของดิสก์

ยูทิลิตี้ดิสก์จะตรวจสอบสิทธิ์ของไฟล์เฉพาะในกรณีที่ไฟล์มีหลักฐานการรับที่สอดคล้องกันในหลักฐานการรับ/var/db/ หลักฐานการรับจะบอกให้ยูทิลิตี้ดิสก์รู้ว่าสิทธิ์ควรเป็นอย่างไร มีโปรแกรมติดตั้งบางอย่างเท่านั้นที่มีหลักฐานการรับสำหรับไฟล์ที่จะติดตั้ง

 

วันที่เผยแพร่: