การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิล, DSL หรือเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) ใน Mac OS X v10.5 หรือรุ่นก่อนหน้า

เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเคเบิลโมเด็ม Digital Subscriber Line (DSL) หรือเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) แบบ Ethernet ใน Mac OS X 10.5 หรือรุ่นก่อนหน้า

หากต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเคเบิลโมเด็ม, Digital Subscriber Line (DSL) หรือเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) แบบ Ethernet ให้กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับพอร์ต "Ethernet ในตัว" หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณต้องการ PPPoE โปรดดู Mac OS X: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย PPPoE เป็นอันดับแรก

 

หากคุณมีเครื่องสถานีฐาน AirPort โปรดทำตามขั้นตอนต่างๆ ด้านล่างนี้ก่อนจะใช้บนเครือข่ายของคุณ จากนั้นดูส่วน AirPort ในตอนท้ายของเอกสารนี้

สำหรับ Mac OS X v10.6 และรุ่นที่ใหม่กว่า โปรดดูที่ Mac OS X: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิล, DSL หรือเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) ใน Mac OS X v10.6 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

 

การเชื่อมต่อผ่านเคเบิลโมเด็ม, DSL หรือ LAN

 1. ดูข้อมูลต่อไปนี้ได้จาก ISP หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
  • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมน (DNS)
  • คุณควรเลือก DHCP หรือการกำหนดค่าที่อยู่ IP ด้วยตนเอง ซึ่งจะดำเนินการในขั้นตอนที่ 6 ด้านล่าง

  สำหรับการกำหนดค่าด้วยตนเองเท่านั้น
  • ที่อยู่ IP
  • ที่อยู่เราท์เตอร์
  • ซับเน็ตมาสก์

  เคล็ดลับ: ISP หรือเครือข่ายเฉพาะที่ของคุณอาจแสดงที่อยู่ DNS โดยอัตโนมัติ
 2. จากเมนู Apple เลือก การตั้งค่าระบบ
 3. จากเมนู มุมมอง เลือก เครือข่าย
 4. เลือก Ethernet ในตัว จากเมนู แสดง ที่ปรากฏขึ้น (เมนู กำหนดค่า ที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้า Mac OS X 10.1)
 5. คลิกแท็บ TCP/IP หากจำเป็น
 6. เลือก ด้วยตนเอง หรือ ใช้ DHCP จากเมนู กำหนดค่า ที่ปรากฏขึ้นตามที่แนะนำโดย ISP ของคุณในขั้นตอนที่ 1
 7. พิมพ์ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณรวบรวมไว้ในขั้นตอนที่ 1 ในช่องที่ตรงกัน คุณสามารถเว้นช่อง ID ไคลเอนต์ DHCP และช่อง ค้นหาโดเมน ไว้ได้ เว้นแต่ ISP จะแนะนำคุณเป็นอย่างอื่น
 8. คลิก ปรับใช้ตอนนี้
 9. เปิดเว็บเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชั่น TCP/IP อื่นเพื่อทดสอบการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของคุณ

  ขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับ AirPort
 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์เพื่อตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 2. หลังจากคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้ว ให้เชื่อมต่อสถานีฐานเข้ากับเครือข่าย
 3. ถอดสาย DSL หรือสายไฟของเคเบิลโมเด็มออกสองสามวินาที จากนั้นจึงเสียบเข้าไปใหม่
 4. ใช้ตัวช่วยการตั้งค่า AirPort (/Applications/Utilities/) เพื่อคัดลอกการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ไปยังสถานีฐาน
วันที่เผยแพร่: