การชาร์จ iPod classic, iPod nano และ iPod shuffle ของคุณ

เรียนรู้วิธีชาร์จแบตเตอรี่ iPod classic, iPod nano และ iPod shuffle

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

เลือกอุปกรณ์ของคุณ ไม่แน่ใจใช่ไหม ระบุรุ่นของ iPod ของคุณ

การชาร์จ iPod classic หรือ iPod nano ของคุณ

ใช้คอมพิวเตอร์หรือเต้าเสียบปลั๊กไฟติดผนังของคุณ

ใช้คอมพิวเตอร์

 1. เชื่อมต่อ iPod เข้ากับสายชาร์จ Apple ของเครื่อง
 2. เสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ของคุณ (ไม่ใช่กับพอร์ตของคีย์บอร์ด)
 3. เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณเอาไว้และพร้อมทำงานในระหว่างที่ชาร์จ iPod

ชาร์จ iPod ด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณ

 

เสียบ iPod เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อชาร์จ

 

     ใช้อะแดปเตอร์ USB แบบเสียบผนังเพื่อชาร์จ iPod ของคุณ

ใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟ

 1. เชื่อมต่อ iPod เข้ากับสายชาร์จ Apple ของเครื่อง
 2. เสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับที่ชาร์จ USB ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB หรืออุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองจาก Apple เช่น ฮับ USB หรือแท่นวาง 
 3. เสียบที่ชาร์จ USB ของคุณเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ

การชาร์จ iPod shuffle

ใช้คอมพิวเตอร์หรือเต้าเสียบปลั๊กไฟติดผนังของคุณ

ใช้คอมพิวเตอร์

 1. ค้นหา Apple iPod shuffle USB Cable หรือ Apple iPod shuffle Dock ที่มาพร้อม iPod ของคุณ หากไม่มี ให้ใช้สาย USB ที่ได้รับการรับรองจาก Apple แทน 
 2. เสียบสายหรือแท่นวางเข้ากับแจ็คหูฟังบน iPod ของคุณ เสียบปลายอีกด้านเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ของคุณ (ไม่ใช่กับพอร์ตของคีย์บอร์ด)
 3. เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณเอาไว้และพร้อมทำงานในระหว่างที่ชาร์จ iPod 

เสียบ iPod shuffle เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อชาร์จ

เสียบ iPod shuffle เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อชาร์จ

เสียบ iPod shuffle เข้ากับอะแดปเตอร์ USB แบบเสียบผนังเพื่อชาร์จ

ใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟ

 1. เสียบสาย USB ของ Apple หรือแท่นวางเข้ากับแจ็คหูฟังบน iPod ของคุณ
 2. เสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับ อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB ของ Apple  
 3. เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

* แบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้มีระยะเวลาการใช้งานที่จำกัด ดูเกี่ยวกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่และวิธียืดระยะเวลาการ ใช้งานแบตเตอรี่ของคุณ

วันที่เผยแพร่: