วิธีใช้โหมดดิสก์บน iPod ของคุณ

ถ้าคุณไม่สามารถกู้คืน iPod หรือ iTunes ไม่รู้จัก iPod ของคุณ ให้ลองใช้โหมดดิสก์

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

เลือกรุ่น iPod ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับโหมดดิสก์ ได้แก่ iPod nano (รุ่นที่ 7), iPod nano (รุ่นที่ 6) และ iPod รุ่นที่มีวงล้อคลิก วงล้อสัมผัส หรือวงล้อเลื่อน iPod touch และ iPod shuffle ไม่รองรับโหมดดิสก์

เลือกรุ่นของ iPod จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อใช้โหมดดิสก์  ตรวจสอบว่า iPod ของคุณมีวงล้อคลิก วงล้อสัมผัส หรือวงล้อเลื่อนหรือไม่ 

iPod nano (รุ่นที่ 6 หรือ 7)

 1. ตรวจสอบว่า iPod มีประจุไฟเหลืออยู่ในแบตเตอรี่
 2. รีเซ็ต iPod 
  • สำหรับ iPod nano (รุ่นที่ 7) ให้กดปุ่มพัก/เปิดและปุ่มโฮมค้างไว้พร้อมกันจนกว่าจะเห็นโลโก้ Apple  
  • สำหรับ iPod nano (รุ่นที่ 6) ให้กดปุ่มพัก/เปิดและปุ่มลดเสียงค้างไว้พร้อมกันจนกว่าจะเห็นโลโก้ Apple
 3. เมื่อเห็นโลโก้ Apple แล้ว ให้กดปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงค้างไว้พร้อมกันจนกว่า iPod จะเข้าสู่โหมดดิสก์

iPod nano (รุ่นที่ 7) และ iPod nano (รุ่นที่ 6) มีจอภาพ Multi-Touch สำหรับควบคุมการทำงาน หากคุณมี iPod nano รุ่นเก่ากว่านี้ ให้ใช้ขั้นตอนสำหรับ iPod รุ่นที่มีวงล้อคลิก


ปุ่มบน iPod nano (รุ่นที่ 6)

iPod nano (รุ่นที่ 6)

 


ปุ่ม บน iPod nano (รุ่นที่ 7)

iPod nano (รุ่นที่ 7)

 

iPod ที่มีวงล้อคลิก

ถ้า iPod ของคุณมีวงล้อคลิก การควบคุมจะอยู่ที่วงล้อ โดยเมนูอยู่ที่ด้านบน เล่น/หยุดอยู่ที่ด้านล่าง และก่อนหน้า/ถัดไปอยู่ที่ด้านซ้ายและขวา ซึ่งได้แก่ iPod classic, iPod พร้อมวิดีโอ, iPod photo, iPod nano (รุ่นที่ 5 และรุ่นก่อนหน้า) และ iPod mini

   
        iPod แสดงปุ่มต่างๆ บนวงล้อ

วิธีใช้โหมดดิสก์:

 1. วาง iPod บนพื้นราบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPod ชาร์จแบตเตอรี่ไว้แล้ว
 2. เลื่อนสวิตช์ Hold เปิดและปิด
 3. กดปุ่ม Menu และปุ่มตรงกลางค้างไว้จนกว่าจะเห็นโลโก้ Apple โดยระวังอย่าให้นิ้วที่กดปุ่มตรงกลางสัมผัสกับ Click Wheel
 4. เมื่อเห็นโลโก้ Apple แล้ว ให้ปล่อยนิ้วจากปุ่ม Menu และปุ่มตรงกลาง 
 5. จากนั้นกดปุ่มตรงกลางและปุ่มเล่น/หยุดค้างไว้ จนกว่าจะเห็นหน้าจอของโหมดดิสก์ โดยในขณะกดปุ่มเล่น/หยุดนั้น อย่ากดใกล้กับตรงกลาง แต่ให้กดบริเวณขอบด้านนอกของวงล้อคลิก
 6. เชื่อมต่อ iPod กับคอมพิวเตอร์ หน้าจอ iPod ควรจะแสดงข้อความว่า Do not disconnect และอย่าลืมปลด iPod ใน iTunes ออกก่อนจะถอดสายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ออก

หากต้องการออกจากโหมดดิสก์ ให้กดปุ่มตรงกลางและปุ่ม Menu ค้างไว้พร้อมกันจนกว่าจะเห็นโลโก้ Apple

iPod รุ่นที่มีวงล้อสัมผัสหรือวงล้อเลื่อน

ถ้า iPod ของคุณมีวงล้อสัมผัสหรือวงล้อเลื่อน ปุ่มต่างๆ (ก่อนหน้า, เมนู, เล่น/หยุด และถัดไป) จะอยู่ที่ด้านบนหรือรอบๆ วงล้อ

วิธีใช้โหมดดิสก์:

 1. ตรวจสอบว่า iPod มีประจุไฟเหลืออยู่ในแบตเตอรี่
 2. เลื่อนสวิตช์ Hold เปิดและปิด
 3. รีเซ็ต iPod  กดปุ่มเล่น/หยุดและปุ่ม Menu ค้างไว้พร้อมกันจนกว่าจะเห็นโลโก้ Apple logo เมื่อเห็นโลโก้ Apple แล้ว ให้ปล่อยนิ้วจากทั้งสองปุ่ม จากนั้นกดปุ่มย้อนกลับและถัดไปค้างไว้พร้อมกันจนกว่าจะเห็นหน้าจอของโหมดดิสก์ เมื่อคุณรีเซ็ต iPod แล้ว ไฟล์เพลงและข้อมูลของคุณจะยังคงอยู่ แต่การตั้งค่าบางส่วนที่คุณปรับแต่งเองอาจหายไป
 4. เชื่อมต่อ iPod กับคอมพิวเตอร์ หน้าจอ iPod ควรจะแสดงข้อความว่า Don't disconnect และอย่าลืมปลด iPod ใน iTunes ออกก่อนจะถอดสายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ออก

หากต้องการออกจากโหมดดิสก์ ให้กดปุ่มตรงกลางและปุ่ม Menu ค้างไว้พร้อมกันจนกว่าจะเห็นโลโก้ Apple

iPod แสดงปุ่มต่างๆ เหนือวงล้อ

iPod (ขั้วต่อแท่นวาง) 
 

 

iPod แสดงวงล้อสัมผัสหรือวงล้อเลื่อน

iPod (วงล้อสัมผัส) หรือ iPod (วงล้อเลื่อน)
 

 

ขอความช่วยเหลือ

วันที่เผยแพร่: