แก้ไขปัญหา Wi-Fi และบลูทูธที่เกิดจากสัญญาณรบกวนไร้สาย

สัญญาณรบกวนไร้สายอาจทำให้อุปกรณ์ Wi-Fi และบลูทูธตัดการเชื่อมต่อหรือทำงานขัดข้อง แต่คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดหรือแก้ไขสัญญาณรบกวน

อาการของสัญญาณรบกวนไร้สาย

อาการใดๆ เหล่านี้อาจเกิดจากสัญญาณรบกวนที่มีผลต่อสัญญาณ Wi-Fi หรือบลูทูธ

วิธีลดสัญญาณรบกวนไร้สาย

ขั้นตอนทั่วไปเหล่านี้สามารถช่วยให้มีสัญญาณไร้สายที่ชัดเจนและแรงยิ่งขึ้น

 • นำอุปกรณ์ Wi-Fi และเราเตอร์ Wi-Fi มาไว้ใกล้กัน นำอุปกรณ์บลูทูธที่เชื่อมต่อกันมาไว้ใกล้กัน 
 • หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไร้สายใกล้แหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนทั่วไป เช่น สายไฟ เตาอบไมโครเวฟ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ กล้องวิดีโอไร้สาย และโทรศัพท์ไร้สาย
 • ลดจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานที่ใช้ย่านความถี่ไร้สายเดียวกัน ทั้งอุปกรณ์บลูทูธและ Wi-Fi ใช้ย่านความถี่ 2.4 GHz แต่อุปกรณ์ Wi-Fi จำนวนมากสามารถใช้ย่านความถี่ 5GHz แทนได้ หากเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณรองรับทั้งสองย่าน อาจช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi ของคุณกับย่านความถี่ 5GHz ได้มากขึ้น เราเตอร์แบบสองย่านความถี่จะจัดเรื่องนี้ให้คุณโดยอัตโนมัติ
 • กำหนดค่าเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณให้ใช้ช่องสัญญาณ Wi-Fi อื่นหรือให้สแกนหาช่องสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุด เราเตอร์ส่วนใหญ่จะทำการสแกนเช่นนี้โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นระบบหรือเมื่อรีเซ็ต

หากคุณใช้อุปกรณ์ USB 3 กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถจำกัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ไร้สายที่อยู่ใกล้ๆ ได้

 • ใช้สาย USB คุณภาพสูงที่มีฉนวนหุ้มกับอุปกรณ์ USB 3 แต่ละตัว
 • ย้ายอุปกรณ์ USB 3 ของคุณรวมถึงฮับ USB ใดๆ ออกห่างจากอุปกรณ์ไร้สายของคุณ
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB 3 เข้ากับพอร์ตที่อยู่ห่างจากเสาอากาศ Wi-Fi ของคอมพิวเตอร์ของคุณที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ตอยู่ด้านหลัง ให้เลือกพอร์ต USB ที่ใกล้กับตรงกลางมากที่สุด หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ตอยู่ด้านข้าง ให้เลือกพอร์ต USB ที่อยู่ใกล้กับด้านหน้ามากที่สุด
 • ปิดอุปกรณ์ USB 3 ใดๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน

หลีกเลี่ยงอย่าให้มีสิ่งกีดขวางทางกายภาพในเส้นทางสัญญาณไร้สายของคุณ ตัวอย่างเช่น พื้นผิวโลหะระหว่างเมาส์บลูทูธกับคอมพิวเตอร์ของคุณอาจทำให้เมาส์ทำงานได้ไม่ดีและพื้นคอนกรีตที่เสริมด้วยโลหะระหว่างเราเตอร์ Wi-Fi กับอุปกรณ์ Wi-Fi อาจทำให้ประสิทธิภาพ Wi-Fi ด้อยลง

 • โอกาสในการรบกวนต่ำ: ไม้ แก้ว และวัสดุสังเคราะห์จำนวนมาก
 • โอกาสในการรบกวนปานกลาง: น้ำ อิฐ หินอ่อน
 • โอกาสในการรบกวนสูง: ปูน คอนกรีต กระจกกันกระสุน
 • โอกาสในการรบกวนสูงมาก: โลหะ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: