แหล่งที่อาจรบกวนสัญญาณ Wi-Fi และ Bluetooth

เรียนรู้วิธีลดสัญญาณรบกวนในระบบไร้สายที่อาจทำให้เครื่องทำงานช้า หรือตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย Wi-Fi และอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

หากคุณพบข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบสัญญาณรบกวนในระบบไร้สาย:

 • ความแรงของสัญญาณต่ำในเมนู Wi-Fi
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าลงเมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของคุณ
 • การโอนย้ายไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ช้าลงเมื่อใช้ Wi-Fi
 • ไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth เช่น Magic Mouse, Magic Trackpad หรือ Apple Wireless Keyboard ได้
 • การเคลื่อนไหวของตัวชี้เมาส์ไม่คงที่ หรือ "กระตุก" เมื่อใช้ Magic Mouse หรือ Magic Trackpad
 • ได้รับข้อความแจ้ง "การเชื่อมต่อขาดหาย" เป็นระยะๆ เมื่อใช้อุปกรณ์ Bluetooth

แหล่งรบกวน

สิ่งเหล่านี้อาจรบกวนสัญญาณเครือข่าย Wi-Fi และอุปกรณ์ Bluetooth ในกรณีที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

เตาไมโครเวฟ

การใช้เตาไมโครเวฟใกล้กับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Bluetooth หรือสถานีฐาน Wi-Fi อาจรบกวนการส่งสัญญาณ

บริการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแบบตรง (DSS)

สายโคแอกซ์และขั้วต่อที่ใช้กับจานดาวเทียมบางประเภทสามารถรบกวนการส่งสัญญาณ ตรวจสอบความเสียหายของสายที่สามารถก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ (การรั่วไหลของคลื่นความถี่วิทยุ) ลองเปลี่ยนสายในกรณีที่สงสัยว่าจะมีสัญญาณรบกวน

แหล่งจ่ายไฟ

แหล่งพลังงานไฟฟ้าภายนอกบางแหล่ง เช่น สายไฟ รางรถไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าสามารถรบกวนการส่งสัญญาณ ให้หลีกเลี่ยงการวางสถานีฐาน AirPort, AirPort Time Capsule หรือเราท์เตอร์ Wi-Fi ไว้ใกล้กับสายไฟที่ติดผนังหรือตู้เบรกเกอร์

โทรศัพท์ที่ใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือ 5 GHz

โทรศัพท์ไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือ 5 GHz สามารถรบกวนการส่งสัญญาณของอุปกรณ์ไร้สายหรือเครือข่ายในขณะใช้สาย

วิดีโอที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย 

เครื่องส่งสัญญาณวิดีโอแบบไร้สายที่ใช้แบนด์วิดท์คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือ 5 GHz สามารถรบกวนการส่งสัญญาณของอุปกรณ์ไร้สายหรือเครือข่าย

ลำโพงไร้สาย

เครื่องเสียงแบบไร้สายที่ใช้แบนด์วิดท์คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือ 5 GHz สามารถรบกวนการส่งสัญญาณของอุปกรณ์ไร้สายหรือเครือข่ายอื่นๆ

หน้าจอภายนอกและจอภาพ LCD บางประเภท

จอภาพบางประเภทสามารถปล่อยคลื่นรบกวนฮาร์โมนิค โดยเฉพาะที่คลื่นความถี่ 2.4GHz ระหว่างช่องสัญญาณ 11 และ 14 สัญญาณรบกวนนี้อาจแรงขึ้นเมื่อคุณใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่ปิดฝาปิดและเชื่อมต่อกับหน้าจอภายนอกอยู่ ลองเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อสัญญาณไปใช้ช่อง 5 GHz หรือที่ต่ำกว่า 2.4 GHz

สายที่หุ้มไว้ไม่ดี

ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีสายที่หุ้มไว้ไม่ดีสามารถรบกวนการส่งสัญญาณของอุปกรณ์ไร้สาย หากการยุติการเชื่อมต่อหรือการปิดอุปกรณ์ดูเหมือนจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองเปลี่ยนสายที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ

อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ที่ใช้แบนด์วิดท์คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือ 5 GHz (เครื่องส่งสัญญาณไมโครเวฟ กล้องไร้สาย เบบี้มอนิเตอร์ อุปกรณ์ Wi-Fi ในบริเวณใกล้เคียง) สามารถรบกวนการส่งสัญญาณของการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth

 

อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือ 5 GHz เอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ควรระบุคลื่นความถี่ที่อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน อุปกรณ์เหล่านี้อาจเรียกว่าอุปกรณ์ "สองย่านความถี่" หรือ "Wi-Fi" หรือ "ไร้สาย"

สิ่งกีดขวางของสัญญาณไร้สาย

ตำแหน่งที่วางอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi และ Bluetooth หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง หรือเปลี่ยนตำแหน่งการวางอุปกรณ์ Wi-Fi หรือ Bluetooth ใหม่เพื่อให้สามารถรับส่งสัญญาณได้ชัดเจนมากขึ้น 

ตัวอย่าง:

 • คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ใต้โต๊ะที่ทำจากโลหะ และคุณพยายามใช้เมาส์ไร้สาย (Bluetooth) บนโต๊ะ โลหะที่เป็นโครงสร้างของโต๊ะอาจเป็นสิ่งกีดขวางระหว่างเมาส์และคอมพิวเตอร์ คุณอาจไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ หรือตัวชี้เมาส์อาจเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • สถานีฐาน AirPort ของคุณอยู่ชั้นล่าง ในขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ชั้นบน วัสดุก่อสร้างที่อยู่คั่นกลางระหว่างสองชั้นทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นอาคารอาจลดความแรงของสัญญาณหรือปิดกั้นสัญญาณ Wi-Fi จากสถานีฐานไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจสังเกตเห็นความเร็วของเครือข่ายช้าลง ความแรงของสัญญาณต่ำลง หรืออาจไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ได้เลย

สิ่งกีดขวางที่สะท้อนและดูดซับคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้แก่:

ชนิดสิ่งกีดขวาง ความเป็นไปได้ในการรบกวน
ไม้ ต่ำ
วัสดุสังเคราะห์ ต่ำ
แก้ว ต่ำ
น้ำ ปานกลาง
อิฐ ปานกลาง
หินอ่อน ปานกลาง
ปูนปลาสเตอร์ สูง
คอนกรีต สูง
กระจกกันกระสุน สูง
โลหะ สูงมาก

ลดสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ

หากคุณมีอุปกรณ์ไร้สายหลายเครื่องที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียง คุณอาจต้องปรับช่องสัญญาณที่อุปกรณ์ Wi-Fi ใช้อยู่ 

หากต้องการลดสัญญาณรบกวนระหว่างอุปกรณ์ Wi-Fi และ Bluetooth ของคุณ ให้ลองดำเนินการดังนี้:

 1. เปลี่ยนช่องสัญญาณบนเครือข่ายไร้สาย สำหรับสถานีฐาน AirPort หรือ AirPort Time Capsule ให้รีเซ็ตสถานีฐาน แล้วสถานีฐานจะพยายามใช้ช่องสัญญาณ 2.4 และ 5 GHz ที่มีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุดเมื่อเริ่มทำงาน
 2. เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย 5 GHz (หากเป็นไปได้)
 3. ย้ายคอมพิวเตอร์และเราท์เตอร์ Wi-Fi (เช่น สถานีฐาน AirPort) ให้อยู่ใกล้กันมากขึ้น
 4. ลดจำนวนอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงลง

การวินิจฉัยระบบไร้สายยังสามารถช่วยประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานของ Wi-Fi ได้อีกด้วย 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: