Wi-Fi และบลูทูธ: แหล่งที่อาจรบกวนสัญญาณ

เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งที่อาจรวบกวนสัญญาณ Wi-Fi และบลูทูธ (ไร้สาย)

ผลจากการรบกวน

 • ช่วงสัญญาณไร้สายระหว่างอุปกรณ์ลดลง
 • ปริมาณการรับส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ลดลง
 • การเชื่อมต่อไร้สายขาดช่วงหรือหายไปทั้งหมด
 • มีปัญหาในการจับคู่ในระหว่างระยะการค้นหาของบลูทูธ

แหล่งรบกวน

 • เตาไมโครเวฟ: การใช้เตาไมโครเวฟใกล้กับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บลูทูธหรือสถานีฐาน Wi-Fi อาจทำให้เกิดการรบกวนได้
 • บริการสัญญาณดาวเทียมโดยตรง (DSS): สายโคแอกซ์หรือขั้วต่อที่ใช้กับจานดาวเทียมบางประเภทอาจทำให้เกิดการรบกวนได้ ตรวจสอบสายเพื่อดูความเสียหายและใช้สายใหม่ถ้าคุณสงสัยว่ามีปัญหาการรั่วไหลของ RF
 • แหล่งจ่ายไฟภายนอกบางชนิด เช่น สายไฟฟ้า รางรถไฟฟ้า หรือสถานีจ่ายไฟ
 • โทรศัพท์ความถี่ 2.4 GHz หรือ 5 GHz: โทรศัพท์ไร้สายที่อยู่ในช่วงนี้อาจทำให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์หรือเครือข่ายไร้สายขณะใช้งาน
 • อุปกรณ์ส่งวิดีโอ (อุปกรณ์ส่ง/อุปกรณ์รับ) ที่ทำงานอยู่ในแบนด์วิธ 2.4 GHz หรือ 5 GHz
 • ลำโพงไร้สายที่ทำงานอยู่ในแถบสัญญาณ 2.4 GHz หรือ 5 GHz
 • จอมอนิเตอร์ภายนอกบางรุ่นและจอแสดงผล LCD: จอแสดงผลบางรุ่นอาจปล่อยคลื่นฮาร์มอนิกที่รบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบสัญญาณ 2.4 GHz และช่องทางที่ 11 และ 14 การรบกวนนี้จะรบกวนได้มากที่สูงถ้าคุณปิดฝาคอมพิวเตอร์พกพาและต่อจอมอนิเตอร์ภายนอกไว้ด้วย ลองเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อให้ใช้ช่องทาง 5 Ghz หรือ 2.4 GHz ที่ต่ำกว่า
 • อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ที่ทำงานในแบนด์วิธ 2.4 GHz หรือ 5 GHz (ไมโครเวฟ กล้อง กล้องดูแลเด็ก อุปกรณ์ไร้สายของเพื่อนบ้าน และอื่นๆ)

  หมายเหตุ: อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่ระบุอย่างชัดเจนว่ามีการทำงานในแถบสัญญาณ 2.4 GHz หรือ 5 GHz เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ควรระบุแถบสัญญาณที่อุปกรณ์ใช้ในการทำงาน อุปกรณ์เหล่านี้อาจเรียกว่าอุปกรณ์ "Dual Band" "Wi-Fi" หรือ "ไร้สาย"

สภาพแวดล้อมในบ้านและสำนักงาน

ถ้าเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางสัญญาณไร้สายหรือเปลี่ยนตำแหน่งการวางอุปกรณ์ Wi-Fi หรือบลูทูธ ใหม่เพื่อให้เส้นทางของสัญญาณชัดเจนยิ่งขึ้น ตำแหน่งของอุปกรณ์ภายในอาคารและวัสดุก่อสร้างที่ใช้สามารถส่งผลกระทบต่อ Wi-Fi และบลูทูธได้ ตารางด้านล่างนี้จะแสดงประเภทของวัสดุสิ่งกีดขวางและการรบกวนที่เป็นไปได้โดยทั่วไป

การปิดกั้นจากการสะท้อนและดูดซับคลื่นความถี่วิทยุ (RF)

ชนิดสิ่งกีดขวาง ความเป็นไปได้ในการรบกวน
ไม้ ต่ำ
วัสดุสังเคราะห์ ต่ำ
แก้ว ต่ำ
น้ำ ปานกลาง
อิฐ ปานกลาง
หินอ่อน ปานกลาง
ปูนปลาสเตอร์ สูง
คอนกรีต สูง
กระจกกันกระสุน สูง
โลหะ สูงมาก

 

วิธีลดการรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ

เพื่อเป็นการลดการรบกวนระหว่างเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์ Wi-Fi และบลูทูธของคุณ ลองทำดังนี้:

 1. เปลี่ยนช่องทางบนเครือข่ายไร้สายของคุณ สำหรับสถานีฐาน Wi-Fi ให้ รีเซ็ตสถานีฐาน แล้วสถานีฐานจะพยายามใช้ช่องทาง 2.4 และ 5 GHz ที่มีการรบกวนน้อยที่สุดเมื่อเริ่มทำงาน
 2. เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย 5 GHz (ถ้าเป็นไปได้)
 3. ลดจำนวนการใช้งานอุปกรณ์ไร้สายบลูทูธที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือใช้งานอยู่ในพื้นที่นั้น

เคล็ดลับ: ด้วย OS X Mountain Lion v10.8.4 หรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า คุณสามารถใช้การวินิจฉัยสัญญาณไร้สายเพื่อช่วยประเมินสภาพแวดล้อม Wi-Fi ของคุณได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การวินิจฉัสัญญาณไร้สาย

ถ้าคุณพบว่าเครือข่ายไร้สายมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่เนื่องจากการรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ คุณสามารถลดผลกระทบจากการรบกวนด้วยการเปลี่ยนช่องทางอื่นบนเครือข่ายไร้สายของคุณ ประสิทธิภาพไม่เต็มที่อาจสามารถดูได้จากความแรงของสัญญาณที่ต่ำในแถบเมนู AirPort การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้า หรือการถ่ายโอนไฟล์ที่ช้าระหว่างคอมพิวเตอร์ไร้สาย เพียง รีเซ็ตสถานีฐาน แล้วสถานีฐานจะพยายามใช้ช่องทาง 2.4 และ 5 GHz ที่มีการรบกวนน้อยที่สุดเมื่อเริ่มต้นระบบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายจำเป็นต้องมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (อาจมีค่าธรรมเนียม) และการ์ดอีเธอร์เน็ตและสถานีฐานไร้สาย (หรือ AirPort ที่เข้ากันได้) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายไม่รองรับการใช้งานร่วมกับ AirPort สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อกำหนดสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วย AirPort

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

แก้ไขล่าสุด: