ใช้รหัส PIN ของซิมสำหรับ iPhone หรือ iPad

ล็อคซิมการ์ดด้วยรหัส PIN (หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล) เพื่อบังคับให้ต้องป้อนรหัสประจำตัวก่อนโทรศัพท์หรือใช้ข้อมูลเซลลูลาร์

คุณสามารถใช้รหัส PIN ของซิมเพื่อปกป้องซิมการ์ดของคุณไม่ให้ผู้อื่นใช้โทรศัพท์หรือข้อมูลเซลลูลาร์จากนั้นทุกครั้งที่คุณรีสตาร์ทอุปกรณ์หรือถอดซิมการ์ดออกจากเครื่อง ซิมการ์ดของคุณจะล็อคโดยอัตโนมัติและคุณจะเห็นข้อความ "ซิมล็อค" ในแถบสถานะ 

อย่าพยายามเดารหัส PIN ของซิม เพราะถ้าเดาผิดจะเป็นการล็อคซิมการ์ดอย่างถาวร และคุณจะต้องขอซิมการ์ดใหม่

เปิดหรือปิดรหัส PIN ของซิม

  1. หากคุณมี iPhone ให้ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > รหัส PIN ของ SIM หากคุณมี iPad ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ > รหัส PIN ของ SIM
  2. เปิดรหัส PIN ของซิมหรือปิด
  3. หากเครื่องขอ ให้ป้อนรหัส PIN ของซิม หากคุณไม่เคยใช้ ให้ป้อนรหัส PIN เริ่มต้นของซิมที่ได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ หากคุณไม่ทราบรหัส PIN เริ่มต้นของซิม อย่าพยายามเดา ตรวจสอบข้อมูลในหน้าบริการลูกค้าของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ หรือเอกสารที่มาพร้อมกับแผนบริการระบบไร้สาย หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์
  4. แตะเสร็จสิ้น

หากคุณลืมหรือไม่ทราบรหัส PIN ของซิม

อย่าพยายามเดารหัส PIN หรือรหัส PUK ของซิม* ถ้าเดาผิดจะเป็นการล็อคซิมการ์ดอย่างถาวร และคุณจะต้องขอซิมการ์ดใหม่ หากอุปกรณ์ของคุณขอรหัส PIN หรือรหัสที่คุณไม่ทราบ ให้ทำดังนี้

  1. ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ที่ให้ซิมการ์ดคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรโทรหาผู้ให้บริการเครือข่ายรายใด ให้ถอด ซิมการ์ด iPhone หรือซิมการ์ด iPad แล้วดูชื่อและโลโก้ของผู้ให้บริการเครือข่าย
  2. ขอให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ช่วยคุณปลดล็อคซิมการ์ดโดยใช้รหัส PIN หรือรหัส PUK เริ่มต้นของซิม 
  3. หากคุณไม่สามารถปลดล็อคซิมการ์ดโดยใช้รหัส PIN หรือรหัส PUK ของซิม หรือมีข้อความแจ้งเตือนว่า "รหัส PUK หมดเวลา" ให้ขอซิมการ์ดใหม่

*หากคุณป้อนรหัส PIN ของซิมผิดหลายครั้ง ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายอาจสามารถบอกรหัส Personal Unlocking Key (PUK) กับคุณได้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: