เกี่ยวกับการอัพเดทเฟิร์มแวร์ EFI และ SMC สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Intel

บทความนี้จะแสดงรายการอัพเดทเฟิร์มแวร์ที่พร้อมใช้งานเป็นโปรแกรมติดตั้งแบบสแตนด์อโลนสำหรับคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Intel

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

การอัพเดทเฟิร์มแวร์ส่วนใหญ่จะติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ อัพเดท หรืออัพเกรด OS X นอกจากนี้ การอัพเดทเฟิร์มแวร์บางอย่างยังพร้อมให้ดาวน์โหลดในแบบที่คุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองได้อีกด้วย ถ้า Mac ของคุณต้องมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์และไม่ได้ติดตั้งโดยอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่าโปรแกรมอัพเดทด้วยตนเองอยู่ในรายการด้านล่างหรือไม่

หากคุณไม่เห็นเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์แสดงอยู่ใบทความนี้ แสดงว่าการอัพเดทเฟิร์มแวร์จะพร้อมใช้เป็นการอัพเดทโดยอัตโนมัติเท่านั้น หรือไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของคุณ

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ EFI Boot ROM และ SMC ของ Mac

  1. เปิด ข้อมูลระบบ
  2. เลือกส่วน ฮาร์ดแวร์ เพื่อดู ตัวระบุรุ่น เวอร์ชั่นของ Boot ROM และหมายเลขเวอร์ชั่นของ SMC

ถ้าเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่คุณเห็นในข้อมูลระบบใหม่กว่าเวอร์ชั่นที่แสดงไว้สำหรับ Mac ของคุณ คุณก็ไม่จำเป็นต้องปรับใช้การอัพเดทที่แสดงไว้สำหรับรุ่นนั้น ถ้าคุณพยายามใช้โปรแกรมอัพเดทด้วยตนเองที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ Mac หรือถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ โปรแกรมติดตั้งจะแจ้งคุณ และจะไม่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ที่พร้อมใช้

MacBook Pro

คอมพิวเตอร์ ตัวระบุ เวอร์ชั่น EFI Boot ROM เวอร์ชั่น SMC
MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2014) MacBookPro11,3 MBP112.0138.B16 (2015-002)  
MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2014) MacBookPro11,2 MBP112.0138.B16 (2015-002)  
MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว กลางปี 2014)  MacBookPro11,1 MBP111.0138.B16 (2015-002)  
MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ปลายปี 2013) MacBookPro11,3 MBP112.0138.B16 (2015-002)  
MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ปลายปี 2013)

MacBookPro11,2

MBP112.0138.B16 (2015-002)

 

MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2013) MacBookPro11,1 MBP111.0138.B16 (2015-002)  
MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2013) MacBookPro10,2 MBP102.0106.B0A (2015-002)  
MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2012)

MacBookPro10,2

MBP102.0106.B0A (2015-002)

2.6f59 (SMC 1.2)

MacBook Pro (Retina ต้นปี 2013) MacBookPro10,1 MBP101.00EE.B0A (2015-002)  
MacBook Pro (Retina กลางปี 2012)

MacBookPro10,1

MBP101.00EE.B0A (2015-002)

2.3f36 (SMC 1.2)

MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2012)

MacBookPro9,1

MBP91.00D3.B0C (2015-002)

2.1f175 (SMC 1.8)

MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2012)

MacBookPro9,2

MBP91.00D3.B0C (2015-002)

2.2f44 (SMC 1.8)

MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2011) MacBookPro8,3 MBP81.0047.2AB (2015-001) 1.70f5 (SMC 1.5)
MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2011) MacBookPro8,2 MBP81.0047.2AB (2015-001) 1.69f3 (SMC 1.5)
MacBook Pro (13 นิ้ว ปลายปี 2011)  MacBookPro8,1 MBP81.0047.2AB (2015-001) 1.68f98 (SMC 1.5)
MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2011) MacBookPro8,3 MBP81.0047.B2A (2015-001) 1.68f99 (SMC 1.6)
MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2011) MacBookPro8,2 MBP81.0047.B2A (2015-001) 1.68f99 (SMC 1.6)
MacBook Pro (13 นิ้ว ต้นปี 2011)  MacBookPro8,1 MBP81.0047.B2A (2015-001) 1.69f4 (SMC 1.7)
MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2010) MacBookPro7,1

MBP71.0039.B0E (EFI 2.5)

1.62f7 (SMC 1.6)
MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2010) MacBookPro6,2 MBP61.0057.B11 (2015-002) 1.58f17 (SMC 1.7)
MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2010) MacBookPro6,1 MBP61.0057.B11 (2015-002) 1.57f18 (SMC 1.7)
MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2009) MacBookPro5,5 MBP55.00AC.B03 (EFI 1.7)  
MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2009) MacBookPro5,3 MBP53.00AC.B03 (EFI 1.7)  
MacBook Pro (15 นิ้ว 2.53GHz กลางปี 2009) MacBookPro5,3 MBP53.00AC.B03 (EFI 1.7)  
MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2009) MacBookPro5,2 MBP52.008E.B05 (EFI 1.8)  
MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2008) MacBookPro5,1 MBP51.007E.B06 (EFI 2.8) 1.33f8 (SMC 1.2)
MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2008) MacBookPro4,1   1.27f3 (SMC 1.4)
MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2008) MacBookPro4,1   1.28f3 (SMC 1.4)
MacBook Pro (17 นิ้ว, 2.4GHz) MacBookPro3,1 MBP31.0070.B07 (EFI 1.5.1) 1.18f5 (SMC 1.3)
MacBook Pro (15 นิ้ว 2.4/2.2GHz) MacBookPro3,1 MBP31.0070.B07 (EFI 1.5.1) 1.16f11 (SMC 1.3)
MacBook Pro (15 นิ้ว Core 2 Duo) MacBookPro2,2 MBP22.00A5.B07 (EFI 1.4)  
MacBook Pro (17 นิ้ว Core 2 Duo) MacBookPro2,1 MBP21.00A5.B08 (EFI 1.5.1)  
MacBook Pro (17 นิ้ว) MacBookPro1,2 MBP12.0061.B03 (EFI 1.2) 1.5f10 (SMC 1.0)
MacBook Pro (15 นิ้ว) MacBookPro1,1 MBP11.0055.B08 (EFI 1.2) 1.2f10 (SMC 1.0)

MacBook Air

คอมพิวเตอร์ ตัวระบุ เวอร์ชั่น EFI Boot ROM เวอร์ชั่น SMC
MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2012) MacBookAir6,2 MBA61.0099.B20 (2015-002)  
MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2014) MacBookAir6,1 MBA61.0099.B20 (2015-002)  
MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2013) MacBookAir6,1 MBA61.0099.B20 (2015-002) 2.12f137 (SMC 2.0)
MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2013) MacBookAir6,2 MBA61.0099.B20 (2015-002) 2.13f9 (SMC 2.0)
MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2012) MacBookAir5,2 MBA51.00EF.B04 (2015-002) 2.5f9 (SMC 1.9)
MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2012) MacBookAir5,1 MBA51.00EF.B04 (2015-002) 2.4f19 (SMC 1.9)
MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2011) MacBookAir4,2 MBA41.0077.B12 (2015-001) 1.73f66 (SMC 1.8)
MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2011) MacBookAir4,1 MBA41.0077.B12 (2015-001) 1.74f4 (SMC 1.8)
MacBook Air (11 นิ้ว ปลายปี 2010) MacBookAir3,1 MBA31.0061.B07 (EFI 2.3) 1.67f10 (SMC 1.8)
MacBook Air (13 นิ้ว ปลายปี 2010) MacBookAir3,2 MBA31.0061.B07 (EFI 2.3) 1.66f61 (SMC 1.8)
MacBook Air (กลางปี 2009) MacBookAir2,1 MBA21.0075.B03 (EFI 1.1) 1.34f8 (SMC 1.2)
MacBook Air (ปลายปี 2008) MacBookAir2,1 MBA21.0075.B03 (EFI 1.1) 1.34f8 (SMC 1.2)
MacBook Air (รุ่นแรก) MacBookAir1,1 MBA11.00BB.B03 (EFI 1.0) 1.23f20 (SMC 1.2)

MacBook

คอมพิวเตอร์ ตัวระบุ เวอร์ชั่น EFI Boot ROM เวอร์ชั่น SMC
MacBook (13 นิ้ว กลางปี 2010) MacBook7,1 MB71.0039.B0E (EFI 2.1) 1.60f6 (SMC 1.5)
MacBook (13 นิ้ว กลางปี 2009) MacBook5,2 MB52.0088.B05 (EFI 1.4)  
MacBook (13 นิ้ว ต้นปี 2009) MacBook5,2 MB52.0088.B05 (EFI 1.4) 1.38f5 (SMC 1.3)
MacBook (13 นิ้ว อะลูมิเนียม ปลายปี 2008) MacBook5,1 MB51.007D.B03 (EFI 1.4) 1.32f8 (SMC 1.2)
MacBook (13 นิ้ว ต้นปี 2008) MacBook4,1   1.31f1 (SMC 1.4)
MacBook (13 นิ้ว ปลายปี 2007) MacBook3,1 MB31.008E.B02 (EFI 1.2) 1.24f3 (SMC 1.4)
MacBook (13 นิ้ว กลางปี 2007) MacBook2,1 MB21.00A5.B07 (EFI 1.1)  
MacBook (13 นิ้ว ปลายปี 2006) MacBook2,1 MB21.00A5.B07 (EFI 1.1)  
MacBook (13 นิ้ว) MacBook1,1 MB11.0061.B03 (EFI 1.0) 1.4f12 (SMC 1.1)

iMac

คอมพิวเตอร์ ตัวระบุ เวอร์ชั่น EFI Boot ROM เวอร์ชั่น SMC
iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2014) iMac14,4 IM114.0179.B12 (2015-002)  
iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2013) iMac14,3 IM141.0118.B12 (2015-002) 2.14f19 (1.1)
iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2013) iMac14,2 IM141.0118.B12 (2015-002) 2.15f2 (1.1)
iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2013) iMac14,1 IM141.0118.B12 (2015-002)  
iMac (21.5 นิ้ว ต้นปี 2013) Mac13,3 IM131.010A.B09 (2015-002)  
iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2012) iMac13,2 IM131.010A.B09 (2015-002)  
iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2012) iMac13,1 IM131.010A.B09 (2015-002)  
iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2011) iMac12,1 IM121.0047.B21 (2015-001)  
iMac (27 นิ้ว กลางปี 2011) iMac12,1 IM121.0047.21B (2015-001)  
iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2011) iMac12,1 IM121.0047.B21 (2015-001)  
iMac (27 นิ้ว กลางปี 2010) iMac11,3 IM112.0057.03B (2015-002)  
iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2010) iMac11,2 IM112.0057.03B (2015-002)  
iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2009) iMac10,1   1.53f13 (SMC 1.0)
iMac (27 นิ้ว Quad Core ปลายปี 2009) iMac11,1 IM111.0034.04B (2015-002) 1.54f36 (SMC 1.0)
iMac (20 นิ้ว กลางปี 2009) iMac9,1 IM91.008D.B08 (EFI 1.4)  
iMac (20 นิ้ว ต้นปี 2009) iMac9,1 IM91.008D.B08 (EFI 1.4)  
iMac (24 นิ้ว ต้นปี 2009) iMac9,1 IM91.008D.B08 (EFI 1.4)  
iMac (20 นิ้ว กลางปี 2007) iMac7,1 IM71.007A.B03 (EFI 1.3)  
iMac (24 นิ้ว กลางปี 2007) iMac7,1 IM71.007A.B03 (EFI 1.3)  
iMac (20 นิ้ว ปลายปี 2006) iMac5,1 IM51.0090.B09 (EFI 1.2)  
iMac (24 นิ้ว ปลายปี 2006) iMac6,1 IM61.0093.B07 (EFI 1.2)  
iMac (17 นิ้ว CD ปลายปี 2006) iMac5,2 IM52.0090.B09 (EFI 1.2)  
iMac (17 นิ้ว ปลายปี 2006) iMac5,1 IM51.0090.B09 (EFI 1.2)  
iMac (17 นิ้ว กลางปี 2006) iMac4,2 IM42.0071.B03 (EFI 1.1)  
iMac (17 นิ้ว ต้นปี 2006) iMac4,1 IM41.0055.B08 (EFI 1.1) 1.1f5 (SMC 1.0)
iMac (20 นิ้ว ต้นปี 2006) iMac4,1 IM41.0055.B08 (EFI 1.1)

1.1f5 (SMC 1.0)

Mac mini

คอมพิวเตอร์ ตัวระบุ เวอร์ชั่น EFI Boot ROM เวอร์ชั่น SMC
Mac mini (ปลายปี 2014) Macmini7,1 MM71.0220.B06 (2015-002)  
Mac mini Server (ปลายปี 2012) Macmini6,2 MM61.0106.B0A (2015-002)  
Mac mini (ปลายปี 2012) Macmini6,1 MM61.0106.B0A (2015-002)  
Mac mini Server (กลางปี 2011) Macmini5,3 MM51.0077.B12 (2015-001)  
Mac mini (กลางปี 2011) ที่มีกราฟิก Radeon Macmini5,2 MM51.0077.B12 (2015-001)  
Mac mini (กลางปี 2011) ที่มีกราฟิก Intel Macmini5,1 MM51.0077.B12 (2015-001)  
Mac mini Server (กลางปี 2010) Macmini4,1 MM41.0042.B03 (EFI 1.5)  
Mac mini (กลางปี 2010) Macmini4,1 MM41.0042.B03 (EFI 1.5)  
Mac mini (ต้นปี 2009) Macmini3,1 MM31.0081.B06 (EFI 1.2)  
Mac mini (ปลายปี 2006) Macmini1,1 MM11.0055.B08 (EFI 1.1) 1.3f4 (SMC 1.0)
Mac mini (ต้นปี 2006) Macmini1,1 MM11.0055.B08 (EFI 1.1) 1.3f4 (SMC 1.0)

Mac Pro

คอมพิวเตอร์ ตัวระบุ เวอร์ชั่น EFI Boot ROM เวอร์ชั่น SMC
Mac Pro (ปลายปี 2013) MacPro6,1 MP61.0116.B16 (2015-002) 2.20f18 (SMC 2.0)
Mac Pro (กลางปี 2010) MacPro5,1 MP51.007F.B03 (EFI 1.5)  
Mac Pro (ต้นปี 2009) MacPro4,1 MP41.0081.B07 (EFI 1.4)  
Mac Pro (ต้นปี 2008) MacPro3,1 MP31.006C.B05 (EFI 1.3)  
Mac Pro (8-core) MacPro2,1 MP21.007F.B06 (EFI 1.2) 1.15f3 (SMC 1.1)
Mac Pro (รุ่นแรก) MacPro1,1 MP11.005C.B08 (EFI 1.2) 1.7f10 (SMC 1.1)

Xserve

คอมพิวเตอร์ ตัวระบุ เวอร์ชั่น EFI Boot ROM เวอร์ชั่น SMC
Xserve (ต้นปี 2009) Xserve3,1 XS31.0081.B06 (EFI 1.2)  
Xserve (ต้นปี 2008) Xserve2,1 XS21.006C.B06 (EFI 1.1)  
Xserve (ปลายปี 2006) Xserve1,1 XS11.0080.B01 (EFI 1.0)  
วันที่เผยแพร่: