การสำรองข้อมูลด้วย AirPort Time Capsule เป็นครั้งแรก

ข้อมูลสำรองของ Time Machine ครั้งแรกของคุณจะมีปริมาณหลายเมกะไบต์ เพราะกำลังสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของคุณ ซึ่งอาจใช้เวลาข้ามคืนหรือนานกว่านั้น ขึ้นกับว่าคุณมีข้อมูลเท่าใด

หลังจากข้อมูลสำรองเบื้องต้นเสร็จแล้ว ข้อมูลสำรองในครั้งต่อมาทั้งหมดจะเป็นแบบเพิ่มพูน ซึ่งหมายถึง Time Machine จะคัดลอกเฉพาะไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงจากการสำรองข้อมูลครั้งก่อนเท่านั้น ทุกอย่างนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในเบื้องหลังตราบใดที่คุณเชื่อมต่อกับดิสก์สำรองข้อมูลของคุณ

เคล็ดลับสำหรับการสำรองข้อมูลในครั้งแรก

 • คุณควรปล่อยให้กระบวนการสำรองข้อมูลเบื้องต้นเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่ขัดจังหวะ
 • ถ้าคุณใช้ Mac แบบพกพา คุณควรวางเครื่องให้อยู่ในห้องเดียวกับ AirPort Time Capsule เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด (และเสียบคอมพิวเตอร์ของคุณกับปลั๊กไฟ AC) เพื่อให้การสำรองข้อมูลของคุณเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติจำเป็นต้องเสียบสายไฟของ Mac แบบพกพาเข้ากับปลั๊กไฟ AC
 • AirPort Time Capsule ยังทำหน้าที่เป็นสถานีฐาน Wi-Fi เต็มรูปแบบอีกด้วย ดังนั้น ถ้าคุณกำลังเพิ่ม AirPort Time Capsule ในเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่ คุณจะต้องตั้งค่าให้เป็นสถานีฐานหลัก ไม่ใช่ลูกข่ายของเครือข่าย ด้วยวิธีนั้น คุณจะได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ถ้าคุณมีสายอีเธอร์เน็ตคุณสามารถสำรองข้อมูลเบื้องต้นผ่านอีเธอร์เน็ตเพื่อให้ประสิทธิภาพเร็วที่สุด เพียงเสียบสายอีเธอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตอีเธอร์เน็ตของ AirPort Time Capsule และอีกปลายหนึ่งเข้ากับพอร์ตอีเธอร์เน็ตของ Mac
 • ในหน้าบานต่าง การแชร์ ของ การตั้งค่าระบบ อย่าลืมป้อนชื่อในช่อง "ชื่อคอมพิวเตอร์:"

กำหนดค่า Time Machine ให้ใช้ AirPort Time Capsule ของคุณ

 1. จากเมนู Apple ให้เลือก การตั้งค่าระบบ
 2. เลือก มุมมอง > Time Machine
 3. ตั้งค่า Time Machine ไปที่ เปิด ถ้าปิดอยู่
 4. เลือก AirPort Time Capsule ของคุณให้เป็นปลายทางข้อมูลสำรอง (ถ้าระบบไม่ได้แจ้งให้ทำเช่นนี้โดยอัตโนมัติเพราะคุณใช้ดิสก์สำรองข้อมูลอื่นอยู่ ตัวอย่างเช่น คลิกเลือก ดิสก์สำรองข้อมูล... เลือก AirPort Time Capsule ที่ต้องการ จากนั้นคลิก "ใช้ดิสก์")
 5. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับ AirPort Time Capsule ของคุณ
 6. คลิก เชื่อมต่อ

Time Machine จะเริ่มการสำรองข้อมูลเบื้องต้นของคุณหลังจากตัวจับเวลานับถอยหลัง คุณควรปล่อยให้กระบวนการสำรองข้อมูลเบื้องต้นเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่ขัดจังหวะ

วันที่เผยแพร่: