AirPort: การเชื่อมต่อเครือข่าย WEP หรือ WPA Wi-Fi ที่เข้ารหัส

เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ที่เข้ารหัส

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

มีแบบแผนการป้องกันรหัสผ่าน Wi-Fi (หรือที่เรียกว่าการเข้ารหัส) ทั่วไปอยู่สองประเภทที่สามารถใช้โดยสถานีฐาน Wi-Fi วิธีการที่นิยมคือ Wi-Fi Protected Access ซึ่งจะปรากฏเป็น "WPA2 ส่วนบุคคล" หรือ "WPA/WPA2 ส่วนบุคคล" ในยูทิลิตี้ AirPort  

ส่วนอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่เก่ากว่าและปลอดภัยน้อยกว่าคือ Wired Equivalent Privacy (WEP) ซึ่งจะปรากฏเป็น "WEP (เครือข่ายความปลอดภัยส่งผ่าน)" ในยูทิลิตี้ AirPort อย่าใช้ WEP เว้นแต่จะเป็นประเภทความปลอดภัยของ Wi-Fi ที่อุปกรณ์ของคุณรองรับเท่านั้น และให้ระวังว่าไว้เพราะในปัจจุบันนี้อันตรายมาก หากคุณต้องใช้ WEP จริงๆ ให้ลองกำหนดค่าเครือข่าย WEP Wi-Fi ของคุณบนส่วนเครือข่ายที่แยกออกมาต่างหากที่มีเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ WEP เท่านั้น แล้วใช้เราเตอร์เครือข่ายเพื่อบริดจ์เครือข่าย WEP แยกนั้นเข้ากับเครือข่าย WPA หลักของคุณ

เข้าสู่ระบบ

คลิกไอคอนแถบเมนู AirPort และเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการ  หน้าต่างเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้นว่า "...ต้องใช้รหัสผ่าน WPA" สำหรับเครือข่าย WPA" หรือ "...ต้องใช้รหัสผ่าน WEP" สำหรับเครือข่าย WEP

ป้อนรหัสผ่านของคุณและคลิก ตกลง หากคุณไม่ทราบรหัสผ่าน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

สำหรับเครือข่าย WEP ไร้สายที่ไม่ใช่ของ Apple

หากคุณต้องการเข้าร่วมเครือข่ายไร้สายที่เข้ารหัสซึ่งไม่ใช่ของ Apple จากคอมพิวเตอร์ที่มีการ์ด AirPort คุณต้องใช้รายการรหัสผ่านหนึ่งในสองลักษณะนี้ (ซึ่งผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะเป็นผู้กำหนดลักษณะที่คุณต้องใช้) ได้แก่

รหัสผ่าน ASCII

หากคุณได้รับรหัสผ่านที่เป็นข้อความ ASCII ธรรมดา ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (") ก่อนและหลังรหัสผ่าน ซึ่งบังคับใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือใหญ่ และมีความยาวอย่างน้อยห้าอักขระสำหรับเครือข่ายที่เข้ารหัส 40 บิต หรือยาวอย่างน้อย 13 อักขระสำหรับเครือข่ายที่เข้ารหัส 128 บิต

  • ตัวอย่างของ 40 บิต: "pw123"
  • ตัวอย่างของ 128 บิต: "password12345"

รหัสผ่านฐานสิบหก

หากคุณได้รับรหัสผ่านที่ใช้เฉพาะช่วงอักขระแบบฐานสิบหก (ซึ่งเป็น: abcdef0123456789) ให้เพิ่มสัญลักษณ์ดอลลาร์ ($) ก่อนรหัสผ่าน รหัสผ่านเหล่านี้ต้องยาวอย่างน้อย 10 อักขระสำหรับเครือข่ายที่เข้ารหัส 40 บิต หรือยาวอย่างน้อย 26 อักขระสำหรับเครือข่ายที่เข้ารหัส 128 บิต

หมายเหตุ: ในรหัสผ่านฐานสิบหก สัญลักษณ์ดอลลาร์จะเรียกว่า Hex Escape ซึ่งจะแจ้งซอฟต์แวร์ว่าอักขระที่ตามมาควรดำเนินการเป็นเลขฐานสิบหก Hex Escape อื่นๆ ที่เป็นไปได้คือ "0x" และ "0X" (ศูนย์-x) โดย "x" อาจเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้)

ตัวอย่างของ 40 บิต: $1234abcdef

ตัวอย่างของ 40 บิต: 0x1234abcdef

ตัวอย่างของ 128 บิต: $12345678901234567890abcdef

ตัวอย่างของ 128 บิต: 0x12345678901234567890abcdef

หมายเหตุ: หากคุณไม่แน่ใจว่ารหัสผ่านของคุณเป็นประเภทใด ให้ลองใช้ทั้งสองวิธีการข้างต้น หรือติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผ่านของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ไอคอนแถบเมนู AirPort จะแสดงความแรงโดยประมาณของสัญญาณเครือข่ายไร้สายของคุณ  แถบสัญญาณทั้งสี่ที่เข้มขึ้นหมายถึงคุณมีการรองรับข้อมูลได้ดีมาก  หากคุณไม่เห็นไอคอนแถบเมนูนี้ ให้เปิดใช้งานในการตั้งค่า AirPort

คำศัพท์เฉพาะ: แหล่งที่มาของ 40 บิต และ 128 บิต

เครือข่ายไร้สายที่เข้ารหัสจะใช้กุญแจ 40 บิต หรือ 128 บิต กุญแจจะถ่ายทอดการเข้ารหัสแปดบิต (ASCII) หรือสี่บิต (ฐานสิบหก)

เมื่อใช้การเข้ารหัสฐานสิบหก แต่ละอักขระในกุญแจการเข้ารหัสสุดท้ายจะยาวสี่บิตเมื่อแปลงเป็นไบนารี่ อักขระ 26 ตัวของกุญแจ 128 บิต จะเพิ่มขึ้นเป็น 104 บิต รหัสผ่าน 104 บิตนี้จะรวมกับเลขสุ่ม 24 บิต ที่เรียกว่า Initialization Vector เพื่อสร้างกุญแจการเข้ารหัส 128 บิต Initialization Vector ได้รับการจัดเตรียมด้วยแต่ละแพ็คเก็ตของข้อมูลที่ส่งมาและเป็นส่วนหนึ่งของอัลกอริทึม Wired Equivalent Privacy (WEP) และมาตรฐาน 802.11b ด้วยการเข้ารหัส 40 บิต อักขระฐานสิบหก 10 ตัวจะเท่ากับ 40 บิต ซึ่งจะรวมเข้ากับ Initialization Vector เพื่อสร้างกุญแจการเข้ารหัส 64 บิต ในกรณีนี้ชื่อ 40 บิตจะเป็นการเรียกชื่อผิด เพราะจริงๆ แล้วคือกุญแจการเข้ารหัส 64 บิต ดังนั้น 40 บิต อาจหมายถึง 64 บิต ในการอ้างอิงบางอย่าง

เมื่อใช้การเข้ารหัส ASCII แต่ละอักขระในกุญแจการเข้ารหัสสุดท้ายคือ 8 บิต ดังนั้น อักขระ 5 ตัวจะเท่ากับ 40 บิต และอักขระ 13 ตัวจะเท่ากับ 104 บิต Initialization Vector จะถูกเพิ่มทั้งหมดเท่ากับ 64 บิต และ 128 บิต  

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: