ดูตัวอย่างโปรเจ็กต์งานพิมพ์ในแอพรูปภาพหรือ iPhoto เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหา

Apple ขอแนะนำให้คุณดูตัวอย่างคำสั่งซื้อสำหรับสมุด การ์ด และปฏิทินก่อนที่คุณจะส่งพิมพ์

การดูตัวอย่างโปรเจ็กต์ของคุณก่อนที่จะสั่งซื้อนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจาก Apple ไม่สามารถแก้ไขรูปภาพหลังจากที่รับมาแล้วได้ หลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อแล้ว คุณมีเวลา 30 นาทีในการยกเลิก

หากคุณสั่งซื้อสินค้าในญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และฮ่องกง คุณจะมีเวลา 90 นาทีในการยกเลิก

หากต้องการดูตัวอย่างคำสั่งซื้อ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลือกแท็บโปรเจ็กต์ที่ด้านบนสุด แล้วดับเบิ้ลคลิกที่โปรเจ็กต์ที่คุณต้องการดูตัวอย่าง หรือเลือกโปรเจ็กต์จากแถบด้านข้าง หากมี
  2. กด Control พร้อมคลิก หรือคลิกขวาภายในบริเวณรอบๆ โปรเจ็กต์ของคุณ

  3. เลือก "บันทึกสมุดเป็น PDF" จากเมนูลัดที่ปรากฏ หากคุณเลือกการ์ดหรือปฏิทินในขั้นตอนที่สอง ตัวเลือกเมนูจะเป็น "บันทึกการ์ด" หรือ "บันทึกปฏิทิน"
  4. ในกล่องโต้ตอบ "บันทึกเป็น" ให้ตั้งชื่อไฟล์ แล้วเลือกตำแหน่งที่จะบันทึก จากนั้นคลิกบันทึก
  5. ค้นหาไฟล์ PDF ที่คุณบันทึกไว้ แล้วดับเบิ้ลคลิก เมื่อไฟล์เปิดในการแสดงตัวอย่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการ ทั้งนี้คุณจะไม่เห็นสันของสมุด*
  6. เมื่อตรวจสอบไฟล์ PDF ของโปรเจ็กต์เสร็จแล้ว ให้กลับไปยังแอพรูปภาพหรือ iPhoto หากต้องการส่งคำสั่งซื้อ ให้คลิกปุ่มซื้อ

*เมื่อคุณดูตัวอย่างการ์ดแบบพิมพ์อัดตัวหนังสือ คุณจะเห็นรูปและข้อความที่คุณเพิ่มไว้ แต่จะไม่เห็นกราฟิกที่มาพร้อมกับธีมของการ์ด หากรูปและข้อความของคุณปกติดี คุณก็มั่นใจได้ว่าการ์ดทั้งใบจะมีองค์ประกอบของธีมเมื่อพิมพ์การ์ดออกมา

วันที่เผยแพร่: