ตั้งค่าและใช้งานค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน

ใช้คุณสมบัติค้นหาเพื่อนๆ ของฉันเพื่อค้นหาเพื่อนๆ และครอบครัวได้ง่ายๆ จาก iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch หรือบน iCloud.com

หากคุณมี iOS 13, iPadOS หรือ macOS Catalina แอพค้นหาของฉันจะรวมค้นหา iPhone ของฉันและค้นหาเพื่อนๆ ของฉันไว้ในแอพเพียงแอพเดียว ตั้งค่าแอพค้นหาของฉันและเปิดค้นหา [อุปกรณ์] ของฉันเพื่อเริ่มต้นใช้งานหาก Apple Watch ของคุณมี watchOS 6 ให้ใช้แอพค้นหาผู้คน ซึ่งมาแทนที่แอพค้นหาเพื่อนๆ เพื่อแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว

เริ่มต้นใช้งาน

 • ใช้ iOS 8 ถึง 12 กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ
 • ใช้ watchOS 3 ถึง 5 กับ Apple Watch ของคุณ
 • หากคุณยังไม่มีแอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บเบราเซอร์บน Mac หรือ PC อัพเดทแล้ว

ตั้งค่าค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน

หาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ใช้ iOS 9 ถึง 12 แอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ หากอุปกรณ์ของคุณใช้เวอร์ชั่น iOS 8 คุณสามารถติดตั้งแอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันได้จาก App Store แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud บนอุปกรณ์ คุณจะลงชื่อเข้าใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันด้วย Apple ID ของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการรับการแจ้งเตือนจากค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบน Apple Watch ให้ไปที่แอพ Apple Watch ใน iPhone แล้วไปที่แท็บ Apple Watch ของฉัน แตะการแจ้งเตือน เลื่อนลง แตะค้นหาเพื่อนๆ แล้วแตะเพื่อเปิด เชื่อมข้อมูลการแจ้งเตือน iPhone หากคุณใช้ watchOS 4 หรือ 5 คุณสามารถเปิดการแจ้งเตือนจาก Apple Watch ได้เช่นกัน โดยไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบน iCloud.com หรือใช้การแชร์กันในครอบครัวเพื่อแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับครอบครัวของคุณได้เช่นกัน

การแชร์ตำแหน่งที่ตั้งไม่รองรับในเกาหลีใต้ และอาจไม่มีให้ใช้งานในภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจากกฎหมายในท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน

หากต้องการใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพื่อนของคุณมีค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบนอุปกรณ์ของพวกเขาเช่นกัน ทั้งนี้คุณสามารถเพิ่มเพื่อนได้จากค้นหาเพื่อนๆ ของฉันใน iPhone, iPad หรือ iPod touch เท่านั้น

 1. เปิดค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน
 2. แตะเพิ่ม
 3. เลือกเพื่อนหรือป้อนที่อยู่อีเมลของเพื่อน แล้วแตะส่งหรือเสร็จสิ้นเพื่อส่งคำขอ

หลังจากที่เพื่อนตกลงที่จะแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะมองเห็นตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนได้ในรายการหรือในแผนที่ในแอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน หรือบน iCloud.com

หากต้องการ คุณสามารถเลือกที่อยู่อีเมลที่จะใช้เมื่อส่งคำขอถึงเพื่อนได้ โดยทำดังนี้

 • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะฉัน > ส่งเป็น
 • บน iPad ให้แตะรายการ > ฉัน > ข้อมูล > ส่งเป็น

หากคุณไม่ต้องการรับคำขอเป็นเพื่อน ให้ทำดังนี้

 • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะฉัน > แล้วปิดอนุญาตคำขอเป็นเพื่อน ที่ใต้คำเชิญ
 • บน iPad ให้แตะรายการ > ฉัน > แล้วปิดอนุญาตคำขอเป็นเพื่อน ที่ใต้คำเชิญ

สำหรับแอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบน iCloud.com คุณจะสามารถทำได้เฉพาะดูรายชื่อเพื่อนและตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเท่านั้น หากต้องการเพิ่มเพื่อน คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ iOS

   

ซ่อนตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

คุณสามารถซ่อนหรือหยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับเพื่อนๆ ได้ เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

   

เปิดค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน แล้วแตะฉัน จากนั้นปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

 

   

แตะเสร็จสิ้น คุณจะเห็น "ไม่ได้แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง" อยู่ถัดจากฉัน ที่ด้านล่างของหน้าจอ

 

หยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณไม่ต้องการให้เพื่อนมองเห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณในค้นหาเพื่อนๆ ของฉันอีกต่อไป คุณสามารถหยุดแชร์ได้จากแอพบนอุปกรณ์ iOS หรือบน iCloud.com  แต่คุณยังคงสามารถเห็นตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนได้ แต่เพื่อนของคุณจะเห็น "ตำแหน่งที่ตั้งไม่พร้อม" เมื่อพวกเขาพยายามค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ]
 2. หากคุณใช้ iOS 12 ให้แตะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน หากคุณใช้ iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้แตะ iCloud > แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน
 3. ปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

บน iCloud.com ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com แล้วเปิดค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน
 2. เลือกฉัน
 3. ยกเลิกการเลือกแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

   

   

ใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันในอุปกรณ์หลายเครื่อง

คุณสามารถใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple Watch เครื่องใดก็ได้ที่คุณเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ iOS เพียงหนึ่งเครื่องและ Apple Watch แบบเซลลูลาร์ที่จับคู่อยู่เท่านั้นที่สามารถส่งตำแหน่งที่ตั้งไปยังผู้ติดตามของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้อยู่ในค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน โดยทำดังนี้

 • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะฉัน แล้วแตะอุปกรณ์นี้ภายใต้ "แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันจาก"
 • บน iPad ให้แตะรายการ > ฉัน > ข้อมูล จากนั้นให้แตะอุปกรณ์นี้ภายใต้ "แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันจาก"

"แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันจาก" จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน ค้นหาของฉัน หรือค้นหาผู้คน ไว้บนอุปกรณ์หลายเครื่องเท่านั้น

ส่งและตอบรับการร้องขอตำแหน่งที่ตั้ง

เพื่อนของคุณสามารถส่งคำขอติดตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ หากคุณตอบรับคำขอจากผู้อื่น บุคคลนั้นจะสามารถเห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ หากคุณต้องการจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลนั้น คุณต้องเชิญพวกเขาและพวกเขาต้องตอบรับคำเชิญของคุณ

หากคุณตอบรับคำขอจากเพื่อนที่คุณไม่ได้ติดตาม ระบบจะส่งคำขอติดตามให้กับเพื่อนของคุณโดยอัตโนมัติ

ขีดจำกัดจำนวนเพื่อนและผู้ติดตาม

 • คุณสามารถติดตามเพื่อนได้ถึง 100 คน
 • เพื่อนสามารถติดตามคุณได้สูงสุด 100 คน

ดูเพิ่มเติม

ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะถูกส่งจากอุปกรณ์เมื่อมีคนร้องขอที่จะดูตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะไม่ได้ส่งไปเป็นประจำสม่ำเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูภาพรวมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ iCloud

กำลังหาค้นหา iPhone ของฉันใน iOS 13 อยู่ใช่ไหม

กำลังหาค้นหาเพื่อนๆ ของฉันใน iOS 13 อยู่ใช่ไหม

วันที่เผยแพร่: