เกี่ยวกับค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน

ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันช่วยให้คุณสามารถค้นหาเพื่อนๆ และครอบครัวได้ง่ายๆ จาก iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch หรือบน iCloud.com

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ตั้งค่าค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน

หาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ใช้ iOS 9 หรือใหม่กว่า จะมีการติดตั้งค้นหาเพื่อนๆ ของฉันโดยอัตโนมัติ หากอุปกรณ์ของคุณใช้ iOS 8 ให้ติดตั้งแอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันได้ฟรี เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud บนอุปกรณ์ คุณจะลงชื่อเข้าใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันด้วย Apple ID ของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการรับการแจ้งเตือนจากค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบน Apple Watch คุณสามารถเปิดได้จากแอพ Apple Watch ใน iPhone โดยไปที่แท็บ Apple Watch ของฉัน แตะการแจ้งเตือน เลื่อนลง แตะค้นหาเพื่อนๆ แล้วแตะเพื่อเปิดเชื่อมข้อมูลการแจ้งเตือน iPhone หากคุณใช้งาน watchOS 4 หรือใหม่กว่า คุณก็สามารถเปิดจากแอพ Apple Watch ได้ โดยไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

คุณยังสามารถใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันด้วยการแชร์กันในครอบครัวหรือบน iCloud.com

        

เพิ่มเพื่อน

หากต้องการใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน เพื่อนของคุณก็ต้องมีค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบนอุปกรณ์เช่นกัน ทั้งนี้คุณสามารถเพิ่มเพื่อนได้จากค้นหาเพื่อนๆ ของฉันใน iPhone, iPad หรือ iPod touch เท่านั้น

 1. เปิดค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน
 2. แตะเพิ่ม
 3. เลือกเพื่อนหรือป้อนที่อยู่อีเมลของเพื่อน แล้วแตะส่งหรือเสร็จสิ้นเพื่อส่งคําขอ

หลังจากที่เพื่อนตกลงที่จะแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะมองเห็นตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนได้ในรายการ หรือในแผนที่ในแอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน หรือบน iCloud.com

หากคุณมีเพื่อนๆ อยู่ในบัญชีอื่น คุณสามารถย้ายเพื่อนๆ ไปที่ Apple ID ปัจจุบันของคุณได้ เพื่อให้เพื่อนทั้งหมดอยู่ในที่เดียว โดยทำดังนี้

 1. แตะค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน > ฉัน
 2. เลื่อนลง แล้วแตะย้ายเพื่อนจาก Apple ID อื่น 
 3. แตะย้ายเพื่อน
 4. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ก่อนหน้าของคุณ

หากต้องการ คุณสามารถเลือกที่อยู่อีเมลที่จะใช้เมื่อส่งคำขอให้เพื่อนได้ ดังนี้

 • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะฉัน > ส่งเป็น
 • บน iPad ให้แตะรายการ > ฉัน > ข้อมูล > ส่งเป็น

สำหรับแอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบน iCloud.com คุณจะสามารถทำได้เฉพาะดูรายชื่อเพื่อนและตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเท่านั้น หากต้องการเพิ่มเพื่อน คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ iOS

ซ่อนจากผู้ติดตาม

คุณสามารถซ่อนหรือหยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับเพื่อนๆ ได้ หากต้องการหยุดการแชร์จากค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน ให้ทำดังนี้

เปิดค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน แล้วแตะฉัน จากนั้นปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

 

แตะเสร็จสิ้น คุณจะเห็น "ไม่ได้แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง" ถัดจากฉัน ที่ด้านล่างของหน้าจอ

 

        

หยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณไม่ต้องการให้เพื่อนมองเห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณในค้นหาเพื่อนๆ ของฉันอีกต่อไป คุณสามารถหยุดแชร์ได้จากแอพบนอุปกรณ์ iOS หรือบน iCloud.com  แต่คุณยังคงสามารถเห็นตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนได้ แต่เพื่อนของคุณจะเห็น "ตำแหน่งที่ตั้งไม่พร้อม" เมื่อพวกเขาพยายามค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud
 2. เลื่อนลง แตะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน
 3. ปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

บน iCloud.com ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com แล้วเปิดค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน
 2. เลือกฉัน
 3. ยกเลิกการเลือกแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

        

ใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน และใช้งานจาก iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple Watch เครื่องใดก็ได้ที่คุณเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม มีเพียงอุปกรณ์ iOS เครื่องเดียวเท่านั้นที่จะสามารถส่งตำแหน่งที่ตั้งของคุณไปให้กับผู้ติดตามได้ โดยที่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้อุปกรณ์เครื่องใดใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน ดังนี้

 • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะฉัน แล้วแตะอุปกรณ์ภายใต้ "แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันจาก"
 • บน iPad ให้แตะรายการ > ฉัน > ข้อมูล จากนั้นให้แตะอุปกรณ์ที่อยู่ใต้แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันจาก

ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบนอุปกรณ์หลายเครื่องในขณะนั้นเท่านั้น

หากคุณตอบรับคำร้องขอตำแหน่งที่ตั้งจากผู้อื่นแต่มองไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลนั้น

หากคุณตอบรับคำร้องขอติดตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณจากผู้อื่น บุคคลนั้นจะสามารถเห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ หากคุณต้องการจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลนั้น คุณต้องเชิญพวกเขาและพวกเขาต้องตอบรับคำเชิญของคุณ

หากคุณตอบรับคำขอจากเพื่อนที่คุณไม่ได้ติดตาม คำขอติดตามจะถูกส่งไปยังเพื่อนของคุณโดยอัตโนมัติ

ขีดจำกัดจำนวนเพื่อนและผู้ติดตาม

 • คุณสามารถติดตามเพื่อนได้ถึง 100 คน
 • คุณสามารถให้เพื่อนๆ ติดตามคุณได้ถึง 100 คน

ดูเพิ่มเติม

ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะถูกส่งจากอุปกรณ์เมื่อมีคนร้องขอที่จะดูตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะไม่ได้ส่งไปเป็นประจำสม่ำเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูภาพรวมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ iCloud

วันที่เผยแพร่: