ตั้งค่าและใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันใน iOS 12 หรือรุ่นก่อนหน้า

ใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันใน iOS 12 หรือรุ่นก่อนหน้าเพื่อให้ค้นหาเพื่อนและครอบครัวของคุณได้อย่างง่ายดายจาก iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple Watch ของคุณ ใน iOS 13 ขึ้นไป ให้ใช้แอปค้นหาของฉันแทนหรือแอปค้นหาผู้คนบน watchOS 6 ขึ้นไป 

หากคุณใช้ iOS 13, iPadOS หรือ macOS Catalina ขึ้นไป แอปค้นหาของฉันจะรวม "ค้นหา iPhone ของฉัน" และ "ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน" ไว้ในแอปเดียว ตั้งค่าแอปค้นหาของฉันและ เปิดค้นหา [อุปกรณ์] ของฉันเพื่อเริ่มต้นใช้งานหาก Apple Watch ของคุณใช้ watchOS 6 ขึ้นไป ให้ใช้แอปค้นหาผู้คนเพื่อแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว

เริ่มต้นใช้งาน

 • ใช้ iOS 9 ถึง 12 กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ
 • ใช้ watchOS 3 ถึง 5 กับ Apple Watch ของคุณ
 • หากคุณยังไม่มีแอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บเบราเซอร์บน Mac หรือ PC อัพเดทแล้ว

ตั้งค่าค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน

หาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ใช้ iOS 9 ถึง 12 แอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ สำหรับ iOS 8 หรือรุ่นก่อนหน้า ให้ลงชื่อเข้า icloud.com/findสำหรับ iOS 13 ขึ้นไป และ macOS Catalina ขึ้นไป คุณจะสามารถใช้แอปค้นหาของฉันได้ด้วย หากคุณลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของคุณ คุณจะลงชื่อเข้าใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันโดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการรับการแจ้งเตือนจากค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบน Apple Watch ให้ไปที่แอพ Apple Watch ใน iPhone แล้วไปที่แท็บ Apple Watch ของฉัน แตะการแจ้งเตือน เลื่อนลง แตะค้นหาเพื่อนๆ แล้วแตะเพื่อเปิด เชื่อมข้อมูลการแจ้งเตือน iPhone หากคุณใช้ watchOS 4 หรือ 5 คุณสามารถเปิดการแจ้งเตือนจาก Apple Watch ได้เช่นกัน โดยไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันกับการแชร์กันในครอบครัวเพื่อแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับครอบครัวของคุณได้เช่นกัน

การแชร์ตำแหน่งที่ตั้งไม่รองรับในเกาหลีใต้ และอาจไม่มีให้ใช้งานในภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจากกฎหมายในท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน

หากต้องการใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพื่อนของคุณมีค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบนอุปกรณ์ของพวกเขาเช่นกัน ทั้งนี้คุณสามารถเพิ่มเพื่อนได้จากค้นหาเพื่อนๆ ของฉันใน iPhone, iPad หรือ iPod touch เท่านั้น

 1. เปิดค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน
 2. แตะเพิ่ม
 3. เลือกเพื่อนหรือป้อนที่อยู่อีเมลของเพื่อน แล้วแตะส่งหรือเสร็จสิ้นเพื่อส่งคำขอ

หลังจากที่เพื่อนของคุณตกลงที่จะแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะมองเห็นตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนได้ในลิสต์หรือบนแผนที่ในแอปค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ที่อยู่อีเมลใดเมื่อส่งคำขอให้กับเพื่อน:

 • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะฉัน > ส่งเป็น
 • บน iPad ให้แตะรายการ > ฉัน > ข้อมูล > ส่งเป็น

หากคุณไม่ต้องการรับคำขอเป็นเพื่อน ให้ทำดังนี้

 • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะฉัน > แล้วปิดอนุญาตคำขอเป็นเพื่อน ที่ใต้คำเชิญ
 • บน iPad ให้แตะรายการ > ฉัน > แล้วปิดอนุญาตคำขอเป็นเพื่อน ที่ใต้คำเชิญ

   หน้าจอ iPhone ที่แสดง

ซ่อนตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

คุณสามารถซ่อนหรือหยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับเพื่อนๆ ได้

   หน้าจอ iPhone ที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของ iPhone เป็นจุดสีแดงบนแผนที่และที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้ง

เปิดค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน แล้วแตะฉัน จากนั้นปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

 

   หน้าจอ iPhone ที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของ iPhone เป็นจุดสีแดงบนแผนที่

แตะเสร็จสิ้น คุณจะเห็น "ไม่ได้แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง" อยู่ถัดจากฉัน ที่ด้านล่างของหน้าจอ

 

หยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณไม่ต้องการให้เพื่อนมองเห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณในการค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน คุณสามารถหยุดแชร์ได้  แต่คุณยังคงสามารถเห็นตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนได้ แต่เพื่อนของคุณจะเห็น "ตำแหน่งที่ตั้งไม่พร้อม" เมื่อพวกเขาพยายามค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ]
 2. หากคุณใช้ iOS 12 ให้แตะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน หากคุณใช้ iOS เวอร์ชันก่อนหน้า ให้แตะ iCloud > แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน
 3. ปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

   หน้าจอ iPhone ที่แสดง

   หน้าจอ iPhone ที่แสดงทั้ง

ใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันในอุปกรณ์หลายเครื่อง

คุณสามารถใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple Watch เครื่องใดก็ได้ที่คุณเป็นเจ้าของ แต่จะมีเพียงอุปกรณ์ iOS หนึ่งเครื่องและ Apple Watch แบบเซลลูลาร์ที่จับคู่อยู่เท่านั้นที่สามารถส่งตำแหน่งที่ตั้งไปยังผู้ติดตามของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้อยู่ในค้นหาเพื่อนๆ ของฉันได้ โดยทำดังนี้

 • สำหรับ iPhone หรือ iPod touch ให้แตะ "ฉัน" แล้วแตะ "อุปกรณ์นี้" ใน "แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันจาก"
 • สำหรับ iPad ให้แตะลิสต์ > ฉัน > ข้อมูล จากนั้นให้แตะอุปกรณ์นี้ใน "แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันจาก"

"แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันจาก" จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน ค้นหาของฉัน หรือค้นหาผู้คน ไว้บนอุปกรณ์หลายเครื่องเท่านั้น

ส่งและตอบรับการร้องขอตำแหน่งที่ตั้ง

เพื่อนของคุณสามารถส่งคำขอติดตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ หากคุณตอบรับคำขอจากผู้อื่น บุคคลนั้นจะสามารถเห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ หากคุณต้องการจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลนั้น คุณต้องเชิญพวกเขาและพวกเขาต้องตอบรับคำเชิญของคุณ

หากคุณตอบรับคำขอจากเพื่อนที่คุณไม่ได้ติดตาม ระบบจะส่งคำขอติดตามให้กับเพื่อนของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะถูกส่งจากอุปกรณ์เมื่อมีคนร้องขอที่จะดูตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะไม่ได้ส่งไปเป็นประจำสม่ำเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูภาพรวมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ iCloud

ขีดจำกัดจำนวนเพื่อนและผู้ติดตาม

 • คุณสามารถติดตามเพื่อนได้ถึง 100 คน
 • เพื่อนสามารถติดตามคุณได้สูงสุด 100 คน

กำลังหาค้นหา iPhone ของฉันใน iOS 13 ขึ้นไปอยู่ใช่ไหม

กำลังหา "ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน" ใน iOS 13 ขึ้นไปอยู่ใช่ไหม

วันที่เผยแพร่: