หากคุณลืมคำตอบสำหรับคำถามรักษาความปลอดภัยของ Apple ID

คุณสามารถรีเซ็ตคำถามรักษาความปลอดภัยได้ที่ iforgot.apple.com 

Apple ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของคุณมาก นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราใช้คำถามรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยยืนยันว่าคุณเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีของคุณได้ หากคุณลืมคำตอบ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นรีเซ็ตคำถามรักษาความปลอดภัย

รีเซ็ตคำถามรักษาความปลอดภัย

  1. ไปที่ iforgot.apple.com
  2. ป้อน Apple ID ของคุณ จากนั้นเลือกดำเนินการต่อ
  3. เลือกตัวเลือกสำหรับรีเซ็ตคำถามรักษาความปลอดภัย จากนั้นเลือกดำเนินการต่อ
  4. ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ จากนั้นเลือกดำเนินการต่อ 
  5. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ข้อมูลที่ระบบขอให้คุณระบุอาจแตกต่างกันไปตามรายละเอียดบัญชีของคุณและปัจจัยอื่นๆ หากไม่มีตัวเลือกสำหรับยืนยันตัวตนให้เลือก แสดงว่าคุณยังไม่สามารถรีเซ็ตคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณได้ในเวลานี้
  6. ให้เลือกคำถามและคำตอบรักษาความปลอดภัยข้ออื่น จากนั้นเลือกดำเนินการต่อ ดูเคล็ดลับการเลือกคำถามรักษาความปลอดภัยของเรา และดูแลบัญชีของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ 

หลังจากที่คุณรีเซ็ตคำถามรักษาความปลอดภัยแล้ว คุณควรตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยแทน วิธีนี้ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ และคุณไม่จำเป็นต้องจำรหัสผ่านรักษาความปลอดภัยใดๆ โดยคุณสามารถตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยได้โดยตรงจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 9 ขึ้นไป หรือ Mac ที่ใช้ OS X El Capitan ขึ้นไป

หากคุณตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยผิดติดต่อกันหลายครั้งมากเกินไป คุณจะไม่สามารถใช้คำถามรักษาความปลอดภัยได้ชั่วคราว ให้ลองรีเซ็ตคำถามของคุณหลังจากรอจนครบกำหนดเวลานั้นแล้ว

วันที่เผยแพร่: