ใช้อุปกรณ์รับฟัง Made for iPhone

อุปกรณ์รับฟัง Made for iPhone เชื่อมต่อกับ iPhone, iPad หรือ iPod touch เพื่อให้คุณสามารถสตรีมเสียง รับสายโทรศัพท์ ปรับการตั้งค่า และอีกมากมาย

หากต้องการใช้อุปกรณ์รับฟัง Made for iPhone คุณจะต้องมีอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งต่อไปนี้

จับคู่และเชื่อมต่อ

เมื่อคุณจับคู่อุปกรณ์รับฟัง Made for iPhone เข้ากับอุปกรณ์ Apple แล้ว เสียงจากอุปกรณ์ Apple ของคุณจะถูกส่งไปที่อุปกรณ์รับฟัง หากคุณปิดอุปกรณ์รับฟัง คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นอีกครั้งหากคุณต้องการใช้อุปกรณ์รับฟังคู่กับอุปกรณ์ Apple อีกครั้ง

หากต้องการจับคู่อุปกรณ์รับฟัง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดอยู่ ไปที่การตั้งค่า แล้วเลือกบลูทูธ
 2. เปิดช่องใส่แบตเตอรี่บนอุปกรณ์รับฟังของคุณ
 3. บนอุปกรณ์ Apple ให้ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > การฟัง และเลือกอุปกรณ์รับฟัง
 4. ปิดช่องใส่แบตเตอรี่บนอุปกรณ์รับฟัง อุปกรณ์ Apple ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์รับฟัง
 5. ที่ใต้ "อุปกรณ์รับฟัง MFi" ให้แตะชื่ออุปกรณ์รับฟังของคุณ
 6. แตะจับคู่ เมื่อคุณเห็นคำขอการจับคู่บนหน้าจอ หากคุณมีอุปกรณ์รับฟังสองเครื่อง คุณจะได้รับคำขอสองคำขอ การจับคู่อาจใช้เวลาถึงหนึ่งนาที

คุณสามารถเริ่มใช้งานอุปกรณ์รับฟังได้เมื่อคุณเห็นอุปกรณ์นั้นแสดงขึ้นที่ใต้ "อุปกรณ์รับฟัง MFi" พร้อมเครื่องหมายถูก การควบคุมบนหน้าจอล็อคจะถูกเปิด เปิดทิ้งไว้เพื่อควบคุมอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณจากหน้าจอล็อค (โดยใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง) และจากศูนย์ควบคุมบน iPhone หรือ iPod touch หรือจากศูนย์ควบคุมบน iPad

     

จับคู่กับอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง

เมื่อคุณจับคู่อุปกรณ์รับฟังของคุณกับอุปกรณ์ Apple มากกว่าหนึ่งเครื่อง การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รับฟังของคุณจะสลับจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปที่อีกเครื่องหนึ่งเมื่อคุณใช้เสียง และจะสลับเมื่อคุณรับสายจาก iPhone ของคุณอีกด้วย หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์รับฟังของคุณในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง ระบบจะส่งการตั้งค่าเหล่านั้นไปที่อุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณด้วย 

หากต้องการจับคู่กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องอื่น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกเครื่องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันและลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกัน
 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีจับคู่อุปกรณ์รับฟังของคุณ

เชื่อมต่อเมื่อคุณเปิดอุปกรณ์รับฟัง

เมื่อคุณปิดอุปกรณ์รับฟัง เครื่องจะยกเลิกการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์รับฟังของคุณ ให้เปิดและปิดช่องใส่แบตเตอรี่บนอุปกรณ์รับฟังเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง


ควบคุมอุปกรณ์รับฟัง MFi ของคุณ

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Apple เพื่อเลือกค่าที่ตั้งไว้สำหรับสภาพแวดล้อม ปรับระดับเสียง เปิดฟังสด และอื่นๆ อีกมากมาย หากต้องการควบคุมอุปกรณ์รับฟังของคุณ ให้ใช้การตั้งค่า หรือปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง

กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติต่างๆ ที่คุณควบคุมด้วยอุปกรณ์ Apple ของคุณ โดยไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์รับฟัง จากนั้นแตะอุปกรณ์รับฟัง

เล่นเสียงเรียกเข้า
คุณสามารถเล่นเสียงเรียกเข้าผ่านอุปกรณ์รับฟังที่เชื่อมต่อแล้วได้

ทางเดินเสียง
เลือกอุปกรณ์เริ่มต้นสำหรับเล่นเสียง

ควบคุมอุปกรณ์ใกล้เคียง
ใช้อุปกรณ์ Apple ของคุณเพื่อปรับการตั้งค่าของอุปกรณ์รับฟังที่อยู่ในเครือข่าย WiFi เดียวกันและเชื่อมต่ออยู่กับบัญชี iCloud ของคุณ

Handoff เสียง
ฟังสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องผ่านอุปกรณ์รับฟังเมื่อคุณสลับระหว่างอุปกรณ์ Apple ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์รับฟังเชื่อมต่ออยู่กับ iPhone แต่คุณเริ่มดูภาพยนตร์บน iPad อุปกรณ์รับฟังจะสลับไปที่ iPad โดยอัตโนมัติ

ควบคุมบนหน้าจอล็อค
ปรับค่าที่ตั้งไว้และระดับเสียงอย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์รับฟังโดยตรงจากหน้าจอล็อคด้วยปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงปุ่มการฟังในศูนย์ควบคุม

นอกจากนี้ คุณสามารถแตะที่ชื่อของอุปกรณ์รับฟังในการตั้งค่าเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • ดูสถานะการเชื่อมต่อ
 • ปรับระดับเสียงสำหรับอุปกรณ์รับฟังเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทั้งสองเครื่อง
 • เลือกการตั้งค่าเสียงล่วงหน้า
 • เปิดฟังสด
 • เลิกจับคู่อุปกรณ์รับฟังของคุณ

ดูวิธีใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงเพื่อควบคุมอุปกรณ์รับฟังของคุณ


ดูเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: