ใช้อุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone

อุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone จะช่วยให้คุณสามารถฟัง iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดูวิธีจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone เข้ากับอุปกรณ์ iOS ของคุณ รวมถึงวิธีควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าว และอื่นๆ อีกมากมาย

หากต้องการใช้อุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone คุณจะต้องมีอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งต่อไปนี้ที่มี iOS 7 หรือใหม่กว่า

ตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ช่วยฟังที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ iOS ของคุณได้

จับคู่และเชื่อมต่อ

เมื่อคุณจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone เข้ากับอุปกรณ์ iOS แล้ว เสียงจากอุปกรณ์ iOS ของคุณจะถูกส่งไปที่อุปกรณ์ช่วยฟัง หากคุณปิดอุปกรณ์ช่วยฟัง คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นอีกครั้งหากคุณต้องการใช้อุปกรณ์ช่วยฟังคู่กับอุปกรณ์ iOS อีก

หากต้องการจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟัง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดช่องใส่แบตเตอรี่อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ
 2. บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การได้ยิน > อุปกรณ์รับฟัง MFi
 3. หากบลูทูธปิดอยู่ ให้เปิดบลูทูธที่ใต้ "อุปกรณ์"
 4. ปิดช่องใส่แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ช่วยฟัง อุปกรณ์ iOS ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ช่วยฟัง
  หน้าจออุปกรณ์รับฟัง MFi บน iPhone
 5. ที่ใต้ "อุปกรณ์" ให้แตะชื่ออุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ
 6. แตะจับคู่ เมื่อคุณเห็นคำขอการจับคู่บนหน้าจอ หากคุณมีอุปกรณ์ช่วยฟังสองเครื่อง คุณจะได้รับคำขอสองคำขอ การจับคู่อาจใช้เวลาถึงหนึ่งนาที
  คำขอจับคู่บลูทูธ

คุณสามารถเริ่มใช้งานอุปกรณ์ช่วยฟังได้เมื่อคุณเห็นอุปกรณ์นั้นแสดงขึ้นที่ใต้ "อุปกรณ์" พร้อมเครื่องหมายถูก การควบคุมบนหน้าจอล็อคจะถูกเปิด เปิดการควบคุมบนหน้าจอล็อคไว้เพื่อควบคุมอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณจากหน้าจอล็อค (โดยใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง) และจากศูนย์ควบคุม

     หน้าจออุปกรณ์รับฟัง MFi บน iPhone

จับคู่กับอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง

เมื่อคุณจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณกับอุปกรณ์ iOS มากกว่าหนึ่งเครื่อง การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ช่วยฟังจะสลับจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปที่อีกเครื่องหนึ่งเมื่อคุณใช้เสียง และจะสลับเมื่อคุณรับสายจาก iPhone ของคุณอีกด้วย หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ช่วยฟังในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง ระบบจะส่งการตั้งค่าเหล่านั้นไปที่อุปกรณ์ iOS เครื่องอื่นๆ ของคุณด้วย 

หากต้องการจับคู่กับอุปกรณ์ iOS อีกเครื่องหนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ iOS ทุกเครื่องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันและลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกัน
 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ

เชื่อมต่อเมื่อคุณเปิดอุปกรณ์รับฟัง

เมื่อคุณปิดอุปกรณ์ช่วยฟัง เครื่องจะยกเลิกการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ iOS ของคุณ เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ ให้เปิดและปิดช่องใส่แบตเตอรี่บนอุปกรณ์ช่วยฟังเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ควบคุมอุปกรณ์ช่วยฟัง MFi ของคุณ

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ iOS เพื่อดูระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ช่วยฟัง ปรับระดับเสียง เปิดฟังสด และอื่นๆ อีกมากมาย หากต้องการควบคุมอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ ให้ใช้การตั้งค่าหรือปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง

กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติต่างๆ ที่คุณควบคุมด้วยอุปกรณ์ iOS ของคุณ โดยไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การฟัง จากนั้นแตะอุปกรณ์รับฟัง MFi

เล่นเสียงเรียกเข้า
คุณสามารถเล่นเสียงเรียกเข้าผ่านอุปกรณ์รับฟังที่เชื่อมต่อแล้วได้

ทางเดินเสียง
เลือกอุปกรณ์เริ่มต้นสำหรับเล่นเสียง

ควบคุมอุปกรณ์ใกล้เคียง
ใช้อุปกรณ์ iOS ของคุณเพื่อปรับการตั้งค่าของอุปกรณ์ช่วยฟังที่อยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันและเชื่อมต่ออยู่กับบัญชี iCloud ของคุณ

Handoff เสียง
ฟังสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องผ่านอุปกรณ์ช่วยฟังเมื่อคุณสลับระหว่างอุปกรณ์ iOS ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์ช่วยฟังเชื่อมต่ออยู่กับ iPhone แต่คุณเริ่มดูภาพยนตร์บน iPad อุปกรณ์ช่วยฟังจะสลับไปที่ iPad โดยอัตโนมัติ

ควบคุมบนหน้าจอล็อค
ปรับค่าที่ตั้งไว้และระดับเสียงอย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์ช่วยฟังโดยตรงจากหน้าจอล็อคบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ เพียงกดที่ปุ่มโฮมสามครั้ง

     อุปกรณ์รับฟัง MFi จะควบคุมหน้าจอบน iPhone

นอกจากนี้ คุณสามารถแตะที่ชื่อของอุปกรณ์ช่วยฟังในการตั้งค่าได้เพื่อทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ดูระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
 • ปรับระดับเสียงสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทั้งสองเครื่อง
 • เลือกการตั้งค่าเสียงล่วงหน้า
 • เปิดฟังสด
 • เลิกจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ

ดูวิธีใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงเพื่อควบคุมอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ

ดูเพิ่มเติม

อุปกรณ์รับฟังที่เข้ากันได้

AGXO

 • GX00 S
 • GX00 SC

 

Amplifon

 • Ampli-connect
 • Ampli-connect VS
 • Ampli-energy
 • Ampli-energy VS
 • Ampli-mini

 

Aquitis

 • AF2 B
 • AF2 E

 

Audibel

 • A3i
 • A4i
 • A4i iQ
 • Via AI
 • Via

 

Audigy

 • AGXsp 
 • AGXsp 2
 • AGXsp iQ
 • AGXsliv
 • AGXsliv AI 
 • AGXwE-F2
 • B-F2

 

Audika

 • First
 • GX00 S
 • GX00 SC
 • Legend

 

Audio Service

 • Duo G5
 • Ida BT G5
 • Mood G5
 • P G5
 • Sun G5

 

Auris

 • Øre

 

Beltone

 • Amaze
 • Beltone Boost
 • Beltone First
 • Beltone Legend
 • Beltone Boost Plus
 • Beltone Silk
 • Beltone Trust
 • Boost Max

 

Bernafon

 • Capto
 • Coral
 • Viron
 • Zerena

 

Cochlear

 • Baha 5
 • Baha 5 Power
 • Baha 5 SuperPower
 • Nucleus 7 Sound Processor

 

Concept

 • Complete

 

Danavox

 • Danavox Aio
 • Danavox Gala
 • Danavox Logar

EarLens

 • EarLens Processor

 

EarQ

 • EarQ
 • GX0 S


Emerald

 • Emerald S 8C
 • Emerald M 8C


eMeritus

 • eMeritus

 

Grand Audition

 • GF2 B
 • GF2 E

 

Hearbuy

 • Vogue E

 

HearFocus

 • HearFocus

 

HHM

 • GX00 S
 • GX00 SC

 

Intela-Hear

 • Atom

 

Interton

 • Centro
 • Ready

 

Kind

 • KINDnido
 • KINDduro XD10
 • KINDakira XD10

 

Kirkland Signature

 • KS 6.0
 • KS 8.0

 

Maico

 • Capto
 • Coral

 

MicroTech

 • Kinnect
 • Kinnect 2
 • Kinnect iQ
 • Esentia AI
 • Esentia

 

Mosaic 

 • Mosaic M 8C
 • Mosaic P 8C

 

NuEar

 • iSDS
 • iNOW
 • iNOW iQ
 • Circa AI
 • Circa

 

Optima

 • Deuce

 

Oticon

 • Opn
 • Opn S
 • Opn Play
 • Siya 

 

Philips

 • HearLink

 

ReSound

 • LiNX Quattro
 • ReSound Cala
 • ReSound ENZO
 • ReSound ENZO2
 • ReSound ENZO 3D
 • ReSound Forte
 • ReSound Lancio
 • ReSound LiNX
 • ReSound LiNX TS
 • ReSound LiNX2
 • ReSound LiNX 3D
 • ReSound Sola
 • ReSound SOUSA Fine
 • ReSound Up Smart
 • Vida 

 

Rexton

 • Emerald 8C
 • Mosaic 8C

 

Signia

 • Insio ITC Nx
 • Insio ITE Nx
 • Pure 13 BT primax
 • Pure 312 Nx
 • Pure 13 Nx
 • Pure Charge&Go Nx
 • Motion 13 Nx
 • Motion 13P Nx

 

Sonic

 • Captivate
 • Enchant

 

Starkey

 • Halo
 • Halo 2
 • Halo iQ
 • Livio AI
 • Livio

 

Stellar

 • Stellar RIC 8C

 

Sterling 

 • Sterling ITC 8C
 • Sterling ITE 8C

 

TruHearing

 • Flyte
 • Flyte 770
 • Flyte 990

 

Udisens

 • Udisens

 

Udio Finissimo

 • Udito Finissimo

 

Widex

 • Aquitis
 • Beyond
 • EarQ
 • Grand Audition

 

Widex A/S

 • Beyond Fusion 2
 • Evoke Fusion 2
 • EarQ Beyond Fusion 2

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: