วิธีใช้ตัวตรวจสอบกิจกรรมบน Mac

ตัวตรวจสอบกิจกรรมจะแสดงกระบวนการที่ทำงานอยู่บน Mac ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการดังกล่าวและเห็นว่ากระบวนการนี้มีผลต่อกิจกรรมและประสิทธิภาพของ Mac อย่างไร

บทความนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติบางประการที่นิยมใช้ของตัวตรวจสอบกิจกรรม ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการงานที่ช่วยให้คุณสามารถดูได้ว่าแอพและกระบวนการอื่นๆ จะมีผลต่อ CPU หน่วยความจำ พลังงาน ดิสก์ และการใช้เครือข่ายของคุณอย่างไรบ้าง

เปิดตัวตรวจสอบกิจกรรมจากโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ในโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น หรือใช้ Spotlight เพื่อค้นหา

ภาพรวม

กระบวนการที่แสดงไว้ในตัวตรวจสอบกิจกรรมอาจเป็นแอพของผู้ใช้ แอพของระบบที่ macOS ใช้ หรือกระบวนการในเบื้องหลังที่มองไม่เห็น ใช้แท็บหมวดหมู่ทั้งห้าที่ด้านบนของหน้าต่างตัวตรวจสอบกิจกรรม เพื่อดูว่ากระบวนการต่างๆ มีผลต่อ Mac ของคุณอย่างไรในแต่ละหมวดหมู่

เพิ่มหรือลบคอลัมน์ในแต่ละบานหน้าต่างเหล่านี้โดยการเลือก มุมมอง > คอลัมน์ จากแถบเมนู เมนู มุมมอง ยังให้คุณสามารถเลือกกระบวนการที่จะแสดงในแต่ละบานหน้าต่างได้อีกด้วย ได้แก่

 • กระบวนการทั้งหมด
 • กระบวนการทั้งหมดตามลำดับชั้น: กระบวนการที่อยู่ภายในกระบวนการอื่นๆ เพื่อให้คุณเห็นถึงความสัมพันธ์หลัก/ย่อยระหว่างกระบวนการเหล่านั้น
 • กระบวนการของฉัน: กระบวนการที่ดำเนินการโดยบัญชีผู้ใช้ macOS
 • กระบวนการระบบ: กระบวนการที่ดำเนินการโดย macOS
 • กระบวนการผู้ใช้อื่นๆ: กระบวนการที่ไม่ได้ดำเนินการโดยผู้ใช้ระดับรูทหรือผู้ใช้ปัจจุบัน
 • กระบวนการที่ใช้งาน: กระบวนการที่กำลังรันซึ่งไม่ได้อยู่ในโหมดสลีป
 • กระบวนการที่ไม่ใช้งาน: กระบวนการที่กำลังรันซึ่งอยู่ในโหมดสลีป
 • กระบวนการหน้าต่าง: กระบวนการที่สามารถสร้างหน้าต่างได้ กระบวนการเหล่านี้มักจะเป็นแอพ
 • กระบวนการที่เลือก: กระบวนการที่คุณเลือกไว้ในหน้าต่างตัวตรวจสอบกิจกรรม
 • แอพพลิเคชั่นใน 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา: แอพที่รันกระบวนการใน 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

CPU

บานหน้าต่าง CPU จะแสดงกระบวนการที่มีผลต่อกิจกรรมของ CPU (หน่วยประมวลผล) ดังนี้

บานหน้าต่าง CPU

คลิกที่ด้านบนสุดของคอลัมน์ “% CPU” เพื่อจัดเรียงตามเปอร์เซ็นต์ขีดความสามารถของ CPU ที่แต่ละกระบวนการใช้ ข้อมูลนี้และข้อมูลในบานหน้าต่างพลังงานสามารถช่วยระบุกระบวนการที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของ Mac รันไทม์ของแบตเตอรี่ อุณหภูมิ และการทำงานของพัดลม

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง CPU ได้แก่

 • ระบบ: เปอร์เซ็นต์ขีดความสามารถของ CPU ที่กระบวนการของระบบใช้อยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นกระบวนการของ macOS
 • ผู้ใช้: เปอร์เซ็นต์ขีดความสามารถของ CPU ที่แอพที่คุณเปิดหรือกระบวนการที่แอพเหล่านั้นเปิดใช้อยู่ในขณะนี้
 • อยู่นิ่ง: เปอร์เซ็นต์ขีดความสามารถของ CPU ที่ไม่ได้มีการใช้งาน
 • ซีพียูโหลด: เปอร์เซ็นต์ขีดความสามารถของ CPU ที่กระบวนการทั้งหมดของระบบและของผู้ใช้ที่ใช้อยู่ในขณะนี้ กราฟจะย้ายจากขวาไปซ้ายและจะอัพเดทตามรอบที่กำหนดไว้ใน มุมมอง > ความถี่ในการอัพเดท สีน้ำเงินแสดงเปอร์เซ็นต์ของขีดความสามารถของ CPU ทั้งหมดที่กระบวนการของผู้ใช้ใช้อยู่ในขณะนี้ สีแดงแสดงเปอร์เซ็นต์ของขีดความสามารถของ CPU ทั้งหมดที่กระบวนการของระบบใช้อยู่ในขณะนี้
 • เธรด: จำนวนรวมของเธรดที่กระบวนการทั้งหมดใช้ไปรวมกัน
 • กระบวนการ: จำนวนรวมของกระบวนการที่กำลังรันอยู่ในขณะนี้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูการใช้ CPU หรือ GPU ได้ในหน้าต่างแยกต่างหากหรือใน Dock ได้ดังนี้

 • หากต้องการเปิดหน้าต่างที่แสดงกิจกรรมของหน่วยประมวลผลในปัจจุบัน เลือก Window > การใช้ CPU หากต้องการแสดงกราฟข้อมูลนี้ใน Dock ของคุณ เลือก มุมมอง > ไอคอน Dock > แสดงการใช้ CPU
 • หากต้องการเปิดหน้าต่างที่แสดงกิจกรรมของกระบวนการล่าสุด เลือก หน้าต่าง > ประวัติ CPU หากต้องการแสดงกราฟข้อมูลนี้ใน Dock ของคุณ เลือก มุมมอง > ไอคอน Dock > แสดงประวัติ CPU
 • หากต้องการเปิดหน้าต่างที่แสดงกิจกรรมล่าสุดของโปรเซสเซอร์กราฟิก (GPU) ให้เลือกหน้าต่าง > ประวัติ GPU การใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวจะรวมอยู่ในการวัดผลกระทบของพลังงานในแท็บพลังงานของตัวตรวจสอบกิจกรรม

หน่วยความจำ

บานหน้าต่างหน่วยความจำจะแสดงข้อมูลหน่วยความจำที่ใช้ ดังนี้

บานหน้าต่างหน่วยความจำ

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างหน่วยความจำ ได้แก่

 • แรงดันหน่วยความจำ: กราฟแรงดันหน่วยความจำจะแสดงความพร้อมใช้งานของทรัพยากรหน่วยความจำ กราฟจะย้ายจากขวาไปซ้ายและจะอัพเดทตามรอบที่กำหนดไว้ใน มุมมอง > ความถี่ในการอัพเดท สถานะปัจจุบันของทรัพยากรหน่วยความจำจะบ่งบอกด้วยสีที่อยู่ด้านขวาของกราฟ ดังนี้  
  • สีเขียว: ทรัพยากรของหน่วยความจำสามารถใช้ได้ 
  • สีเหลือง: ทรัพยากรของหน่วยความจำยังสามารถใช้ได้แต่ถูกใช้งานโดยกระบวนการจัดการหน่วยความจำ เช่น การบีบอัด
  • สีแดง: ทรัพยากรของหน่วยความจำหมดแล้ว และ macOS กำลังใช้ไดรฟ์เริ่มต้นระบบเป็นหน่วยความจำ หากต้องการใช้ RAM ได้มากขึ้น คุณอาจออกจากแอพอย่างน้อยหนึ่งแอพ หรือติดตั้ง RAM เพิ่ม ต่อไปนี้คือสิ่งสำคัญที่บ่งชี้ว่า Mac ของคุณควรต้องมี RAM เพิ่มหรือไม่
 • หน่วยความจำกายภาพ: จำนวน RAM ที่ติดตั้งใน Mac ของคุณ
 • หน่วยความจำที่ใช้: จำนวนหน่วยความจำรวมที่แอพและกระบวนการของ macOS ทั้งหมดใช้อยู่ในขณะนี้
  • หน่วยความจำแอพ: จำนวนหน่วยความจำรวมที่แอพและกระบวนการของแอพใช้อยู่ในขณะนี้
  • หน่วยความจำที่ OS ใช้: หน่วยความจำที่ไม่สามารถบีบอัดหรือสลับออกไปยังไดรฟ์เริ่มต้นระบบของคุณ จึงต้องอยู่ใน RAM หน่วยความจำที่ OS ใช้ซึ่งถูกใช้โดยกระบวนการหนึ่งจะไม่สามารถยืมได้โดยกระบวนการอื่น จำนวนของหน่วยความจำที่ OS ใช้สำหรับใช้โดยแอพหนึ่งๆ จะกำหนดโดยโปรแกรมเมอร์ของแอพนั้นๆ
  • บีบอัด: จำนวนหน่วยความจำใน RAM ซึ่งถูกบีบอัดเพื่อทำให้มีหน่วยความจำ RAM เพิ่มขึ้นสำหรับกระบวนการอื่นๆ ดูในคอลัมน์ หน่วยความจำที่บีบอัด เพื่อดูจำนวนหน่วยความจำที่บีบอัดสำหรับแต่ละกระบวนการ
 • การสับเปลี่ยนที่ใช้: พื้นที่ว่างที่ระบบจัดการหน่วยความจำของ macOS ใช้บนไดรฟ์เริ่มต้นระบบ การมีกิจกรรมแสดงในพื้นที่นี้จึงเป็นเรื่องปกติ ตราบใดที่แรงดันหน่วยความจำไม่ได้อยู่ในสถานะสีแดง macOS ก็ยังมีทรัพยากรหน่วยความที่สามารถใช้ได้อยู่
 • ไฟล์ที่แคชไว้: หน่วยความจำที่แอพพลิเคชั่นเพิ่งจะใช้ไป และแอพพลิเคชั่นอื่นๆ สามารถใช้ได้ในขณะนี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ เมล แล้วออกจาก เมล แล้ว RAM ที่ เมล ใช้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่ถูกใช้โดยไฟล์ที่แคชไว้ ซึ่งจากนั้นแอพอื่นจะสามารถใช้งานได้ หากคุณเปิด เมล อีกครั้งก่อนที่หน่วยความจำของไฟล์ที่แคชไว้จะถูกใช้ (เขียนทับ) โดยแอพอื่น เมล จะเปิดได้เร็วขึ้นเนื่องจากหน่วยความจำดังกล่าวจะถูกแปลงกลับไปเป็นหน่วยความจำแอพอย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องโหลดเนื้อหาทั้งหมดจากไดรฟ์เริ่มต้นระบบของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการหน่วยความจำ ให้ดูที่เว็บไซต์สำหรับนักพัฒนาของ Apple 

พลังงาน

บานหน้าต่างพลังงานจะแสดงการใช้พลังงานโดยรวมและพลังงานแต่ละแอพใช้ ดังนี้

 • ผลกระทบพลังงาน: การวัดโดยการเทียบเคียงการใช้พลังงานในปัจจุบันของแอพ ซึ่งตัวเลขยิ่งน้อยก็จะยิ่งดี สามเหลี่ยมทางด้านซ้ายของชื่อแอพ หมายถึงแอพนั้นมีหลายกระบวนการ คลิกที่สามเหลี่ยมเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละกระบวนการ
 • ผลกระทบพลังงานเฉลี่ย: ผลกระทบพลังงานเฉลี่ยสำหรับ 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา หรือตั้งแต่ Mac เริ่มต้นระบบ แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า แอพที่กำลังรันในช่วงเวลานั้นๆ ก็แสดงผลกระทบพลังงานโดยเฉลี่ยด้วยเช่นกัน แต่จะนับตั้งแต่ออกจากแอพ โดยชื่อของแอพเหล่านั้นจะมีสีจางลง
 • App Nap: แอพที่รองรับ App Nap จะใช้พลังงานน้อยมากเมื่อเปิดอยู่แต่ไม่ได้มีการใช้งาน ตัวอย่างเช่น แอพอาจ nap เมื่อซ่อนอยู่หลังหน้าต่างอื่นๆ หรือเมื่อเปิดอยู่ในพื้นที่ที่คุณไม่ได้กำลังดูอยู่ในขณะนั้น
 • การป้องกันการพักทำงาน: ระบุว่าแอพจะป้องกันไม่ให้ Mac พักการทำงานหรือไม่

บานหน้าต่างพลังงาน

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างพลังงาน ได้แก่

 • ผลกระทบพลังงาน: การวัดโดยการเทียบเคียงพลังงานรวมที่แอพทั้งหมดใช้ กราฟจะย้ายจากขวาไปซ้ายและจะอัพเดทตามรอบที่กำหนดไว้ใน มุมมอง > ความถี่ในการอัพเดท
 • กราฟิกการ์ด: ประเภทของกราฟิกการ์ดที่ใช้ในขณะนั้น ยิ่งการ์ดมีประสิทธิภาพสูงจะยิ่งใช้พลังงานมากขึ้น Macs ที่รองรับ การสลับกราฟิกอัตโนมัติ ประหยัดพลังงานโดยใช้กราฟิกในตัว โดยจะสลับไปใช้ชิปกราฟิกที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเฉพาะในเวลาที่แอพต้องการเท่านั้น "ที่รวมกัน" หมายถึง Mac กำลังใช้กราฟิกที่รวมกันอยู่ในขณะนี้ "ประสิทธิภาพสูง" หมายถึง Mac กำลังใช้กราฟิกประสิทธิภาพสูงอยู่ในขณะนี้ หากต้องการระบุแอพที่กำลังใช้กราฟิกประสิทธิภาพสูง ให้มองหาแอพที่แสดง "ใช่" ในคอลัมน์ ต้องใช้ GPU ประสิทธิภาพสูง
 • ชาร์จเหลืออยู่: เปอร์เซ็นต์ของกำลังไฟที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ของ Mac แบบพกพา
 • เวลาจนกว่าจะเต็ม: จำนวนเวลาที่ Mac แบบพกพาต้องเสียบกับปลั๊กไฟ AC เพื่อให้ชาร์จเต็ม
 • เวลาของ AC: เวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ Mac แบบพกพาของคุณเสียบกับปลั๊กไฟ AC
 • เวลาที่เหลืออยู่: จำนวนโดยประมาณของเวลาของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ใน Mac แบบพกพาของคุณ
 • เวลาที่ใช้แบตเตอรี่: เวลาที่ผ่านไปนับตั้งแต่ Mac แบบพกพาของคุณถูกถอดออกจากไฟ AC
 • แบตเตอรี่ (12 ชั่วโมงที่ผ่านมา): ระดับไฟของแบตเตอรี่ใน Mac แบบพกพาของคุณในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา สีเขียวจะแสดงจำนวนครั้งที่ Mac ได้รับพลังงานจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ

เมื่อการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ระยะเวลาที่ Mac จะสามารถทำงานได้โดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่จะลดลง หากอายุการทำงานของแบตเตอรี่ของ Mac แบบพกพาของคุณสั้นกว่าปกติ คุณสามารถใช้คอลัมน์ ผลกระทบพลังงานเฉลี่ย เพื่อหาว่าแอพใดที่ใช้พลังงานมากที่สุดเมื่อไม่นานมานี้ ออกจากแอพเหล่านั้นถ้าคุณไม่จำเป็นต้องใช้งาน หรือติดต่อนักพัฒนาแอพ ถ้าคุณสังเกตเห็นว่าการใช้พลังงานของแอพยังคงสูงอยู่ แม้ในขณะที่ดูแล้วแอพนั้นไม่ได้ทำงานอะไร

ดิสก์

บานหน้าต่าง ดิสก์ จะแสดงจำนวนของข้อมูลที่แต่ละกระบวนการอ่านจากดิสก์และเขียนไปยังดิสก์ และยังแสดง "อ่านเข้า" และ "เขียนออก" (IO) ซึ่งจะเป็นจำนวนครั้งที่ Mac ของคุณเข้าถึงดิสก์เพื่ออ่านและเขียนข้อมูล

บานหน้าต่างดิสก์

ข้อมูลที่ด้านล่างของบานหน้าต่างดิสก์จะแสดงกิจกรรมดิสก์ทั้งหมดในทุกกระบวนการ กราฟจะย้ายจากขวาไปซ้ายและจะอัพเดทตามรอบที่กำหนดไว้ใน มุมมอง > ความถี่ในการอัพเดท กราฟยังรวมเมนูที่ปรากฏเพื่อสลับระหว่างการแสดง IO หรือข้อมูลให้เป็นหน่วยการวัดอีกด้วย สีน้ำเงินจะแสดงจำนวนการอ่านต่อวินาทีหรือปริมาณข้อมูลที่อ่านได้ต่อวินาที สีแดงจะแสดงจำนวนการเขียนออกต่อวินาทีหรือปริมาณข้อมูลที่เขียนได้ต่อวินาที

หากต้องการแสดงกราฟกิจกรรมดิสก์ใน Dock ของคุณ ให้เลือก มุมมอง > ไอคอน Dock > แสดงกิจกรรมดิสก์

เครือข่าย

บานหน้าต่างเครือข่ายจะแสดงปริมาณข้อมูลที่ Mac ของคุณส่งหรือรับผ่านเครือข่าย ใช้ข้อมูลนี้ เพื่อระบุว่ากระบวนการใดที่กำลังหรือรับข้อมูลส่วนใหญ่

 แท็บเครือข่าย

ข้อมูลที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครือข่ายจะแสดงกิจกรรมเครือข่ายทั้งหมดในทุกแอพ กราฟจะย้ายจากขวาไปซ้ายและจะอัพเดทตามรอบที่กำหนดไว้ใน มุมมอง > ความถี่ในการอัพเดท กราฟยังรวมเมนูที่ปรากฏเพื่อสลับระหว่างการแสดงแพ็คเก็ตหรือข้อมูลให้เป็นหน่วยการวัดอีกด้วย  สีน้ำเงินจะแสดงจำนวนแพ็คเก็ตที่ได้รับต่อวินาทีหรือปริมาณข้อมูลที่ได้รับต่อวินาที สีแดงจะแสดงจำนวนของแพ็คเก็ตที่ส่งต่อวินาที หรือจำนวนข้อมูลที่ส่งต่อวินาที

หากต้องการแสดงกราฟการใช้เครือข่ายใน Dock ของคุณ เลือก มุมมอง > ไอคอน Dock > แสดงการใช้เครือข่าย

แคช

ใน macOS High Sierra 10.13.4 หรือใหม่กว่า ตัวตรวจสอบกิจกรรมจะแสดงบานหน้าต่างแคชเมื่อมีการเปิดใช้งานการแคชเนื้อหาในบานหน้าต่างการแชร์ของการตั้งค่าระบบ บานหน้าต่างแคชจะแสดงปริมาณข้อมูลที่แคชที่อุปกรณ์ในเครือข่ายเฉพาะที่ได้อัพโหลด ดาวน์โหลด หรือลดลงในช่วงเวลาหนึ่ง

ใช้ข้อมูลแรงดันแคชสูงสุดเพื่อดูว่าจะปรับการตั้งค่าการแคชเนื้อหาเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างบนดิสก์เพิ่มเติมให้กับแคชหรือไม่ แรงดันแคชยิ่งต่ำยิ่งดี ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมแคช

กราฟที่ด้านล่างแสดงกิจกรรมแคชโดยรวมในช่วงเวลาหนึ่ง เลือกจากเมนูป๊อปอัพด้านบนกราฟเพื่อเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา ได้แก่ ชั่วโมงที่แล้ว 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 7 วันที่ผ่านมา หรือ 30 วันที่ผ่านมา 

ดูเพิ่มเติม

 • ดูเกี่ยวกับงานเคอร์เนลและเหตุผลที่ตัวตรวจสอบกิจกรรมอาจแสดงว่ามีการใช้งาน CPU ในเปอร์เซ็นต์ที่สูง
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตรวจสอบกิจกรรม ให้เปิดตัวตรวจสอบกิจกรรม และเลือกวิธีใช้ > ตัวตรวจสอบกิจกรรม คุณยังสามารถดูคำอธิบายสั้นๆ ของรายการต่างๆ ได้ในหน้าต่าง ตัวตรวจสอบกิจกรรม โดยการเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่รายการนั้นๆ
วันที่เผยแพร่: