OS X Mavericks: Apple Remote Desktop 3 หยุดตอบสนอง

เรียนรู้สิ่งที่ควรทำหาก Apple Remote Desktop 3 หยุดตอบสนอง

หลังการติดตั้ง Apple Remote Desktop 3.3 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้าจากแผ่นดิสก์ แอปพลิเคชั่นอาจหยุดตอบสนองระหว่างหรือหลังการตั้งค่าใน OS X Mavericks  โปรดใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหา

  1. หาก Apple Remote Desktop 3 กำลังทำงานอยู่ ให้ออกหรือบังคับออก
  2. ใช้แท็บการอัปเดตของ Mac App Store เพื่ออัปเดตแอปพลิเคชั่น Apple Remote Desktop
  3. หลังการอัปเดตแล้ว ให้เปิดแอปพลิเคชั่น Apple Remote Desktop
  4. ป้อนหมายเลขประจำเครื่องที่ให้มาในเอกสารประกอบในกล่องดิสก์ของคุณเมื่อถาม
วันที่เผยแพร่: