ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการอัพเดท iOS ผ่านทางอากาศ

คุณอาจไม่สามารถอัพเดท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณแบบไร้สายหรือผ่านทางอากาศได้ด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
  • การดาวน์โหลดการอัพเดทใช้เวลานาน
  • ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทได้
  • การอัพเดทไม่เสร็จสมบูรณ์

หากมีพื้นที่ไม่พอที่จะอัพเดท

หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งการอัพเดท iOS จะพยายามทำให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น โดยจะลบเฉพาะข้อมูลแอพที่สามารถดาวน์โหลดอีกครั้งได้ และจะไม่ลบหรือเปลี่ยนตำแหน่งข้อมูลใดๆ ของคุณ หากอุปกรณ์ยังคงมีพื้นที่ว่างไม่พอ คุณสามารถใช้ iTunes เพื่ออัพเดทอุปกรณ์ได้

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes ได้ คุณสามารถเพิ่มพื้นที่สำหรับการอัพเดทได้ด้วยการลบคอนเทนต์และแอพที่คุณไม่ได้ใช้บนอุปกรณ์ออก ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล [ชื่ออุปกรณ์]

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ที่แอพและคอนเทนต์ใช้งาน


หากการดาวน์โหลดใช้เวลานาน

คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออัพเดท iOS เวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดการอัพเดทจะแตกต่างกันไปตามขนาดของการอัพเดทและความเร็วอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้อุปกรณ์ได้ตามปกติขณะดาวน์โหลดการอัพเดท iOS และ iOS จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสามารถติดตั้งการอัพเดทนั้นได้ เพื่อปรับปรุงความเร็วของการดาวน์โหลด โปรดหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดคอนเทนต์อื่นและใช้เครือข่าย Wi-Fi แทนหากทำได้


หากคุณไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท หรือไม่สามารถตรวจสอบการอัพเดทได้

หากคุณพยายามอัพเดท iOS บนอุปกรณ์ คุณอาจเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้

การแจ้งเตือนบน iPhone บอกว่าไม่สามารถตรวจหาการอัพเดทได้

"ตรวจสอบรายการอัพเดทไม่ได้ เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างตรวจสอบรายการอัพเดทซอฟต์แวร์"
 

การแจ้งเตือนบน iPhone บอกว่าไม่สามารถตรวจสอบยืนยันการอัพเดทได้

"ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันรายการอัพเดทได้ iOS ตรวจสอบยืนยันไม่สำเร็จเนื่องจากคุณไม่ได้ต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต"
 

ลองอัพเดทอุปกรณ์ของคุณอีกครั้งโดยใช้เครือข่ายเดียวกัน หากคุณยังคงเห็นหนึ่งในข้อความเหล่านี้ ให้ลองอัพเดทอุปกรณ์ของคุณโดยใช้เครือข่ายอื่น หรืออัพเดทอุปกรณ์ของคุณด้วย iTunes หากเกิดปัญหาขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ลองอัพเดทด้วยหลายเครือข่ายแล้ว ให้ลบรายการอัพเดท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดท iOS


หน้าจอ iPhone แสดงการอัพเดทที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

หากการอัพเดทไม่เสร็จสมบูรณ์

หากคุณติดตั้งการอัพเดท แถบแสดงความคืบหน้าอาจดูเหมือนขยับช้า เวลาในการอัพเดทจะขึ้นอยู่กับขนาดของการอัพเดทและจำนวนไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อคุณอัพเดทผ่านระบบไร้สาย ให้ต่ออุปกรณ์ไว้กับแหล่งจ่ายไฟ หากอุปกรณ์ของคุณแบตเตอรี่หมด โปรดต่ออุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเปิดอุปกรณ์ไว้เพื่อทำให้การอัพเดทหรือการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์

หากการอัพเดทไม่สมบูรณ์และแถบแสดงความคืบหน้าไม่ขยับเป็นเวลานาน ให้ลองรีสตาร์ทอุปกรณ์ ดูสิ่งที่ควรทำหากอุปกรณ์ไม่ตอบสนองหรือไม่เริ่มทำงาน


ลบและดาวน์โหลดรายการอัพเดท iOS อีกครั้ง

หากคุณยังคงไม่สามารถติดตั้ง iOS เวอร์ชั่นล่าสุดได้ ให้ลองดาวน์โหลดรายการอัพเดทอีกครั้ง ดังนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล [ชื่ออุปกรณ์]
  2. ค้นหารายการอัพเดท iOS ในรายการแอพ
  3. แตะรายการอัพเดท iOS จากนั้นแตะลบรายการอัพเดท
  4. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ แล้วดาวน์โหลดรายการอัพเดท iOS ล่าสุด

หากคุณไม่เห็นรายการอัพเดทในรายการแอพ หรือหากเกิดปัญหาอีกครั้ง คุณต้องอัพเดทอุปกรณ์ด้วย iTunes

วันที่เผยแพร่: