หาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ไม่อัพเดท

คุณอาจไม่สามารถอัพเดท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณแบบไร้สายหรือผ่านทางอากาศได้ด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
  • การดาวน์โหลดการอัพเดทใช้เวลานาน
  • ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทได้
  • การอัพเดทไม่เสร็จสมบูรณ์

หากมีพื้นที่ไม่พอที่จะอัพเดท

หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งการอัพเดท ซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณจะพยายามทำให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น โดยจะลบเฉพาะข้อมูลแอพที่สามารถดาวน์โหลดอีกครั้งได้ และจะไม่ลบหรือเปลี่ยนตำแหน่งข้อมูลใดๆ ของคุณ หากอุปกรณ์ยังคงมีพื้นที่ว่างไม่พอ คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่ออัพเดทอุปกรณ์ได้

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ คุณสามารถเพิ่มพื้นที่สำหรับการอัพเดทได้ด้วยการลบคอนเทนต์และแอพที่คุณไม่ได้ใช้บนอุปกรณ์ออก ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล [ชื่ออุปกรณ์]

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ที่แอพและคอนเทนต์ใช้งาน


หากการดาวน์โหลดใช้เวลานาน

คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออัพเดทอุปกรณ์ เวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดรายการอัพเดทจะแตกต่างกันไปตามขนาดของรายการอัพเดทและความเร็วอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้อุปกรณ์ได้ตามปกติขณะดาวน์โหลดรายการอัพเดท และอุปกรณ์ของคุณจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสามารถติดตั้งรายการอัพเดทนั้นได้ เพื่อปรับปรุงความเร็วของการดาวน์โหลด โปรดหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดคอนเทนต์อื่นและใช้เครือข่าย Wi-Fi แทนหากทำได้


หากคุณไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท หรือไม่สามารถตรวจสอบการอัพเดทได้

หากคุณพยายามอัพเดทอุปกรณ์ คุณอาจเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้

"ตรวจสอบรายการอัพเดทไม่ได้ เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างตรวจสอบรายการอัพเดทซอฟต์แวร์"
 

"ไม่สามารถติดตั้งรายการอัพเดท รายการอัพเดท [ซอฟต์แวร์] ต้องใช้การเชื่อมต่อกับเครือข่าย"
 

ลองอัพเดทอุปกรณ์ของคุณอีกครั้งโดยใช้เครือข่ายเดียวกัน หากคุณยังคงเห็นหนึ่งในข้อความเหล่านี้ ให้ลองอัพเดทอุปกรณ์ของคุณโดยใช้เครือข่ายอื่น หรืออัพเดทอุปกรณ์ของคุณด้วยคอมพิวเตอร์ หากเกิดปัญหาขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ลองอัพเดทด้วยหลายเครือข่ายแล้ว ให้ลบรายการอัพเดท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดท iOS และ iPadOS


หากการอัพเดทไม่เสร็จสมบูรณ์

หากคุณกำลังติดตั้งรายการอัพเดท แถบแสดงความคืบหน้าอาจดูเหมือนขยับช้า เวลาในการอัพเดทจะขึ้นอยู่กับขนาดของการอัพเดทและจำนวนไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อคุณอัพเดทผ่านระบบไร้สาย ให้ต่ออุปกรณ์ไว้กับแหล่งจ่ายไฟ หากอุปกรณ์ของคุณแบตเตอรี่หมด โปรดต่ออุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเปิดอุปกรณ์ไว้เพื่อทำให้การอัพเดทหรือการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์

ดูสิ่งที่ควรทำหากอุปกรณ์ไม่ตอบสนองหรือไม่เริ่มทำงาน


ลบและดาวน์โหลดรายการอัพเดท อีกครั้ง

หากคุณยังคงไม่สามารถติดตั้ง iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุดได้ ให้ลองดาวน์โหลดรายการอัพเดทอีกครั้ง ดังนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล [ชื่ออุปกรณ์]
  2. ค้นหารายการอัพเดทในรายการแอพ
  3. แตะรายการอัพเดท จากนั้นแตะลบรายการอัพเดท
  4. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ แล้วดาวน์โหลดรายการอัพเดทล่าสุด

หากคุณไม่เห็นรายการอัพเดทในรายการแอพ หรือหากเกิดปัญหาขึ้นอีกครั้ง คุณต้องอัพเดทอุปกรณ์ด้วย Finder หรือ iTunes

วันที่เผยแพร่: