แก้ไขปัญหา AirPlay และการเชื่อมต่อภาพระหว่างหน้าจอด้วย AirPlay จาก iPhone, iPad และ iPod touch

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ หากเกิดกรณีต่อไปนี้ขึ้น

 • ไอคอน AirPlay ไม่ปรากฏบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ
 • มีปัญหาประสิทธิภาพในขณะที่ใช้ AirPlay หรือการเชื่อมต่อภาพระหว่างหน้าจอด้วย AirPlay

ให้ลองทำขั้นตอนเหล่านี้ก่อนเป็นอันดับแรก

 • ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ iOS ของคุณ อัพเดทล่าสุดแล้ว
 • ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ของ Apple TV ของคุณ อัพเดทล่าสุดแล้ว
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ iOS ของคุณเปิด Wi-Fi แล้ว ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ และเปิด Wi-Fi
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน AirPlay ทั้งหมดกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
  ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย บน Apple TV ของคุณเพื่อดูว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi ใด บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้แตะ การตั้งค่า > Wi-Fi และยืนยันว่าอยู่บนเครือข่ายเดียวกับ Apple TV ของคุณ
 • ด้วย AirPlay แบบเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างเครื่อง อุปกรณ์ iOS สามารถสตรีมไปยัง Apple TV ได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันก่อน ค้นหาว่าอุปกรณ์ iOS ของคุณสามารถใช้ AirPlay แบบเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างเครื่อง ได้หรือไม่

หากไอคอน AirPlay ไม่ปรากฏ

ต้องให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนใน การใช้ AirPlay และ การเชื่อมต่อภาพระหว่างหน้าจอด้วย AirPlay

หากคุณยังคงไม่สามารถเห็นไอคอน AirPlay ให้ลองหนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้

 • หากลองใช้ AirPlay หรือการเชื่อมต่อภาพระหว่างหน้าจอด้วย AirPlay กับ Apple TV ของคุณ แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน AirPlay บน Apple TV ของคุณด้วยเช่นกัน คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน AirPlay บน Apple TV ในเมนู AirPlay: การตั้งค่า > AirPlay
 • ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายบนอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด
  • เนื้อหาบางอย่างจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออนุญาตให้เล่นเนื้อหาได้ ความสามารถของ AirPlay อาจเป็นแบบจำกัด หากเครือข่ายของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 • หากพยายามใช้ AirPlay จากแอพหรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่นจากแอพ Safari บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้ยืนยันว่าแอพ หรือเว็บไซต์นั้นเข้ากันได้กับ AirPlay (โปรดขอข้อมูลเพิ่มเติมจากนักพัฒนาแอพหรือเว็บไซต์)

แก้ไขปัญหาประสิทธิภาพเกี่ยวกับ AirPlay หรือการเชื่อมต่อภาพระหว่างหน้าจอด้วย AirPlay

หากคุณพบปัญหาการเล่นติดๆ ขัดๆ หรือเครือข่ายช้าลงอย่างมากเกิดขึ้นกับ AirPlay หรือการเชื่อมต่อภาพระหว่างหน้าจอด้วย AirPlay ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มีสัญญาณอ่อน คลื่นรบกวน หรือระยะทางระหว่างเราเตอร์ Wi-Fi กับอุปกรณ์ iOS, Apple TV หรือ AirPort Express ของคุณ

ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้มีอุปกรณ์อื่นที่พยายามสตรีมไปยัง Apple TV เดียวกันในเวลาเดียวกัน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเราเตอร์ Wi-Fi ด้วย การตั้งค่าที่แนะนำ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • อุปกรณ์ภายนอกบางอย่าง เช่น เตาไมโครเวฟและเบบี้มอนิเตอร์ อาจรบกวนเครือข่าย Wi-Fi ได้ ลองย้ายที่หรือปิดใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้
 • หากเป็นไปได้ ลองวางเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณให้อยู่ในห้องเดียวกับอุปกรณ์ iOS และ Apple TV ของคุณ
 • หากเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายใช้สายของคุณเหมือนกัน ลองเชื่อมต่อ Apple TV ของคุณกับเราเตอร์ผ่านอีเธอร์เน็ตแทนที่จะใช้ Wi-Fi
 • หากเราเตอร์ Wi-Fi มีสายอากาศภายนอก ให้ตรวจดูว่าเชื่อมต่ออย่างถูกต้องและอยู่ในสภาพดีหรือไม่
 • ใช้ คู่มือการแก้ไขปัญหาเครือข่าย Wi-Fi เพื่อแก้ไขสัญญาณรบกวนและปัญหาอื่นๆ

 

หากคุณใช้ iTunes โปรดดู แนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

วันที่เผยแพร่: