หากคุณเห็นข้อความ 'ซิมไม่ถูกต้อง' หรือ 'ไม่มีซิม' ใน iPhone หรือ iPad ของคุณ

ถ้าคุณเห็นการเตือนที่ระบุว่าซิมไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ติดตั้งซิมการ์ด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนที่ใช้งานอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ 
  2. รีสตาร์ท iPhone หรือ iPad ของคุณ
  3. ตรวจหารายการอัปเดตการตั้งค่าของผู้ให้บริการเครือข่าย ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ หากมีรายการอัปเดตที่สามารถดาวน์โหลดได้ คุณจะเห็นการแจ้งให้เลือกตกลงหรืออัปเดต
  4. ลบซิมการ์ด iPhone หรือซิมการ์ด iPad จากถาดซิมการ์ดแล้วใส่ซิมการ์ดกลับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดใส่ซิมปิดสนิทและไม่หลวม ถ้าคุณใช้ถาดใส่ซิมจาก iPhone หรือ iPad รุ่นอื่น หรือจากผู้ผลิตโทรศัพท์รายอื่น ถาดใส่ซิมนั้นอาจจะไม่พอดี
  5. ลองใช้ซิมการ์ดอื่น หากคุณไม่มี ให้ไปที่ร้านค้าปลีกของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ แล้วขอลองทดสอบกับซิมการ์ดอันอื่น คุณอาจต้องเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่

หากคุณยังคงเห็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับซิมการ์ดของคุณให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ดูสิ่งที่ควรทำ ถ้าคุณเห็นการเตือนที่ระบุว่าไม่รองรับซิมการ์ด

วันที่เผยแพร่: