ถ้าคุณได้รับการเตือนเกี่ยวกับซิมการ์ดใน iPhone ของคุณ

ถ้าคุณเห็นการเตือนที่ระบุว่า ซิมไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ได้ติดตั้งซิมการ์ด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนที่ใช้งานอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ 
  2. อัพเดท iPhone ของคุณให้เป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุด
  3. รีสตาร์ท iPhone ของคุณ
  4. ตรวจหารายการอัพเดทการตั้งค่าของผู้ให้บริการเครือข่าย ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ หากมีรายการอัพเดทที่สามารถดาวน์โหลดได้ คุณจะเห็นการแจ้งให้เลือก ตกลง หรือ อัพเดท
  5. ถอดซิมการ์ดของคุณ ออกจากถาดใส่ซิมการ์ด แล้วใส่ซิมการ์ดกลับเข้าไปใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดใส่ซิมปิดสนิทและไม่หลวม ถ้าคุณใช้ถาดใส่ซิมจาก iPhone รุ่นอื่น หรือจากผู้ผลิตโทรศัพท์รายอื่น ถาดใส่ซิมนั้นอาจจะไม่พอดี
  6. ลองใช้ซิมการ์ดอื่น หากคุณไม่มี ให้ไปที่ร้านค้าปลีกของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ แล้วขอลองทดสอบกับซิมการ์ดอันอื่น คุณอาจต้องเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่

หากคุณยังคงเห็นการเตือนเกี่ยวกับซิมการ์ดของคุณ โปรด ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

เรียนรู้สิ่งที่ควรทำ ถ้าคุณเห็นการเตือนที่ระบุว่า ไม่รองรับซิมการ์ด

วันที่เผยแพร่: