หากคุณเห็นข้อความ 'ซิมไม่ถูกต้อง' หรือ 'ไม่มีซิม' ใน iPhone หรือ iPad ของคุณ

ถ้าคุณเห็นการเตือนที่ระบุว่า ซิมไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ได้ติดตั้งซิมการ์ด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนที่ใช้งานอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ 
  2. อัพเดท iPhone หรือ iPad ของคุณเป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุด
  3. รีสตาร์ท iPhone หรือ iPad ของคุณ
  4. ตรวจหารายการอัพเดทการตั้งค่าของผู้ให้บริการเครือข่าย ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ หากมีรายการอัพเดทที่สามารถดาวน์โหลดได้ คุณจะเห็นการแจ้งให้เลือก ตกลง หรือ อัพเดท
  5. ถอดซิมการ์ดของคุณ ออกจากถาดใส่ซิมการ์ด แล้วใส่ซิมการ์ดกลับเข้าไปใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดใส่ซิมปิดสนิทและไม่หลวม ถ้าคุณใช้ถาดใส่ซิมจาก iPhone หรือ iPad รุ่นอื่น หรือจากผู้ผลิตโทรศัพท์รายอื่น ถาดใส่ซิมนั้นอาจจะไม่พอดี
  6. ลองใช้ซิมการ์ดอื่น หากคุณไม่มี ให้ไปที่ร้านค้าปลีกของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ แล้วขอลองทดสอบกับซิมการ์ดอันอื่น คุณอาจต้องเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่

หากคุณยังคงเห็นการเตือนเกี่ยวกับซิมการ์ดของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

เรียนรู้สิ่งที่ควรทำ ถ้าคุณเห็นการเตือนที่ระบุว่า ไม่รองรับซิมการ์ด

วันที่เผยแพร่: