หากคุณเห็น "ไม่ให้บริการ", "กำลังค้นหา" หรือ "SOS" บน iPhone หรือ iPad

หากคุณเห็นคำว่า "ไม่มีบริการ" หรือ "กำลังค้นหา" ในแถบสถานะบน iPhone หรือ iPad (Wi-Fi + Cellular) แปลว่าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์ หากคุณเห็น "SOS" หรือ "SOS เท่านั้น" ในแถบสถานะ แปลว่าอุปกรณ์ของคุณจะยังสามารถโทรฉุกเฉินได้

ตรวจสอบพื้นที่ที่เครือข่ายครอบคลุม

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่เครือข่ายเซลลูลาร์ครอบคลุม
 • ปิดข้อมูลเซลลูลาร์ แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะเซลลูลาร์หรือข้อมูลเซลลูลาร์ หากคุณกำลังใช้งาน iPad คุณอาจเห็นการตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์
 • หากคุณจะเดินทางไปต่างประเทศ ตรวจดูว่าอุปกรณ์ของคุณมีการตั้งค่าดาต้าโรมมิ่งแล้ว โดยไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ตัวเลือกข้อมูลเซลลูลาร์ > ดาต้าโรมมิ่ง
  ส่วนบนของหน้าจอ iPhone ที่แสดงการตั้งค่าเซลลูลาร์

หากคุณเห็น "SOS" หรือ "SOS เท่านั้น"

หากคุณเห็น "SOS" หรือ "SOS เท่านั้น" ในแถบสถานะ แปลว่าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย แต่คุณยังสามารถโทรฉุกเฉินได้ คุณสมบัตินี้ใช้ได้ในออสเตรเลีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา

ส่วนบนของหน้าจอ iPhone ที่แสดง

หากคุณใช้เครือข่าย 3G ของ AT&T

AT&T กำลังจะยุติเครือข่าย 3G หากคุณเห็น "ไม่มีบริการ" ในแถบสถานะของอุปกรณ์ของคุณ และคุณมี iPhone 5s, iPhone 5c หรือรุ่นก่อนหน้า หรือ iPad 2 รุ่น Wi-Fi + Cellular หรือรุ่นก่อนหน้า โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับทางเลือกของคุณ หากคุณมี iPhone 6 หรือใหม่กว่า หรือ iPad (รุ่นที่ 3) หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. อัปเดต iPhone หรือ iPad ของคุณเป็น iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุด
 2. ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ จากนั้นให้ทำดังนี้
  • สำหรับ iPhone ให้แตะ "ตัวเลือกข้อมูลเซลลูลาร์" จากนั้นเปิด "เปิดใช้งาน LTE"
  • สำหรับ iPad ให้เปิด LTE

หากคุณยังคงเห็น "ไม่มีบริการ" หลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อุปกรณ์ iPhone และ iPad ที่รองรับเครือข่าย 5G จะไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเครือข่าย 3G

รีสตาร์ท iPhone หรือ iPad

รีสตาร์ทอุปกรณ์ หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรีสตาร์ท iPhone ของคุณ หรือรีสตาร์ท iPad ของคุณ

 

ตรวจสอบหาการอัปเดตการตั้งค่าของผู้ให้บริการเครือข่าย

หากต้องการตรวจหาและติดตั้งการอัปเดตการตั้งค่าของผู้ให้บริการเครือข่ายด้วยตัวเอง ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์
 2. แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ หากมีการอัปเดต คุณจะเห็นตัวเลือกการอัปเดตการตั้งค่าของผู้ให้บริการเครือข่าย
 3. หากต้องการดูเวอร์ชั่นของการตั้งค่าของผู้ให้บริการเครือข่ายบนอุปกรณ์ ให้แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ แล้วดูที่ข้างๆ ผู้ให้บริการ

หากคุณใส่ซิมการ์ดใหม่ใน iPhone หรือ iPad คุณจะต้องดาวน์โหลดการตั้งค่าของผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับผู้ให้บริการรายใหม่

 

ปิดสายเครือข่ายเซลลูลาร์แล้วเปิดอีกครั้ง

ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ แล้วตรวจสอบว่าสายเครือข่ายเซลลูลาร์ของคุณเปิดอยู่หรือไม่ หากสายเครือข่ายเซลลูลาร์ปิดอยู่ ให้เปิดอีกครั้ง จากนั้นตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณมีบริการหรือไม่

หากคุณไม่เห็นสายเครือข่ายเซลลูลาร์ในการตั้งค่า > เซลลูลาร์ คุณควรตั้งค่า eSIM หรือใส่ซิมการ์ดจริง หากคุณใช้ซิมการ์ดจริง ให้ถอดซิมการ์ดออกแล้วใส่กลับเข้าที่

หากซิมการ์ดเสียหาย ไม่พอดีกับถาดใส่ซิม หรือคุณได้ถ่ายโอนซิมการ์ดจริงจากอุปกรณ์เครื่องอื่นมา ให้ขอซิมการ์ดใหม่จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ 

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอดซิมการ์ด iPhone หรือซิมการ์ด iPad

 

รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ

ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > ถ่ายโอนหรือรีเซ็ต [อุปกรณ์] > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตเครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่าน การตั้งค่าเซลลูลาร์ รวมถึงการตั้งค่า VPN และ APN ที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ด้วย

 

อัปเดต iPhone หรือ iPad

อัปเดต iPhone หรือ iPad ของคุณเป็น iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุด

 

ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

ปัญหาที่เกิดกับผู้ให้บริการเครือข่ายหรือบัญชีของคุณอาจส่งผลต่อการรับบริการ ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ยืนยันว่าบัญชีของคุณเปิดใช้งานอยู่และมีสถานะปกติ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่ของคุณ
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ถูกบล็อคจากการรับบริการเซลลูลาร์ และมีการตั้งค่าแผนบริการรับส่งข้อมูลที่เหมาะสม

มีเพียงผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของคุณได้

 

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณยืนยันว่าบัญชีและเครือข่ายของคุณไม่มีปัญหา แต่คุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์ได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณเห็นการเตือนถัดจาก "ไม่มีบริการ" ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

วันที่เผยแพร่: