หากคุณเห็นข้อความไม่มีบริการหรือกำลังค้นหาบน iPhone หรือ iPad

หากคุณเห็นข้อความไม่มีบริการหรือกำลังค้นหาบน iPhone หรือ iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือข้อมูลเซลลูลาร์ได้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ตรวจสอบพื้นที่ที่เครือข่ายครอบคลุม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่เครือข่ายเซลลูลาร์ครอบคลุม จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  • หากต้องการเปิดหรือปิดข้อมูลเซลลูลาร์ ให้ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะเซลลูลาร์หรือข้อมูลโทรศัพท์ หากคุณกำลังใช้งาน iPad คุณอาจเห็นการตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์
  • หากคุณจะเดินทางไปต่างประเทศ ตรวจดูว่าอุปกรณ์ของคุณมีการตั้งค่าดาต้าโรมมิ่งแล้ว โดยไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ตัวเลือกข้อมูลเซลลูลาร์ > ดาต้าโรมมิ่ง

รีสตาร์ท iPhone หรือ iPad

รีสตาร์ทอุปกรณ์ หากคุณไม่มั่นใจว่าต้องทำอย่างไร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้


ตรวจสอบหาการอัพเดทการตั้งค่าของผู้ให้บริการเครือข่าย

หากต้องการตรวจหาและติดตั้งการอัพเดทการตั้งค่าของผู้ให้บริการเครือข่ายด้วยตัวเอง ให้ทำดังนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์
  2. แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ หากมีการอัพเดท คุณจะเห็นตัวเลือกการอัพเดทการตั้งค่าของผู้ให้บริการเครือข่าย
  3. หากต้องการดูเวอร์ชั่นของการตั้งค่าของผู้ให้บริการเครือข่ายบนอุปกรณ์ ให้แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ แล้วดูที่ข้างๆ ผู้ให้บริการ

หากคุณใส่ซิมการ์ดใหม่ใน iPhone หรือ iPad คุณจะต้องดาวน์โหลดการตั้งค่าของผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับผู้ให้บริการรายใหม่


ถอดซิมการ์ดออก

หลังจากที่ถอดซิมการ์ดออกแล้ว ให้ใส่กลับเข้าไปใหม่ คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณในกรณีต่อไปนี้

  • หากซิมการ์ดได้รับความเสียหายหรือใส่ได้ไม่พอดีกับถาดใส่ซิม ให้ขอซิมการ์ดใบใหม่จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
  • หากคุณย้ายซิมการ์ดมาจากอุปกรณ์อื่น ให้สอบถามผู้ให้บริการเครือข่ายว่าซิมการ์ดนี้ใช้งานกับ iPhone หรือ iPad ของคุณได้หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอดซิมการ์ด


รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ

ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตเครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่าน การตั้งค่าเซลลูลาร์ รวมถึงการตั้งค่า VPN และ APN ที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ด้วย


อัพเดท iPhone หรือ iPad

อัพเดท iPhone หรือ iPad เป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุด


ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

ปัญหาที่เกิดกับผู้ให้บริการเครือข่ายหรือบัญชีของคุณอาจส่งผลต่อการรับบริการ ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ยืนยันว่าบัญชีของคุณเปิดใช้งานอยู่และมีสถานะปกติ
  • ตรวจสอบว่าไม่มีเหตุไฟดับในพื้นที่ของคุณ
  • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ถูกบล็อคจากการรับบริการเซลลูลาร์ และมีการตั้งค่าแผนบริการรับส่งข้อมูลที่เหมาะสม

มีเพียงผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของคุณได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหน้าบริการของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ ให้ใช้บทความการรองรับผู้ให้บริการเครือข่ายของ Apple หรือเครื่องมือค้นหาออนไลน์


ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณยืนยันว่าบัญชีและเครือข่ายของคุณไม่มีปัญหา แต่คุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์ได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณเห็นการเตือนถัดจาก "ไม่มีบริการ" ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

วันที่เผยแพร่: