iOS และ macOS รายงานความจุพื้นที่เก็บข้อมูลได้อย่างไร

ความจุพื้นที่เก็บข้อมูลที่ระบุในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากความจุพื้นที่เก็บข้อมูลที่รายงานโดย iPhone, iPad, iPod หรือ Mac ของคุณ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จะใช้ระบบฐานสิบ

ผู้ผลิตอุปกรณ์เก็บข้อมูลจะวัดความจุพื้นที่เก็บข้อมูลโดยใช้ระบบฐานสิบ (ฐาน 10) เพราะเหตุนี้บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะทางออนไลน์จึงมีข้อความดังตัวอย่างต่อไปนี้

1 GB = 1 พันล้านไบต์ และ 1 TB = 1 ล้านล้านไบต์ ความจุจริงจะน้อยกว่าที่กำหนด

ความจุพื้นที่เก็บข้อมูลบางส่วนของอุปกรณ์เก็บข้อมูล ซึ่งรวมถึงใน iPhone, iPad, iPod และ Mac จะถูกใช้ตามการจัดรูปแบบของอุปกรณ์นั้น ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ จะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

iOS และ macOS ใช้ระบบฐานสิบ

ระบบปฏิบัติการของ iPhone, iPad, iPod touch และ Mac จะรายงานความจุพื้นที่เก็บข้อมูลโดยใช้ระบบฐานสิบ (ฐาน 10) ซึ่งคำนวณ 1 GB เท่ากับ 1 พันล้านไบต์ โดยระบบการวัดนี้จะเป็นแบบเดียวกันกับที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ

iOS 10 และเวอร์ชั่นก่อนหน้า และ Mac OS X Leopard และเวอร์ชั่นก่อนหน้า รวมทั้ง Microsoft Windows และ watchOS จะใช้ระบบฐานสอง (ฐาน 2) ซึ่งคำนวณ 1 GB เท่ากับ 1,073,741,824 ไบต์ ความแตกต่างระหว่างระบบการวัดแบบฐานสิบและฐานสองนี้คือเหตุผลที่ทำให้ความจุพื้นที่เก็บข้อมูลที่รายงานนั้นแตกต่างจากความจุพื้นที่เก็บข้อมูลในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลจำเพาะ

ดูเพิ่มเติม

แอพยูทิลิตี้ดิสก์อาจแสดงให้เห็นความแตกต่างเล็กน้อยของความจุพื้นที่เก็บข้อมูลอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโซลิดสเตทไดรฟ์ (SSD) และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลช เนื่องจากมีพื้นที่เพิ่มเติมที่ใช้โดยพาร์ติชั่น EFI, พาร์ติชั่นการกู้คืน, บล็อกแบบ Wear-leveling, พื้นที่เขียนบัฟเฟอร์, เมตาดาต้า, บล็อกสำรอง, บล็อกเสียที่เพิ่มขึ้น และบล็อกเสียจากโรงงาน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูดังนี้

วันที่เผยแพร่: