ใช้ AirPrint เพื่อพิมพ์จาก iPhone, iPad หรือ iPod touch

เรียนรู้วิธีพิมพ์จาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ไปยังเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน AirPrint

คุณสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์ iOS ไปยัง เครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน AirPrint โดยดำเนินการดังนี้

  1. เปิดแอพที่คุณต้องการพิมพ์ ค้นหาตัวเลือกการพิมพ์โดยแตะไอคอนแชร์ของแอพ ( หรือ ) หรือไอคอนการตั้งค่า ( หรือ ) หากคุณไม่พบตัวเลือกการพิมพ์ ให้ดูคู่มือผู้ใช้หรือส่วนวิธีใช้ของแอพ บางแอพจะไม่รองรับ AirPrint
  2. แตะ  หรือ พิมพ์
  3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน AirPrint 
  4. เลือกจำนวนสำเนา
  5. แตะ พิมพ์

หากคุณไม่เห็นเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

ดูหรือยกเลิกงานพิมพ์

ในขณะที่พิมพ์ คุณสามารถดูงานพิมพ์หรือยกเลิกผ่าน แถบสลับแอพ

หากต้องการดูงานพิมพ์ ให้คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม แล้วแตะ ศูนย์การพิมพ์

หากต้องการยกเลิกงานพิมพ์ ให้คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม แตะ ศูนย์การพิมพ์ แล้วแตะ ยกเลิกการพิมพ์

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

แก้ไขล่าสุด: