ใช้ AirPrint เพื่อพิมพ์จาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

เรียนรู้วิธีพิมพ์จาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ไปยังเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน AirPrint

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับ AirPrint โปรดติดต่อผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อดูรายละเอียด
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone, iPad หรือ iPod touch และเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันและคุณอยู่ในระยะของสัญญาณ


พิมพ์ด้วย AirPrint

  1. เปิดแอพที่คุณต้องการใช้พิมพ์
  2. หากต้องการค้นหาตัวเลือกการพิมพ์ ให้แตะไอคอนแชร์ของแอพ — ไอคอนตอบกลับ หรือ ไอคอนนแชร์ — หรือแตะ 
  3. เลื่อนลงแล้วแตะ ไอคอนเครื่องพิมพ์ หรือแตะพิมพ์ ถ้าคุณไม่พบตัวเลือกการพิมพ์ ให้ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ หรือหัวข้อวิธีใช้ของแอพ บางแอพจะไม่รองรับ AirPrint
  4. แตะเลือกเครื่องพิมพ์ และเลือก เครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน AirPrint 
  5. เลือกจำนวนสำเนาหรือตัวเลือกอื่น เช่น หน้าที่คุณต้องการพิมพ์
  6. แตะพิมพ์ที่มุมขวาบน

ดูหรือยกเลิกงานพิมพ์

ในขณะที่พิมพ์ คุณสามารถดูงานพิมพ์หรือยกเลิกผ่านแถบสลับแอพ

ดูงานพิมพ์

หากต้องการดูงานพิมพ์ ให้เปิดแถบสลับแอพ จากนั้นแตะศูนย์เครื่องพิมพ์

ยกเลิกงานพิมพ์

หากต้องการยกเลิกงานพิมพ์ ให้เปิดแถบสลับแอพ แตะศูนย์เครื่องพิมพ์ จากนั้นแตะเลิกพิมพ์


AirPrint ทำงานได้กับการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายที่ใช้สาย อุปกรณ์ AirPrint ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของสถานีฐาน AirPort หรือ AirPort Time Capsule ของ Apple หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อบลูทูธจะไม่สามารถใช้ AirPrint ได้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: