ใช้ Touch ID บน iPhone และ iPad

ดูวิธีการตั้งค่าและใช้ Touch ID ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ยืนยันตัวบุคคลด้วยลายนิ้วมือ ที่ช่วยให้คุณเข้าใช้งานอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น

การตั้งค่า Touch ID

ก่อนที่คุณจะตั้งค่า Touch ID ได้ คุณต้องสร้างรหัสให้อุปกรณ์ของคุณก่อน* จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มโฮมและนิ้วของคุณแห้งสะอาด
 2. แตะการตั้งค่า > Touch ID และรหัส แล้วป้อนรหัสของคุณ
 3. แตะเพิ่มลายนิ้วมือ และถืออุปกรณ์ของคุณในแบบที่คุณถือตามปกติ เมื่อสัมผัสปุ่มโฮม
 4. ใช้นิ้วแตะที่ปุ่มโฮม แต่ไม่ต้องกด สัมผัสนิ้วค้างไว้จนกว่าคุณจะรู้สึกถึงการสั่นเร็วๆ หรือจนกว่าระบบจะขอให้คุณยกนิ้วขึ้น
 5. ให้ยกและวางนิ้วต่ออย่างช้าๆ โดยปรับตำแหน่งนิ้วของคุณเล็กน้อยในแต่ละครั้ง
 6. หน้าจอถัดไปจะขอให้คุณปรับการจับของคุณ ถืออุปกรณ์ตามปกติเหมือนเวลาปลดล็อคเครื่อง และใช้บริเวณปลายนิ้วรอบนอกแตะที่ปุ่มโฮม แทนที่จะใช้ส่วนตรงกลางนิ้วที่คุณสแกนไปในครั้งแรก

หากคุณมีปัญหาในการลงทะเบียนนิ้วหนึ่ง ให้ลองลงทะเบียนนิ้วอื่น ยังคงต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่า Touch ID อีกหรือไม่ 

ใช้ Touch ID เพื่อปลดล็อค iPhone หรือทำรายการซื้อ

หลังจากที่ตั้งค่า Touch ID แล้ว คุณสามารถใช้ Touch ID เพื่อปลดล็อค iPhone ได้ เพียงกดปุ่มโฮมโดยใช้นิ้วที่คุณลงทะเบียนไว้กับ Touch ID

     

ซื้อสินค้าด้วย Touch ID

คุณสามารถใช้ Touch ID แทนรหัสผ่าน Apple ID เพื่อซื้อสินค้าใน iTunes Store, App Store และ iBooks Store เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iTunes Store และ App Store เปิดอยู่ภายใต้การตั้งค่า > Touch ID และรหัส หากไม่สามารถเปิดได้ คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณในการตั้งค่า > iTunes Store และ App Store
 2. เปิด iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store
 3. แตะรายการที่จะซื้อ คุณจะเห็นข้อความแจ้ง Touch ID
 4. สัมผัสปุ่มโฮมเบาๆ เพื่อทำการซื้อ

การใช้ Touch ID สำหรับ Apple Pay

เมื่อใช้ iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus ขึ้นไป คุณสามารถใช้ Touch ID เพื่อซื้อสินค้าในร้าน ในแอพ และบนเว็บไซต์ใน Safari ผ่าน Apple Pay ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Touch ID ใน iPhone เพื่อซื้อสินค้าบนเว็บไซต์จากเครื่อง Mac ได้ด้วย หากคุณมี iPad Pro, iPad Air 2 หรือ iPad Mini 3 ขึ้นไป คุณสามารถใช้ Touch ID เพื่อซื้อสินค้าภายในแอพและบนเว็บไซต์ใน Safari ผ่าน Apple Pay ได้

      

จัดการการตั้งค่า Touch ID

ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัส เพื่อจัดการการตั้งค่าเหล่านี้

 • เปิดหรือปิด Touch ID สำหรับรหัส, iTunes Store และ App Store หรือ Apple Pay
 • ลงทะเบียนลายนิ้วมือได้สูงสุดห้านิ้ว ลายนิ้วมือใหม่แต่ละรายการอาจทำให้การจดจำลายนิ้วมือใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อย
 • แตะลายนิ้วมือเพื่อตั้งชื่อใหม่
 • ปัดเพื่อลบลายนิ้วมือ
 • ระบุลายนิ้วมือในรายการโดยการสัมผัสปุ่มโฮม ลายนิ้วมือที่ตรงกันในรายการจะถูกไฮไลท์ไว้ครู่หนึ่ง

ใน iOS 10 ขึ้นไป คุณต้องกดปุ่มโฮมโดยใช้ Touch ID เพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ หากต้องการปลดล็อคอุปกรณ์ด้วย Touch ID โดยไม่กดปุ่มโฮม ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มโฮม แล้วเปิด "วางนิ้วเพื่อเปิดใช้"

*คุณสามารถใช้ Touch ID กับ iPhone 5s ขึ้นไป, iPad (รุ่นที่ 5 ขึ้นไป), iPad Pro, iPad Air 2, หรือ iPad mini 3 ขึ้นไปได้

วันที่เผยแพร่: