ใช้การควบคุมสวิตช์ในการไปยังส่วนต่างๆ ของ iPhone, iPad หรือ iPod touch

ใช้การควบคุมสวิตช์เพื่อควบคุม iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยใช้เพียงสวิตช์เดียวหรือหลายสวิตช์ก็ได้

ด้วยการควบคุมสวิตช์ คุณสามารถใช้สวิตช์เพื่อเลือก แตะ หรือลากรายการ พิมพ์ และแม้กระทั่งวาดภาพด้วยมือเปล่า เพียงใช้สวิตช์เพื่อเลือกรายการหรือตำแหน่งบนหน้าจอ จากนั้นใช้สวิตช์เพื่อเลือกการกระทำ

เพิ่มสวิตช์ใหม่

ก่อนที่คุณจะเพิ่มสวิตช์ภายนอก คุณต้องเชื่อมต่อสวิตช์กับอุปกรณ์ก่อน สวิตช์ดังกล่าวจึงจะแสดงในรายการสวิตช์ คุณสามารถนำตัวเลือกต่อไปนี้มาใช้เป็นสวิตช์ได้

 • ภายนอก: เลือกสวิตช์บลูทูธหรือสวิตช์ที่ระบุว่า Made for iPhone
 • หน้าจอ: แตะที่หน้าจอเพื่อใช้สวิตช์หรือกดค้างไว้
 • กล้อง: เคลื่อนศีรษะของคุณเพื่อใช้กล้องหน้าของ iPhone เป็นสวิตช์ ทั้งนี้ คุณสามารถใช้กล้องเป็นสวิตช์ได้สองสวิตช์ โดยที่ใช้สวิตช์หนึ่งเมื่อคุณเคลื่อนศีรษะไปทางซ้าย และอีกสวิตช์หนึ่งเมื่อคุณเคลื่อนศีรษะไปทางขวา

เพิ่มสวิตช์และเลือกการกระทำของสวิตช์ ดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > สวิตช์
 2. แตะ เพิ่มสวิตช์ใหม่ และเลือกแหล่งของสวิตช์ 
 3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเลือกวิธีที่คุณต้องการให้สวิตช์ทำงาน 
 4. อย่าลืมเปิดการควบคุมสวิตช์ เพื่อให้สามารถใช้งานสวิตช์ใหม่ได้ 

เปิดหรือปิดการควบคุมสวิตช์

ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ แล้วเปิดหรือปิดการตั้งค่า ในบางรุ่น คุณยังสามารถกดปุ่มโฮมหรือปุ่มด้านข้างสามครั้งเพื่อออกจากการควบคุมสวิตช์ได้ตลอดเวลา

ใช้การควบคุมสวิตช์

การเลือกรายการบนหน้าจอมีด้วยกันสามวิธี ดังนี้ การสแกนตามรายการ การสแกนตามจุด และการเลือกด้วยตนเอง โดยการสแกนตามรายการจะเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดการควบคุมสวิตช์

หลังจากที่เลือกรายการแล้วก็จะมีเมนูปรากฏขึ้นมาให้คุณเลือกการกระทำของสวิตช์ 

ใช้การสแกนตามรายการ

การสแกนตามรายการจะไฮไลท์ครั้งละหนึ่งรายการหรือกลุ่มบนหน้าจอ สำหรับวิธีใช้การสแกนตามรายการมีดังนี้

 • หากต้องการเลือกรายการหรือกลุ่ม ให้ดู (หรือฟัง) ขณะที่มีการไฮไลท์รายการนั้นๆ ขณะที่ไฮไลท์รายการ ให้เลือกรายการดังกล่าวโดยใช้สวิตช์ที่คุณตั้งค่าให้เป็นสวิตช์ เลือกรายการ เมื่อคุณเลือกกลุ่ม การไฮไลท์รายการต่างๆ ในกลุ่มนั้นจะยังคงดำเนินต่อไป 
 • หากต้องการออกจากกลุ่ม ให้ใช้สวิตช์เมื่อไฮไลท์ขีดรอบกลุ่มหรือรายการปรากฏขึ้น

ใช้การสแกนตามจุด

การสแกนตามจุดทำให้คุณสามารถเลือกรายการบนหน้าจอด้วยการชี้จุดด้วยตัวชี้ที่เป็นเป้าเล็งเพื่อสแกน หากต้องการเปิดการสแกนตามจุด ให้ทำดังนี้

 1. ใช้การสแกนตามรายการเพื่อเลือกรายการ 
 2. รอให้เมนูปรากฏขึ้นมา
 3. เลือก โหมดจุด ตัวชี้ที่เป็นเป้าเล็งแนวตั้งแบบหนาจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณปิดเมนู

หากต้องการเลือกรายการด้วยการสแกนตามจุด ให้ทำดังนี้ 

 1. ใช้สวิตช์การเลือกเพื่อหยุดตัวชี้ที่เป็นเป้าเล็งแนวตั้งแบบหนา ตัวชี้ที่เป็นเป้าเล็งแนวตั้งแบบบางก็จะปรากฏขึ้นมา
 2. ใช้สวิตช์การเลือกอีกครั้งเพื่อหยุดตัวชี้ที่เป็นเป้าเล็งแนวตั้งแบบบาง เส้นการสแกนแบบบางจะปรากฏขึ้นมา
 3. ทำซ้ำเพื่อหยุดและปรับตัวชี้ที่เป็นเป้าเล็งแนวตั้ง 

หากต้องการปิดการสแกนตามจุด ให้ทำดังนี้

 1. ใช้การสแกนตามจุดเพื่อเลือกรายการ
 2. รอให้เมนูปรากฏขึ้นมา 
 3. เลือก โหมดรายการ

ใช้การติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะบนอุปกรณ์ที่มีกล้อง TrueDepth

การติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะจะใช้กล้องบนอุปกรณ์ของคุณในการติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะเพื่อควบคุมตัวชี้บนหน้าจอ และติดตามการเคลื่อนไหวของใบหน้าเพื่อทำสิ่งต่างๆ คุณสามารถใช้การติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะบนอุปกรณ์ที่มีกล้องหน้า TrueDepth* วิธีเปิดมีขั้นตอนดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง แล้วเลือกการควบคุมสวิตช์
 2. แตะเพื่อเปิด "การติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะ" จากที่นี่คุณสามารถเลือกการกระทำบางอย่าง ความเร็วตัวชี้ และโหมดการติดตาม

กล้อง TrueDepth ได้รับการรองรับบน iPhone X ขึ้นไป และ iPad Pro รุ่น 12 นิ้ว (รุ่นที่ 3) และ iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว

ใช้การสแกนด้วยตนเอง

หากคุณใช้หลายสวิตช์ คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้แต่ละสวิตช์ทำอะไร และปรับวิธีการเลือกรายการตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์ให้ย้ายไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามความต้องการได้ แทนการสแกนรายการโดยอัตโนมัติ หากคุณมีเพียงสวิตช์เดียว ให้ใช้ การสแกนอัตโนมัติ ต่อไป 

หากต้องการใช้การสแกนด้วยตนเอง ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์
 2. แตะลักษณะการสแกน แล้วเลือกการสแกนด้วยตนเอง

เลือกการกระทำหลังจากที่คุณเลือกรายการ

หลังจากที่เลือกรายการด้วยสวิตช์แล้ว การกระทำที่สามารถใช้งานได้สำหรับรายการนั้นจะปรากฏในเมนูใหม่ เลือกจุดที่อยู่ด้านล่างของเมนูเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม 

แตะรายการ

คุณสามารถแตะที่รายการได้สามแบบ ดังนี้

 • เลือก แตะ จากเมนูที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกรายการ
 • เปิด "แตะโดยอัตโนมัติ" ที่ การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > การทำงานการแตะ > แตะโดยอัตโนมัติ หลังจากที่เปิด "แตะอัตโนมัติ" แล้ว คุณสามารถเลือกรายการและรอให้ช่วงเวลา "แตะอัตโนมัติ" เสร็จสิ้น
 • ตั้งค่าสวิตช์ให้ใช้คำสั่งนิ้วแบบแตะที่ การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > สวิตช์

ใช้คำสั่งนิ้ว

เลือกคำสั่งนิ้วหรือการกระทำจากเมนูที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อคุณเลือกรายการ หากคุณเปิด "แตะอัตโนมัติ" ไว้ ให้ใช้สวิตช์ภายในช่วงเวลา "แตะอัตโนมัติ" แล้วเลือกคำสั่งนิ้ว หากมีการกระทำให้เลือกมากกว่าหนึ่งหน้า ให้เลือกจุดที่ด้านล่างของเมนูเพื่อไปยังหน้าอื่น

ออกจากเมนูควบคุม

ใช้สวิตช์ในขณะที่ไอคอนทั้งหมดในเมนูจางลง

เลื่อนขึ้นหรือลง

เลือกรายการใดๆ บนหน้าจอ แล้วเลือกเลื่อนจากเมนู

กดปุ่มหรือเลื่อนสวิตช์

เลือกรายการ เลือกจุดที่ด้านล่างของเมนู แล้วเลือก อุปกรณ์ จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา คุณสามารถใช้เมนูเพื่อเลียนแบบการกระทำต่อไปนี้

 • คลิกปุ่มโฮม
 • ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่มโฮมเพื่อใช้งานมัลติทาสก์
 • เปิดศูนย์การแจ้งเตือน หรือศูนย์ควบคุม
 • กดปุ่มพัก/เปิดเพื่อล็อคอุปกรณ์
 • หมุนอุปกรณ์
 • เลื่อนสวิตช์ปิดเสียง
 • กดปุ่มปรับระดับเสียง
 • กดปุ่มโฮมค้างไว้เพื่อเปิด Siri
 • คลิกปุ่มโฮมสามครั้ง
 • เขย่าเครื่อง
 • กดปุ่มโฮมและปุ่มพัก/เปิดพร้อมกันเพื่อถ่ายภาพหน้าจอ

เปลี่ยนการตั้งค่าและปรับลักษณะการทำงานของแต่ละสวิตช์

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้ไปที่ การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ แล้วทำการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 • เพิ่มสวิตช์และระบุฟังก์ชั่นของสวิตช์
 • เลือก สร้าง และแก้ไขสูตร
 • เลือกลักษณะการสแกน
 • ปรับความเร็วในการสแกนรายการ
 • ปิดการสแกนอัตโนมัติ (หากคุณได้เพิ่มสวิตช์ไปยังรายการถัดไปแล้ว)
 • ตั้งค่าการสแกนให้หยุดพักที่รายการแรกในกลุ่ม
 • เลือกว่าจะให้วนผ่านหน้าจอกี่รอบก่อนจะซ่อนการควบคุมสวิตช์
 • เลือกการทำงานการแตะแล้วตั้งค่าช่วงเวลาสำหรับการกระทำของสวิตช์ที่สองเพื่อแสดงเมนูการควบคุม
 • เลือกว่าจะให้การควบคุมสวิตช์กลับไปสแกนรายการที่คุณแตะต่อหรือเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น
 • ตั้งค่าว่าจะให้เคลื่อนไหวซ้ำหรือไม่เมื่อคุณกดสวิตช์ค้างไว้ และต้องการให้รอนานเพียงใดก่อนที่จะทำซ้ำ
 • เพิ่มการกระทำอื่นๆ ให้กับสวิตช์โดยกดสวิตช์ค้างไว้เป็นเวลานาน
 • เลือกว่าจะให้รายการใดแสดงในเมนูและจัดลำดับการแสดงรายการเหล่านั้น
 • ตั้งค่าว่าจะให้กดสวิตช์ค้างหรือไม่และต้องการให้กดค้างนานเท่าไร จึงจะยอมรับว่าเป็นการกระทำของสวิตช์
 • กำหนดให้การควบคุมสวิตช์ไม่สนใจการสั่งให้สวิตช์ทำงานซ้ำโดยไม่ตั้งใจ
 • ปรับความเร็วในการสแกนตามจุด
 • เปิดใช้เอฟเฟ็กต์เสียงหรือสั่งให้อ่านออกเสียงรายการเมื่อสแกน
 • เลือกรายการที่จะใส่ลงในเมนูการควบคุมสวิตช์
 • ตั้งค่าว่าจะให้รายการอยู่เป็นกลุ่มขณะสแกนตามรายการหรือไม่
 • ปรับให้เคอร์เซอร์การเลือกใหญ่ขึ้นหรือเปลี่ยนสี
 • บันทึกคำสั่งนิ้วที่กำหนดเองไปยังเมนูการควบคุม (ในคำสั่งนิ้ว > บันทึกแล้ว)

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

ปรับแต่งการควบคุมสวิตช์

เลือกการตั้งค่าจากเมนูการควบคุมเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • ปรับความเร็วในการสแกน
 • เปลี่ยนตำแหน่งของเมนูการควบคุม
 • เปิดหรือปิดเสียงหรือเสียงพูดประกอบ
 • ปิดกลุ่มเพื่อสแกนทีละรายการ
วันที่เผยแพร่: