ใช้การควบคุมสวิตช์ในการไปยังส่วนต่างๆ ของ iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูเกี่ยวกับคุณสมบัติช่วยการเข้าถึง การควบคุมสวิตช์ ใน iOS

การควบคุมสวิตช์ช่วยให้คุณสามารถควบคุม iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยใช้สวิตช์เดียวหรือหลายสวิตช์ ซึ่งคุณสามารถใช้สวิตช์ในการเลือก แตะ ลาก พิมพ์ หรือแม้แต่วาดภาพด้วยมือ เพียงใช้สวิตช์เพื่อเลือกรายการหรือตำแหน่งบนหน้าจอ จากนั้นใช้สวิตช์เดียวกัน (หรือสวิตช์อื่น) เพื่อเลือกการกระทำ 

เพิ่มสวิตช์ใหม่

ก่อนที่คุณจะเพิ่มสวิตช์ภายนอก คุณต้องเชื่อมต่อสวิตช์กับอุปกรณ์ก่อน สวิตช์ดังกล่าวจึงจะแสดงในรายการสวิตช์ คุณสามารถนำตัวเลือกต่อไปนี้มาใช้เป็นสวิตช์ได้

 • ภายนอก: เลือกสวิตช์บลูทูธหรือสวิตช์ที่ระบุว่า Made for iPhone
 • หน้าจอ: แตะที่หน้าจอเพื่อใช้สวิตช์หรือกดค้างไว้
 • กล้อง: เคลื่อนศีรษะของคุณเพื่อใช้กล้องหน้าของ iPhone เป็นสวิตช์ ทั้งนี้ คุณสามารถใช้กล้องเป็นสวิตช์ได้สองสวิตช์ โดยที่ใช้สวิตช์หนึ่งเมื่อคุณเคลื่อนศีรษะไปทางซ้าย และอีกสวิตช์หนึ่งเมื่อคุณเคลื่อนศีรษะไปทางขวา

เพิ่มสวิตช์และเลือกการกระทำของสวิตช์ ดังนี้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > สวิตช์
 2. แตะ เพิ่มสวิตช์ใหม่ และเลือกแหล่งของสวิตช์ 
 3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเลือกวิธีที่คุณต้องการให้สวิตช์ทำงาน 
 4. อย่าลืมเปิดการควบคุมสวิตช์ เพื่อให้สามารถใช้งานสวิตช์ใหม่ได้ 

เปิดหรือปิดการควบคุมสวิตช์

ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ แล้วเปิดหรือปิดการตั้งค่า ในบางรุ่น คุณยังสามารถกดปุ่มโฮมหรือปุ่มด้านข้างสามครั้งเพื่อออกจากการควบคุมสวิตช์ได้ตลอดเวลา

ใช้การควบคุมสวิตช์

การเลือกรายการบนหน้าจอมีด้วยกันสามวิธี ดังนี้ การสแกนตามรายการ การสแกนตามจุด และการเลือกด้วยตนเอง โดยการสแกนตามรายการจะเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดการควบคุมสวิตช์

หลังจากที่เลือกรายการแล้วก็จะมีเมนูปรากฏขึ้นมาให้คุณเลือกการกระทำของสวิตช์ 

ใช้การสแกนตามรายการ

การสแกนตามรายการจะไฮไลท์ครั้งละหนึ่งรายการหรือกลุ่มบนหน้าจอ สำหรับวิธีใช้การสแกนตามรายการมีดังนี้

 • หากต้องการเลือกรายการหรือกลุ่ม ให้ดู (หรือฟัง) ขณะที่มีการไฮไลท์รายการนั้นๆ ขณะที่ไฮไลท์รายการ ให้เลือกรายการดังกล่าวโดยใช้สวิตช์ที่คุณตั้งค่าให้เป็นสวิตช์ เลือกรายการ เมื่อคุณเลือกกลุ่ม การไฮไลท์รายการต่างๆ ในกลุ่มนั้นจะยังคงดำเนินต่อไป 
 • หากต้องการออกจากกลุ่ม ให้ใช้สวิตช์เมื่อไฮไลท์ขีดรอบกลุ่มหรือรายการปรากฏขึ้น

ใช้การสแกนตามจุด

การสแกนตามจุดทำให้คุณสามารถเลือกรายการบนหน้าจอด้วยการชี้จุดด้วยตัวชี้ที่เป็นเป้าเล็งเพื่อสแกน หากต้องการเปิดการสแกนตามจุด ให้ทำดังนี้

 1. ใช้การสแกนตามรายการเพื่อเลือกรายการ 
 2. รอให้เมนูปรากฏขึ้นมา
 3. เลือก โหมดจุด ตัวชี้ที่เป็นเป้าเล็งแนวตั้งแบบหนาจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณปิดเมนู

หากต้องการเลือกรายการด้วยการสแกนตามจุด ให้ทำดังนี้ 

 1. ใช้สวิตช์การเลือกเพื่อหยุดตัวชี้ที่เป็นเป้าเล็งแนวตั้งแบบหนา ตัวชี้ที่เป็นเป้าเล็งแนวตั้งแบบบางก็จะปรากฏขึ้นมา
 2. ใช้สวิตช์การเลือกอีกครั้งเพื่อหยุดตัวชี้ที่เป็นเป้าเล็งแนวตั้งแบบบาง เส้นการสแกนแบบบางจะปรากฏขึ้นมา
 3. ทำซ้ำเพื่อหยุดและปรับตัวชี้ที่เป็นเป้าเล็งแนวตั้ง 

หากต้องการปิดการสแกนตามจุด ให้ทำดังนี้

 1. ใช้การสแกนตามจุดเพื่อเลือกรายการ 
 2. รอให้เมนูปรากฏขึ้นมา 
 3. เลือก โหมดรายการ

ใช้การสแกนด้วยตนเอง

หากคุณใช้หลายสวิตช์ คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้แต่ละสวิตช์ทำอะไร และปรับวิธีการเลือกรายการตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์ให้ย้ายไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามความต้องการได้ แทนการสแกนรายการโดยอัตโนมัติ หากคุณมีเพียงสวิตช์เดียว ให้ใช้ การสแกนอัตโนมัติ ต่อไป 

หากต้องการใช้การสแกนด้วยตนเอง ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์
 2. แตะ ลักษณะการสแกน แล้วเลือก การสแกนด้วยตนเอง

เลือกการกระทำหลังจากที่คุณเลือกรายการ

หลังจากที่เลือกรายการด้วยสวิตช์แล้ว การกระทำที่สามารถใช้งานได้สำหรับรายการนั้นจะปรากฏในเมนูใหม่ เลือกจุดที่อยู่ด้านล่างของเมนูเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม 

แตะรายการ

คุณสามารถแตะที่รายการได้สามแบบ ดังนี้

 • เลือก แตะ จากเมนูที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกรายการ
 • เปิดแตะโดยอัตโนมัติที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > การทำงานการแตะ > แตะโดยอัตโนมัติ หลังจากที่เปิด แตะอัตโนมัติ แล้ว คุณสามารถเลือกรายการและรอให้ช่วงเวลา แตะอัตโนมัติ เสร็จสิ้น 
 • ตั้งค่าสวิตช์ให้ใช้คำสั่งนิ้วแบบแตะที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > สวิตช์

ใช้คำสั่งนิ้ว

เลือกคำสั่งนิ้วหรือการกระทำจากเมนูที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อคุณเลือกรายการ หากคุณเปิด แตะอัตโนมัติ ไว้ ให้ใช้สวิตช์ภายในช่วงเวลา แตะอัตโนมัติ แล้วเลือกคำสั่งนิ้ว หากมีการกระทำให้เลือกมากกว่าหนึ่งหน้า ให้เลือกจุดที่ด้านล่างของเมนูเพื่อไปยังหน้าอื่น

ออกจากเมนูควบคุม

ใช้สวิตช์ในขณะที่ไอคอนทั้งหมดในเมนูจางลง

เลื่อนขึ้นหรือลง

เลือกรายการใดๆ บนหน้าจอ แล้วเลือกเลื่อนจากเมนู

กดปุ่มหรือเลื่อนสวิตช์

เลือกรายการ เลือกจุดที่ด้านล่างของเมนู แล้วเลือก อุปกรณ์ จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา คุณสามารถใช้เมนูเพื่อเลียนแบบการกระทำต่อไปนี้

 • คลิกปุ่มโฮม.
 • ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่มโฮมเพื่อใช้งานมัลติทาสก์
 • เปิด ศูนย์การแจ้งเตือน หรือ ศูนย์ควบคุม
 • กดปุ่มพัก/เปิดเพื่อล็อคอุปกรณ์
 • หมุนอุปกรณ์
 • เลื่อนสวิตช์ปิดเสียง
 • กดปุ่มปรับระดับเสียง
 • กดปุ่มโฮมค้างไว้เพื่อเปิด Siri
 • คลิกปุ่มโฮมสามครั้ง
 • เขย่าเครื่อง
 • กดปุ่มโฮมและปุ่มพัก/เปิดพร้อมกันเพื่อถ่ายภาพหน้าจอ

เปลี่ยนการตั้งค่าและปรับลักษณะการทำงานของแต่ละสวิตช์

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ แล้วทำการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 • เพิ่มสวิตช์และระบุฟังก์ชั่นของสวิตช์
 • เลือก สร้าง และแก้ไขสูตร
 • เลือกลักษณะการสแกน
 • ปรับความเร็วในการสแกนรายการ
 • ปิดการสแกนอัตโนมัติ (หากคุณได้เพิ่มสวิตช์ไปยังรายการถัดไปแล้ว)
 • ตั้งค่าการสแกนให้หยุดพักที่รายการแรกในกลุ่ม
 • เลือกว่าจะให้วนผ่านหน้าจอกี่รอบก่อนจะซ่อนการควบคุมสวิตช์
 • เลือกการทำงานการแตะแล้วตั้งค่าช่วงเวลาสำหรับการกระทำของสวิตช์ที่สองเพื่อแสดงเมนูการควบคุม
 • เลือกว่าจะให้การควบคุมสวิตช์กลับไปสแกนรายการที่คุณแตะต่อหรือเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น
 • ตั้งค่าว่าจะให้เคลื่อนไหวซ้ำหรือไม่เมื่อคุณกดสวิตช์ค้างไว้ และต้องการให้รอนานเพียงใดก่อนที่จะทำซ้ำ
 • เพิ่มการกระทำอื่นๆ ให้กับสวิตช์โดยกดสวิตช์ค้างไว้เป็นเวลานาน
 • เลือกว่าจะให้รายการใดแสดงในเมนูและจัดลำดับการแสดงรายการเหล่านั้น
 • ตั้งค่าว่าจะให้กดสวิตช์ค้างหรือไม่และต้องการให้กดค้างนานเท่าไร จึงจะยอมรับว่าเป็นการกระทำของสวิตช์
 • กำหนดให้การควบคุมสวิตช์ไม่สนใจการสั่งให้สวิตช์ทำงานซ้ำโดยไม่ตั้งใจ
 • ปรับความเร็วในการสแกนตามจุด
 • เปิดใช้เอฟเฟ็กต์เสียงหรือสั่งให้อ่านออกเสียงรายการเมื่อสแกน
 • เลือกรายการที่จะใส่ลงในเมนูการควบคุมสวิตช์
 • ตั้งค่าว่าจะให้รายการอยู่เป็นกลุ่มขณะสแกนตามรายการหรือไม่
 • ปรับให้เคอร์เซอร์การเลือกใหญ่ขึ้นหรือเปลี่ยนสี
 • บันทึกคำสั่งนิ้วที่กำหนดเองไปยังเมนูการควบคุม (ในคำสั่งนิ้ว > บันทึกแล้ว)

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

ปรับแต่งการควบคุมสวิตช์

เลือกการตั้งค่าจากเมนูการควบคุมเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • ปรับความเร็วในการสแกน
 • เปลี่ยนตำแหน่งของเมนูการควบคุม
 • เปิดหรือปิดเสียงหรือเสียงพูดประกอบ
 • ปิดกลุ่มเพื่อสแกนทีละรายการ
วันที่เผยแพร่: