ข้อกำหนดของระบบสำหรับ OS X Mavericks

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบสำหรับ OS X Mavericks v10.9

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ในการติดตั้ง Mavericks คุณต้องมี Mac รุ่นใดรุ่นหนึ่งเหล่านี้

 • iMac (กลางปี 2007 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook (ขนาด 13 นิ้ว อะลูมิเนียม ปลายปี 2008) (ขนาด 13 นิ้ว ต้นปี 2009 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Pro (ขนาด 13 นิ้ว กลางปี 2009 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Pro (ขนาด 15 นิ้ว หรือ 17 นิ้ว กลางปีหรือปลายปี 2007 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Air (ปลายปี 2008 หรือใหม่กว่า)
 • Mac mini (ต้นปี 2009 หรือใหม่กว่า)
 • Mac Pro (ต้นปี 2008 หรือใหม่กว่า)
 • Xserve (ต้นปี 2009) 

Mac ของคุณยังต้องมีรายการต่อไปนี้

 • OS X Mountain Lion, Lion หรือ Snow Leopard v10.6.8 ซึ่งมีการติดตั้งไว้แล้ว
 • หน่วยความจำตั้งแต่ 2 GB ขึ้นไป
 • พื้นที่ว่างอย่างน้อย 8 GB (เรียนรู้วิธีการ เพิ่มพื้นที่ว่างดิสก์)

สามารถหา Mavericks ได้จากส่วนรายการซื้อของ Mac App Store หากคุณดาวน์โหลดไว้แล้วก่อนหน้านี้ หากคุณอัพเกรดเป็นครั้งแรกจาก Mountain Lion, Lion หรือ Snow Leopard ให้ลองติดตั้ง OS X Yosemite v10.10 ซึ่งหาก Mac ของคุณสามารถใช้ Mavericks ได้ ก็จะสามารถใช้ Yosemite ได้เช่นกัน

วันที่เผยแพร่: