วิธีการจับภาพหน้าจอบน Mac

คุณสามารถจับภาพหน้าจอทั้งหน้าจอ หน้าต่าง หรือเลือกเป็นบางส่วนก็ได้

ใช้ Shift-Command-5 ใน macOS Mojave

เดสก์ท็อปจะแสดงการควบคุมการถ่ายภาพหน้าจอที่ลอยอยู่เหนือ Dock

หากใช้macOS Mojave ให้กด Shift-Command (⌘)-5 บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อดูการควบคุมทั้งหมดที่ต้องใช้ในการจับภาพนิ่งหรือบันทึกวิดีโอที่หน้าจอของคุณ ใช้การควบคุมบนหน้าจอเหล่านี้เพื่อเลือกว่า จับภาพหน้าจอทั้งหมด จับภาพหน้าต่าง จับภาพบางส่วน หรือบันทึกวิดีโอ ของหน้าจอหรือไม่ (เมื่อ ต้องการจับภาพ Touch Bar ให้ใช้ Shift-Command-6 ต่อไป)

จับภาพหน้าจอทั้งหน้าจอ

 1. คลิก ปุ่มจับภาพทั้งหมด ในการควบคุมบนหน้าจอ ตัวชี้ของคุณจะเปลี่ยนเป็นรูปกล้อง 
 2. คลิกที่หน้าจอใดก็ได้เพื่อจับภาพหน้าจอนั้น หรือคลิกจับภาพในการควบคุมบนหน้าจอ
 3. ใช้รูปย่อเพื่อทำเครื่องหมาย แชร์ บันทึก หรือดำเนินการอื่นๆ

จับภาพหน้าต่าง

 1. คลิก ปุ่มจับภาพหน้าต่างบางส่วน ในการควบคุมบนหน้าจอ ตัวชี้ของคุณจะเปลี่ยนเป็นรูปกล้อง 
 2. คลิกที่หน้าต่างเพื่อจับภาพหน้าต่างนั้น
  หากต้องการไม่ไห้มีเงาของหน้าต่างติดมากับภาพหน้าจอ ให้กดปุ่ม Option (⌥) ค้างไว้ขณะที่คลิก
 3. ใช้รูปย่อเพื่อทำเครื่องหมาย แชร์ บันทึก หรือดำเนินการอื่นๆ

จับภาพหน้าจอบางส่วน

 1. คลิก ปุ่มจับภาพบางส่วนในการควบคุมบนหน้าจอ
 2. ลากเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าจอที่จะจับภาพ หากต้องการย้ายพื้นที่ที่เลือกทั้งหมด ให้ลากจากด้านในส่วนที่เลือก
 3. คลิกจับภาพในการควบคุมบนหน้าจอ
 4. ใช้รูปย่อเพื่อทำเครื่องหมาย แชร์ บันทึก หรือดำเนินการอื่นๆ

รูปย่อของภาพหน้าจอ

ทำเครื่องหมาย แชร์ และบันทึก

หลังจากคุณจับภาพหน้าจอแล้ว รูปย่อของภาพหน้าจอจะปรากฏขึ้นเป็นเวลาสั้นๆ ในมุมขวาล่างของหน้าจอ

 • ไม่ต้องดำเนินการอะไรหรือปัดรูปย่อไปด้านขวา แล้วภาพหน้าจอจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ  
 • คลิกที่รูปย่อเพื่อเปิดภาพหน้าจอนั้น จากนั้นคุณจะสามารถแก้ไขภาพได้โดยการใช้เครื่องมือการทำเครื่องหมายในแถบเครื่องมือ หรือคลิก เพื่อแชร์ภาพ  
 • ลากรูปย่อเพื่อย้ายภาพหน้าจอไปตำแหน่งอื่น เช่น ไปยังเอกสาร อีเมล หน้าต่าง Finder หรือถังขยะ 
 • กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รูปย่อเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณจะสามารถเปลี่ยนสถานที่บันทึกภาพ เปิดภาพหน้าจอนั้นในแอพ หรือลบภาพหน้าจอนั้นโดยที่ไม่บันทึกไว้ได้

เปลี่ยนการตั้งค่า

คลิกตัวเลือกบนการควบคุมบนหน้าจอเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า ดังนี้ 

 • บันทึกไปยัง: เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกภาพหน้าจอของคุณไว้โดยอัตโนมัติ เช่น เดสก์ท็อป เอกสาร หรือคลิปบอร์ด
 • นาฬิกาจับเวลา: เลือกเวลาในการเริ่มต้นถ่ายภาพหน้าจอ ดังนี้ ทันที 5 วินาที หรือ 10 วินาทีหลังจากคุณคลิกจับภาพ
 • แสดงรูปย่อแบบลอย: เลือกว่าจะแสดง รูปย่อหรือไม่ 
 • จดจำการเลือกล่าสุด: เลือกว่าจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นการเลือกที่คุณเลือกเมื่อครั้งล่าสุดที่คุณใช้เครื่องมือนี้หรือไม่
 • แสดงตัวชี้เมาส์: เลือกว่าจะแสดงตัวชี้เมาส์ในภาพหน้าจอของคุณหรือไม่


หรือใช้ภาพตัวอย่างของภาพหน้าจออื่นๆ

คุณไม่จำเป็นต้องมี macOS Mojave เพื่อที่จะใช้ภาพหน้าจอเหล่านี้ ถึงแม้ว่าภาพหน้าจอจะใช้ใน Mojave ได้เช่นเดียวกัน

จับภาพหน้าจอทั้งหน้าจอ

กด Shift-Command-3 แล้วหาภาพหน้าจอที่เป็นไฟล์ .png บนเดสก์ท็อปของคุณ 

จับภาพหน้าต่าง

 1. กด Shift-Command-4
 2. กด Spacebar ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นรูปกล้อง 
 3. คลิกที่หน้าต่างเพื่อจับภาพหน้าต่างนั้น
  หากต้องการไม่ไห้มีเงาของหน้าต่างติดมากับภาพหน้าจอ ให้กดปุ่ม Option (⌥) ค้างไว้ขณะที่คลิก
 4. ค้นหาภาพหน้าจอที่เป็นไฟล์ .png บนเดสก์ท็อป

จับภาพหน้าจอบางส่วน

 1. กด Shift-Command-4 
 2. ลากเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าจอที่จะจับภาพ หากต้องการย้ายพื้นที่ที่เลือกทั้งหมด ให้กด Space bar ค้างไว้ขณะที่ลาก
 3. หลังจากปล่อยเมาส์หรือปุ่มแทร็คแพดแล้ว ให้หาภาพหน้าจอที่เป็นไฟล์ .png บนเดสก์ท็อปของคุณ

บันทึกภาพเมนู

 1. คลิกเมนูเพื่อเปิดเนื้อหาของเมนูนั้น
 2. กด Shift-Command-4
  • ลากเพื่อเลือกพื้นที่ของเมนูที่จะจับภาพ แล้วปล่อยเมาส์หรือปุ่มแทร็คแพ็ดของคุณเพื่อจับภาพพื้นที่นั้น
  • หรือกด Space bar เพื่อเปลี่ยนตัวชี้เมาส์เป็นรูปกล้อง  แล้วคลิกที่เมนูเพื่อจับภาพเมนูนั้น
 3. ค้นหาภาพหน้าจอที่เป็นไฟล์ .png บนเดสก์ท็อป

จับภาพ Touch Bar

หากคุณมี Mac ที่มีTouch Bar และ macOS Sierra 10.12.2 หรือใหม่กว่า ให้กด Shift-Command-6 เพื่อจับภาพสิ่งที่กำลังแสดงอยู่บน Touch Bar แล้วค้นหาภาพหน้าจอที่เป็นไฟล์ .png บนเดสก์ท็อปของคุณ

คุณยังสามารถปรับแต่งบริเวณ Control Strip ของ Touch Bar เพื่อเพิ่มปุ่มภาพหน้าจอได้ด้วย


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • เมื่อบันทึกภาพหน้าจอโดยอัตโนมัติ Mac ของคุณจะใช้ชื่อว่า ”ภาพหน้าจอ วันที่ เวลา เวลา.png”
 • หากต้องการยกเลิกการจับภาพหน้าจอ ให้กดปุ่ม Esc (Escape) ก่อนจะคลิกจับภาพ
 • หากต้องการบันทึกภาพหน้าจอในคลิปบอร์ดแทนที่จะบันทึกไปยังเดสก์ท็อป คุณสามารถกดปุ่ม Control ค้างไว้ได้ขณะที่คลิกจับภาพ หรือใช้ รูปย่อหรือตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนสถานที่บันทึกภาพก็ได้
 • คุณสามารถเปิดภาพหน้าจอได้ใน การแสดงตัวอย่าง, Safari และแอพอื่นๆ ที่สามารถแก้ไขหรือดูรูปภาพได้ การแสดงตัวอย่างยังทำให้คุณสามารถส่งออกภาพเป็นรูปแบบไฟล์อื่นได้ เช่น JPEG PDF หรือ TIFF
 • บางแอพ อย่างเช่น DVD Player อาจไม่อนุญาตให้คุณถ่ายภาพหน้าจอของหน้าต่างแอพนั้น
 • การควบคุมการถ่ายภาพหน้าจอใน macOS Mojave จะมีให้โดยแอพภาพหน้าจอ ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่นของคุณ แอพนี้จะมาแทนที่แอพ Grab จาก macOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า
 • ดูวิธีการถ่ายภาพหน้าจอบน iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณ
วันที่เผยแพร่: