วิธีการเรียกเก็บเงินสินค้าที่ซื้อจาก App Store และ iTunes Store

เมื่อคุณซื้อบางอย่างด้วย Apple ID ของคุณ ระบบจะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินเมื่อซื้อสินค้าหรือภายในสองถึงสามวัน

วิธีการจัดกลุ่มสินค้าที่ซื้อ

สินค้าบางรายการอาจถูกจัดกลุ่มร่วมกันในการเรียกเก็บเงินครั้งเดียว ดังนั้นหากคุณจำการเรียกเก็บเงินนั้นไม่ได้ ให้ตรวจสอบประวัติการซื้อของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถค้นหาใบเสร็จได้ในบัญชีอีเมลที่เชื่อมโยงกับ Apple ID ด้วย

หากคุณอยู่ในยุโรป อาจไม่มีการจัดกลุ่มการซื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

รายการเดียว

ประวัติการซื้อบน iPhone แสดงการซื้อการสมัครรับเพียงรายการเดียว

สินค้าที่ซื้อและการสมัครรับบางรายการจะถูกเรียกเก็บเงินแยกกัน

รายการแบบกลุ่ม

ประวัติการซื้อบน iPhone แสดงสินค้าที่ซื้อหลายรายการในการเรียกเก็บเงินรายการเดียว โดยสินค้าดังกล่าวรวมถึงภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง เพลงจำนวนหนึ่ง และแอพจำนวนหนึ่ง

สินค้าที่คุณซื้อจาก App Store, iTunes Store หรือผ่านบริการอื่นๆ ของ Apple อาจถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในการเรียกเก็บเงินเพียงรายการเดียว


วิธีการชำระเงินที่ถูกเรียกเก็บเงิน

วิธีนี้เป็นวิธีที่ Apple พยายามเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ

  1. หากคุณมียอดคงเหลือ Apple ID Apple จะพยายามใช้ยอดคงเหลือ Apple ID เพื่อชำระจำนวนเงินทั้งหมดของการเรียกเก็บเงินนั้น
  2. หากคุณไม่มียอดคงเหลือ Apple ID หรือมียอดคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับชำระจำนวนเงินทั้งหมดของการเรียกเก็บเงินนั้น Apple จะพยายามเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินหลักของคุณ วิธีการชำระเงินหลักของคุณคือวิธีการชำระเงินที่แสดงอยู่ในรายการด้านบนสุดในหน้าจัดการการชำระเงิน
  3. หากเกิดปัญหาขึ้นกับวิธีการชำระเงินหลัก หรือหากไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามจำนวนที่เหลืออยู่ทั้งหมดจากวิธีการชำระเงินหลักได้ Apple จะพยายามเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นๆ ของคุณโดยเรียงลำดับจากด้านบนไปด้านล่าง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับวิธีการชำระเงิน คุณจะเห็นข้อความสีแดงถัดจากวิธีการชำระเงินนั้นในหน้าจัดการการชำระเงิน

iPhone ที่แสดงวิธีการชำระเงินหลายวิธี โดยวิธีหนึ่งจะแสดงข้อผิดพลาด และ iPhone ที่แสดงประวัติการซื้อซึ่งมีการซื้อที่ถูกเรียกเก็บเงินจากทั้งยอดคงเหลือ Apple ID และวิธีการชำระเงินวิธีหนึ่งในระบบ ระบบไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินหลักได้ ดังนั้นส่วนที่เหลือหลังจากเรียกเก็บจากยอดคงเหลือ Apple ID จะถูกเรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินอันดับที่สองที่อยู่ในรายการ

หากการซื้อเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินทั้งหมดที่คุณมีในระบบไม่สำเร็จ ยอดคงเหลือติดลบจะถูกเรียกเก็บจาก Apple ID ของคุณ คุณจะไม่สามารถซื้อสินค้าใหม่หรืออัพเดทแอพได้จนกว่าคุณจะอัพเดทวิธีการชำระเงินของคุณ หลังจากคุณอัพเดทวิธีการชำระเงินของคุณ ยอดคงเหลือติดลบจะถูกเรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินหลักที่คุณอัพเดทแล้วทันที

หากคุณเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหลัก สินค้าที่ซื้อที่คุณยังไม่ได้ชำระเงินจะถูกเรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินที่เป็นวิธีการหลักเมื่อคุณอนุญาตการซื้อสินค้าดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือ Apple ID

การสมัครรับอาจไม่ถูกเรียกเก็บเงินจาก Apple ID ของคุณ และยอดคงเหลือ Apple ID ของคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินในสถานการณ์ต่อไปนี้

  • เมื่อสมาชิกครอบครัวในกลุ่มการแชร์กันในครอบครัวซื้อสินค้า ระบบจะเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือ Apple ID ส่วนบุคคล หากยอดคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับชำระการซื้อดังกล่าว ระบบจะเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือจากวิธีการชำระเงินหลักใน Apple ID ของผู้จัดการประจำครอบครัว
  • หากคุณให้เงิน แอพ หรือรายการอื่นๆ ด้วย Apple ID ของคุณ ยอดคงเหลือ Apple ID ใดๆ ที่คุณมีจะถูกข้ามไป และการซื้อจะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินหลักของคุณ


ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: