วิธีการเรียกเก็บเงินแอพ คอนเทนต์ และการสมัครสมาชิกของ Apple

ดูว่าจะมีการเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินใดเมื่อคุณซื้อการสมัครสมาชิก เช่น พื้นที่เก็บข้อมูล iCloud หรือรายการจากแอพ App Store, iTunes Store, Apple Books หรือ Apple TV อาจมีการเรียกเก็บเงินการซื้อมากกว่าหนึ่งรายการในเวลาเดียวกัน

รายการหลายรายการอาจถูกจัดกลุ่มไว้ในการเรียกเก็บเงินเดียว

เมื่อคุณซื้อรายการสินค้าหรือชำระค่าสมัครสมาชิก จะมีการเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ ณ เวลาที่ซื้อหรือภายในสองสามวัน

หากคุณจำไม่ได้ว่าการเรียกเก็บเงินนั้นมาจากการซื้ออะไร ให้ดูประวัติการซื้อของคุณ และดูว่ามีการจัดกลุ่มรายการหลายรายการไว้ในการเรียกเก็บเงินหนึ่งครั้งหรือไม่ หรือดูที่ใบเสร็จรับเงินที่ส่งอีเมลมาให้คุณและดูว่ามีการซื้อหลายรายการถูกรวมไว้ด้วยกันหรือไม่ 

ในยุโรป การซื้ออาจไม่ได้รับการจัดกลุ่ม

     iPhone ที่แสดงรายการซื้อต่างๆ รวมถึงเพลง แอพ และหนังสือที่รวมอยู่ในการเรียกเก็บเงินเดียวกัน


หากคุณเห็นการเรียกเก็บเงินที่รอดำเนินการสำหรับจำนวนเงินเล็กน้อย

หากคุณอัพเดทข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณหรือเพิ่มผู้อื่นลงในกลุ่มการแชร์กันในครอบครัว จะมีการกันวงเงินไว้ชั่วคราวสำหรับจำนวนเงินเล็กน้อยนั้นที่อาจปรากฏบนใบแจ้งการทำรายการของคุณ การกันวงเงินจะถูกลบออกโดยผู้ออกบัตรหรือสถาบันการเงินของคุณหลังจากเวลาผ่านไปไม่นาน


จะมีการเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินใด

เมื่อคุณซื้อสินค้าหรือชำระค่าสมัครสมาชิก Apple จะพยายามเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณตามลำดับดังนี้

  1. Apple จะพยายามใช้ยอดคงเหลือของ Apple ID ของคุณชำระจำนวนเงินทั้งหมด
  2. หากคุณไม่มียอดคงเหลือ Apple ID หรือมียอดคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับชำระจำนวนเงินทั้งหมด Apple จะพยายามเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินหลักของคุณ วิธีการชำระเงินหลักจะอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการในการตั้งค่าบน iPhone ของคุณ คุณสามารถควบคุมวิธีการชำระเงินได้ที่ด้านบนสุดของรายการ
  3. หากเกิดปัญหาขึ้นกับวิธีการชำระเงินหลัก หรือหากไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามจำนวนที่เหลืออยู่ทั้งหมดจากวิธีการชำระเงินหลักได้ Apple จะพยายามเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นๆ ของคุณโดยเรียงลำดับจากด้านบนไปด้านล่าง หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ให้ Apple อาจลองอีกครั้ง

การซื้อบางอย่างจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินไปยังยอดคงเหลือของ Apple ID ของคุณ

  • หากคุณอยู่ในกลุ่มการแชร์กันในครอบครัว การซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินไปยังยอดคงเหลือของ Apple ID ส่วนตัวของคุณ หากคุณไม่มียอดคงเหลือ Apple ID เพียงพอที่จะชำระเงินสำหรับการซื้อ ส่วนที่ที่เหลือจะถูกเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินหลักของผู้จัดการประจำครอบครัว
  • คุณจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินของขวัญไปยังยอดคงเหลือ Apple ID ของคุณได้ หากคุณส่งของขวัญหรือบัตรของขวัญ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินหลักของคุณ
  • การสมัครสมาชิกบางรายการอาจไม่ถูกเรียกเก็บเงินไปยังยอดคงเหลือ Apple ID ของคุณ

หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินใดๆ ของคุณได้

หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินใดๆ ของคุณได้ บัญชีของคุณจะมียอดคงเหลือติดลบ คุณจะไม่สามารถซื้อสินค้าเพิ่มหรืออัพเดทแอพได้จนกว่าคุณจะอัพเดทวิธีการชำระเงินของคุณ


การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: