วิธีเรียกเก็บเงินรายการซื้อของ iTunes Store

เมื่อคุณซื้อสินค้าใน iTunes Store, App Store หรือ Apple Books บัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินขณะทำรายการหรือหลังจากทำรายการไม่นาน

การซื้อทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่คุณกำหนดไว้เมื่อคุณสร้าง Apple ID เว้นแต่คุณจะมีบัตรของขวัญหรือเครดิตสำหรับซื้อคอนเทนต์

Apple อาจขออนุญาตล่วงหน้าตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่คุณใช้สำหรับการทำรายการชำระเงิน  นอกจากนี้ คำสั่งซื้อของคุณอาจได้รับอนุมัติและเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในระหว่างการซื้อหนึ่งครั้ง ดังนั้นจึงอาจดูเหมือนว่ามีคำสั่งซื้อหลายรายการบนใบแจ้งยอดของคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่คุณสามารถใช้ได้ใน iTunes Store, App Store และ Apple Books

หากคุณมีบัตรของขวัญหรือเครดิตสำหรับซื้อคอนเทนต์

หากคุณใช้บัตรของขวัญเพื่อทำรายการชำระเงิน ยอดเงินจะถูกหักทันทีตอนที่คุณทำรายการ

เมื่อคุณทำรายการซื้อ เครดิตสำหรับซื้อคอนเทนต์จะถูกใช้เป็นอันดับแรก หากรายการที่คุณซื้อมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่าของเครดิต ส่วนบัตรของขวัญจะถูกใช้เป็นลำดับถัดไป หากบัตรของขวัญมีมูลค่าต่ำกว่ายอดรวมของสิ่งที่ซื้อ จะมีการเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือตามวิธีการชำระเงินของคุณที่มีอยู่ในระบบ

หากคุณไม่มีเครดิตหรือบัตรของขวัญสำหรับซื้อคอนเทนต์ ทุกรายการที่คุณซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณที่มีอยู่ในระบบ

เมื่อคุณให้ของขวัญแก่ผู้อื่น จะไม่มีการใช้เครดิต ระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อทั้งหมดนั้นตามวิธีการชำระเงินที่มีอยู่ในระบบ

เกี่ยวกับการซื้อด้วยการแชร์กันในครอบครัว

หากคุณเป็นสมาชิกของการแชร์กันในครอบครัว ทุกสิ่งที่คุณซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีของผู้จัดการประจำครอบครัวโดยตรง เว้นแต่คุณจะมีบัตรของขวัญหรือเครดิตร้านค้า ในกรณีนั้น ระบบจะใช้เครดิตร้านค้าของคุณในการชำระเงินเป็นจำนวนที่มากที่สุดที่ชำระได้ หากมีส่วนที่ไม่ได้ชำระ จะมีการเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของผู้จัดการประจำครอบครัว

เครดิต iTunes Store จะไม่แชร์กับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ หากผู้จัดการประจำครอบครัวมีเครดิตอยู่ในบัญชีของตน และสมาชิกครอบครัวคนอื่นซื้อสินค้าบางอย่าง ค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้านั้นจะไม่ถูกหักออกจากเครดิต iTunes Store ของผู้จัดการ แต่จะเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่ผู้จัดการมีอยู่ในระบบ

ผู้จัดการประจำครอบครัวจะได้รับใบเสร็จรับเงินสำหรับรายการซื้อของสมาชิกในครอบครัวของตน

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์สินค้าที่ซื้อจาก iTunes, Apple Books และ App Store โดยใช้การแชร์กันในครอบครัว

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: