วิธีการเรียกเก็บเงินแอป คอนเทนต์ และการสมัครสมาชิกของ Apple

ดูว่าจะมีการเรียกเก็บเงินจากวิธีชำระเงินใด เมื่อคุณซื้อการสมัครสมาชิก เช่น iCloud+ หรือรายการจากแอป App Store, iTunes Store, Apple Books หรือ Apple TV การซื้อหลายรายการอาจถูกจัดกลุ่มเป็นรายการเรียกเก็บเงินหนึ่งรายการ

iPhone แสดงการซื้อที่จัดกลุ่มเข้าด้วยกันบนใบเรียกเก็บเงินหนึ่งใบ

รายการหลายรายการอาจถูกจัดกลุ่มไว้ในการเรียกเก็บเงินเดียว

เมื่อคุณซื้อรายการสินค้าหรือชำระค่าสมัครสมาชิก จะมีการเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ ณ เวลาที่ซื้อหรือภายในสองสามวัน

หากคุณจำไม่ได้ว่าการเรียกเก็บเงินนั้นมาจากการซื้ออะไร ให้ดูประวัติการซื้อของคุณ และดูว่ามีการจัดกลุ่มรายการหลายรายการไว้ในการเรียกเก็บเงินหนึ่งครั้งหรือไม่ หรือดูที่ใบเสร็จรับเงินที่ส่งอีเมลมาให้คุณและดูว่ามีการซื้อหลายรายการถูกรวมไว้ด้วยกันหรือไม่ 

ในยุโรปและอินเดีย การซื้ออาจไม่ได้รับการจัดกลุ่ม


หากคุณเห็นการเรียกเก็บเงินที่รอดำเนินการสำหรับจำนวนเงินเล็กน้อย

หากคุณอัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณหรือเพิ่มผู้อื่นลงในกลุ่มการแชร์กันในครอบครัว จะมีการกันวงเงินไว้ชั่วคราวสำหรับจำนวนเงินเล็กน้อยนั้นที่อาจปรากฏบนใบแจ้งการทำรายการของคุณ การกันวงเงินจะถูกลบออกโดยผู้ออกบัตรหรือสถาบันการเงินของคุณหลังจากเวลาผ่านไปไม่นาน


จะมีการเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินใด

เมื่อคุณซื้อสินค้าหรือชำระค่าสมัครสมาชิก Apple จะพยายามเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณตามลำดับดังนี้

  1. Apple จะพยายามใช้ยอดคงเหลือในบัญชี Apple ของคุณชำระจำนวนเงินทั้งหมด
  2. หากคุณไม่มียอดคงเหลือในบัญชี Apple หรือมียอดคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับชำระจำนวนเงินทั้งหมด Apple จะพยายามเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินหลักของคุณ วิธีการชำระเงินหลักจะอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการในการตั้งค่าบน iPhone ของคุณ คุณสามารถควบคุมวิธีการชำระเงินได้ที่ด้านบนสุดของรายการ
  3. หากเกิดปัญหาขึ้นกับวิธีการชำระเงินหลัก หรือหากไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามจำนวนที่เหลืออยู่ทั้งหมดจากวิธีการชำระเงินหลักได้ Apple จะพยายามเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นๆ ของคุณโดยเรียงลำดับจากด้านบนไปด้านล่าง หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ให้ Apple จะลองอีกครั้ง

การซื้อบางอย่างจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินไปยังยอดคงเหลือในบัญชี Apple ของคุณ

  • หากคุณอยู่ในกลุ่มการแชร์กันในครอบครัว การซื้อที่คุณดำเนินการจะถูกเรียกเก็บเงินไปยังยอดคงเหลือในบัญชี Apple ส่วนตัวของคุณ หากคุณไม่มียอดคงเหลือในบัญชี Apple เพียงพอที่จะชำระเงินสำหรับการซื้อ ค่าสินค้าส่วนที่เหลือจะถูกเรียกเก็บไปยังผู้จัดการประจำครอบครัว หากเปิดการแชร์สินค้าที่ซื้อไว้
  • คุณไม่สามารถใช้ยอดคงเหลือในบัญชี Apple เพื่อซื้อของขวัญหรือบัตรของขวัญได้
  • การสมัครสมาชิกบางรายการอาจไม่ถูกเรียกเก็บเงินไปยังยอดคงเหลือในบัญชี Apple ของคุณ

หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินใดๆ ของคุณได้

หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีชำระเงินที่เลือก บัญชีของคุณจะแสดงยอดคงเหลือติดลบ คุณจะไม่สามารถซื้อสินค้าเพิ่มหรืออัปเดตแอปได้จนกว่าคุณจะอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: