iOS 7: ทำความเข้าใจบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

เรียนรู้เกี่ยวกับบริการหาตำแหน่งที่ตั้งประเภทต่างๆ ที่อุปกรณ์ iOS 7 หรือใหม่กว่า (iPhone, iPad และ iPod touch) สามารถใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

บริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะทำให้แอพและเว็บไซต์ที่ใช้ตำแหน่งที่ตั้ง (เช่น แผนที่, กล้อง, Safari และแอพอื่นๆ ของ Apple และของบริษัทอื่น) สามารถใช้ข้อมูลจากเครือข่ายเซลลูลาร์, Wi-Fi1 และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS)2 รวมถึง iBeacons3 เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของคุณได้

ตัวอย่างเช่น แอพอาจใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณและคำถามค้นหาตำแหน่งที่ตั้งเพื่อช่วยคุณหาร้านกาแฟหรือโรงภาพยนตร์ที่อยู่ใกล้เคียง หรืออุปกรณ์ของคุณอาจตั้งเขตเวลาโดยอัตโนมัติตามตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ และอนุญาตแต่ละแอพหรือเว็บไซต์ก่อนจึงจะสามารถใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ ใน iOS 7 หากคุณปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งและใช้โหมดสูญหายในค้นหา iPhone ของฉัน บริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะถูกเปิดใช้งานบนอุปกรณ์อีกครั้งตราบใดที่อุปกรณ์ยังอยู่ในโหมดสูญหาย เมื่อโหมดสูญหายถูกปิดใช้งาน บริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะกลับสู่สถานะก่อนหน้านี้

หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัย อาจมีการใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง iPhone ของคุณในการโทรฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะเปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งหรือไม่ก็ตาม

เกี่ยวกับความเที่ยงตรงหรือความแม่นยำของตำแหน่งที่ตั้ง

 

บริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะใช้เครือข่ายเซลลูลาร์, Wi-Fi, บลูทูธและ GPS ร่วมกันเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณและบริการที่มีให้ หากคุณไม่ได้อยู่ในทัศนวิสัยที่ชัดเจนของดาวเทียม GPS อุปกรณ์ของคุณก็สามารถกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้โดยใช้ Wi-Fi ที่ใช้ข้อมูลสาธารณะ5 และตำแหน่งที่ตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือ iBeacons

แอพที่สามารถแสดงตำแหน่งที่ตั้งของคุณบนหน้าจอได้ ซึ่งรวมถึงแผนที่ จะบอกตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ (โดยประมาณ) โดยใช้เครื่องหมายสีน้ำเงิน หากไม่สามารถกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้อย่างแม่นยำ จะมีวงกลมสีน้ำเงินปรากฏรอบๆ เครื่องหมายนั้น ขนาดของวงกลมจะแสดงถึงความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ยิ่งวงกลมมีขนาดเล็ก ก็ยิ่งมีความแม่นยำสูง

วงกลมตำแหน่งที่ตั้งที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก

หมายเหตุ: เมื่อบริการหาตำแหน่งที่ตั้งทำงานอยู่ ไอคอนลูกศรสีม่วงหรือสีเทาจะปรากฏในแถบสถานะ

แผนที่ เส้นทาง และแอพที่ใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจะขึ้นอยู่กับบริการรับส่งข้อมูล บริการข้อมูลเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้และอาจไม่สามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่ ทำให้แผนที่ เส้นทาง หรือข้อมูลที่ใช้ข้อมูลที่ตั้งไม่สามารถใช้งาน ไม่แม่นยำหรือไม่สมบูรณ์ โปรดเปรียบเทียบข้อมูลที่ระบุไว้ในอุปกรณ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ และทำตามเครื่องหมายต่างๆ ที่ให้ไว้เพื่อแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อน

 

ดูเพิ่มเติม

เปิดหรือปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

 

คุณสามารถเปิดหรือปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้ที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถเปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้ในระหว่างที่ใช้กระบวนการผู้ช่วยติดตั้ง หรือจะเปิดในภายหลังผ่านการตั้งค่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งก็ได้ คุณสามารถปิดบริการได้ถ้าคุณไม่ต้องการใช้คุณลักษณะนี้หรือเพื่อประหยัดพลังงาน คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้แอพและบริการของระบบใดมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อบริการหาตำแหน่งที่ตั้งปิดอยู่ แอพต่างๆ จะไม่สามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณในเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังได่ ซึ่งจะเป็นการจำกัดประสิทธิภาพการทำงานของหลายๆ แอพที่เป็นแอพของ Apple และแอพของบริษัทอื่น

การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

บริการหาตำแหน่งที่ตั้งเปิดอยู่

การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง > บริการของระบบ

หน้าจอบริการของระบบในบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อเปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง บริการของระบบต่อไปนี้ที่ใช้ตำแหน่งที่ตั้งก็จะถูกเปิดใช้งานด้วย

 • นิยมใช้ใกล้ฉัน: iPhone ของคุณจะส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเคยซื้อหรือใช้แอพไปที่ Apple เป็นระยะๆ ในรูปแบบข้อมูลที่เข้ารหัสและไม่ระบุชื่อ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ข้อมูลสาธารณะ ซึ่งอาจจะใช้เสนอแอพตามพิกัดภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเดินทางไปบ่อยๆ: iPhone จะติดตามสถานที่ที่คุณเดินทางไปล่าสุด รวมถึงความถี่และเวลาที่คุณเยี่ยมชมสถานที่นั้นๆ เพื่อเรียนรู้ว่าสถานที่ใดบ้างที่มีความสำคัญต่อคุณ ข้อมูลนี้จะเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น และจะไม่ส่งไปยัง Apple โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อให้บริการแก่คุณในแบบส่วนตัว เช่น การคาดเดาเส้นทางจราจร
 • iAds ตามตำแหน่งที่ตั้ง: iPhone ของคุณจะส่งตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้กับ Apple เพื่อส่ง iAds ที่มีความสอดคล้องในทางภูมิศาสตร์ให้กับคุณ
   

 

รีเซ็ตการเตือนบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

 

การเตือนบริการหาตำแหน่งที่ตั้งคือการร้องขอโดยแอพต่างๆ (เข่น กล้อง เข็มทิศ และแผนที่ รวมถึงแอพที่ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทอื่น) เพื่อขอใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งกับแอพเหล่านั้น แอพจะแสดงการเตือนบริการหาตำแหน่งที่ตั้งในครั้งแรกที่แอพต้องการเข้าถึงข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง การแตะตกลงจะให้อนุญาตแอพนั้นใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งเมื่อต้องการได้ การแตะไม่อนุญาตจะป้องกันไม่ให้แอพเข้าถึงข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้งจากนั้นเป็นต้นไป

แผนที่ต้องการใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ไม่อนุญาตหรือตกลง

คุณสามารถเลือกปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้ทุกเมื่อ

 • หากต้องการทำเช่นนั้น ให้แตะการตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง และปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดโดยใช้แถบเลื่อนบริการหาตำแหน่งที่ตั้งหรือใช้แถบเลื่อนย่อยๆ สำหรับแต่ละแอพหรือรายการบนอุปกรณ์ของคุณที่สามารถรับรู้ตำแหน่งที่ตั้งได้
 • หากต้องการปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับทุกเว็บไซต์ ให้ปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแอพ Safari
 • คุณยังสามารถปิดใช้งานบริการของระบบที่ใช้ตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณได้อีกด้วย โดยแตะบริการของระบบแล้วปิดบริการของระบบที่ใช้ตำแหน่งที่ตั้งแต่ละบริการบนอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ระบบจะขอให้คุณเปิดบริการในครั้งต่อไปที่แอพพลิเคชั่นพยายามจะใช้คุณสมบัตินี้

 

ปรับปรุงความแม่นยำของ GPS2,4

 

ความแม่นยำของ GPS จะขึ้นอยู่กับจำนวนดาวเทียม GPS ที่สามารถมองเห็นได้ การค้นหาตำแหน่งดาวเทียมที่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมดอาจใช้เวลาหลายนาที โดยความแม่นยำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของ GPS

 • ดูให้แน่ใจว่าวันที่ เวลา และเขตเวลามีการตั้งค่าไว้บนอุปกรณ์อย่างถูกต้องในการตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา หากเป็นไปได้ ให้ใช้ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
  ข้อสำคัญ: การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจซิงค์ไปยังอุปกรณ์ของคุณได้ ให้ตรวจสอบวันที่ เวลา และเขตเวลาบนคอมพิวเตอร์ที่ซิงค์กับอุปกรณ์ของคุณ
 • รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ
 • ตรวจสอบว่าคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์หรือ Wi-Fi ซึ่งนอกเหนือจากจะให้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นโดยใช้เครือข่าย Wi-Fi หรือเซลลูลาร์แล้ว การดำเนินการนี้ยังช่วยให้ตัวช่วย GPS (A-GPS) บนอุปกรณ์นั้นสามารถค้นหา GPS ที่สามารถมองเห็นได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย
  หมายเหตุ: Microcell (บางครั้งเรียกว่า Femtocell) ไม่รองรับโดยบริการหาที่ตั้ง
 • รักษามุมมองแนวนอนให้ชัดเจนหลายๆ เส้นทาง โปรดทราบว่า กำแพง หลังคารถ อาคารสูง ภูเขา และสิ่งกีดขวางอื่นๆ อาจปิดกั้นเส้นทางการมองเห็นของดาวเทียม GPS ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ อุปกรณ์ของคุณจะใช้ Wi-Fi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์โดยอัตโนมัติเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ จนกว่าจะสามารถมองเห็นดาวเทียม GPS ได้อีกครั้ง

 

บริการหาตำแหน่งที่ตั้งโดยใช้ Wi-Fi ที่ใช้ข้อมูลสาธารณะและระบบเซลลูลาร์

 

หากบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเปิดอยู่ อุปกรณ์ของคุณจะส่งตำแหน่งที่ตั้งพร้อมกับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ของฮอตสปอต Wi-Fi และเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่อยู่ใกล้เคียงในรูปแบบเข้ารหัสและไม่ระบุชื่อไปที่ Apple เป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลที่ใช้ข้อมูลสาธารณะของฮอตสปอต Wi-Fi และตำแหน่งที่ตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ หากคุณกำลังเดินทาง (เช่น อยู่ในรถ) และเปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ iOS ที่เปิดใช้งาน GPS จะส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง GPS และความเร็วในการเดินทางในรูปแบบเข้ารหัสและไม่ระบุชื่อไปที่ Apple เป็นระยะๆ เพื่อใช้สร้างฐานข้อมูลสภาพการจราจรที่ใช้ข้อมูลสาธารณะของ Apple ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ข้อมูลสาธารณะซึ่งรวบรวมไว้โดย Apple จะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้

 

ความเป็นส่วนตัว

 

หากคุณอนุญาตให้แอพหรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่นใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณได้ คุณจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว และแนวทางการปฏิบัติของแอพและเว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรตรวจสอบข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว และหลักปฏิบัติของแอพและเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่พวกเขาจะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลอื่นๆ ของคุณ ข้อมูลที่ Apple เก็บรวบรวมไว้จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

 

หมายเหตุ

 1. อุปกรณ์ iOS ที่ไม่มีการเชื่อมต่อเซลลูลาร์จะใช้เฉพาะ Wi-Fi สำหรับบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง (หากมีเครือข่าย Wi-Fi ให้ใช้งาน) แอพของบริษัทอื่นบางแอพต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อการติดตามในระดับภูมิภาค หากอุปกรณ์ถูกล็อคไว้ด้วยรหัส คุณสมบัตินี้อาจถูกจำกัดหรือทำงานไม่ถูกต้อง
 2. GPS มีให้ใช้งานบน iPhone และ iPad รุ่น Wi-Fi + 3G
 3. iBeacons จะมอบวิธีในการสร้างและติดตาม beacon ที่แสดงข้อมูลที่ระบุตัวตนบางอย่างโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธไร้สายกำลังต่ำ
 4. iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular): ตรวจสอบว่าข้อมูลเซลลูลาร์เปิดอยู่ในการตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ข้อมูลเซลลูลาร์ แม้ว่าคุณจะไม่ได้สมัครใช้แผนบริการรับส่งข้อมูลเซลลูลาร์ก็ตาม วิธีนี้จะทำให้อุปกรณ์สามารถปรับเทียบเครื่องเองได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้ข้อมูลเวลาและตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องปิดใช้งาน รหัส PIN ของซิม
 5. อุปกรณ์ iOS ที่จำหน่ายในจีนแผ่นดินใหญ่อาจใช้คำว่า Wireless LAN (WLAN) แทนคำว่า Wi-Fi iPhone บางรุ่นจากจีนแผ่นดินใหญ่ไม่รองรับ WLAN

 

วันที่เผยแพร่: