เปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > รหัสผ่านและความปลอดภัย
 2. แตะเปลี่ยนรหัสผ่าน
  หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านบน iPhone
 3. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันหรือรหัสของอุปกรณ์ จากนั้นป้อนรหัสผ่านใหม่แล้วยืนยันรหัสผ่านใหม่ 
 4. แตะ เปลี่ยน หรือ เปลี่ยนรหัสผ่าน
 5. ลงชื่อเข้าด้วยรหัสผาน Apple ID ใหม่ เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติและบริการต่างๆ ของ Apple 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยน Apple ID ของคุณและอัพเดทข้อมูลบัญชีอื่นๆ


บน Mac

 1. เลือกเมนู Apple  > การกำหนดค่าระบบ แล้วคลิก Apple ID
 2. คลิกรหัสผ่านและความปลอดภัย
 3. คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน ก่อนที่คุณจะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID ได้นั้น คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านที่เคยใช้เพื่อปลดล็อคเครื่อง Mac ก่อน 

บน Mac ที่ใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก iCloud
 2. เลือกรายละเอียดบัญชี
 3. คลิกความปลอดภัย > รีเซ็ตรหัสผ่าน ก่อนที่คุณจะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID ได้นั้น คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านที่เคยใช้เพื่อปลดล็อคเครื่อง Mac ก่อน

บนเว็บ

 1. ลงชื่อเข้าใช้หน้าบัญชี Apple ID
 2. ในส่วนความปลอดภัย ให้คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน
 3. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันของคุณ จากนั้นป้อนรหัสผ่านใหม่แล้วยืนยันรหัสผ่านใหม่ 
 4. คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน
 5. ลงชื่อเข้าด้วยรหัสผาน Apple ID ใหม่ เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติและบริการต่างๆ ของ Apple 

หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณ

หากคุณจำรหัสผ่าน Apple ID ของคุณไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ต หลังจากที่คุณรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณแล้ว คุณต้องอัพเดท Apple ID และรหัสผ่านของคุณในบริการแต่ละอย่างที่คุณได้ลงชื่อเข้าใช้บริการนั้น

หากคุณสร้างรหัสการกู้คืน คุณสามารถใช้เพื่อช่วยรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รหัสการกู้คืน 


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่าน และ Apple ID ของคุณ

Apple ID คือบัญชีสำหรับเข้าใช้บริการต่างๆ ของ Apple เช่น App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime เป็นต้น

พึงระลึกถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อคุณสร้างรหัสผ่านใหม่

 • รหัสผ่าน Apple ID ใหม่ของคุณต้องประกอบด้วยอักขระอย่างน้อยแปดตัว ที่ประกอบด้วยตัวเลข อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และอักษรตัวพิมพ์เล็ก 
 • คุณไม่สามารถใช้การเว้นวรรค อักขระเดียวกันสามตัวติดกัน Apple ID ของคุณ หรือรหัสผ่านที่คุณใช้ในปีที่ผ่านมา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับรหัสผ่านและวิธีทำให้ Apple ID ของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ 

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: