เปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ

Apple ID คือบัญชีสำหรับเข้าใช้บริการต่างๆ ของ Apple เช่น App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime เป็นต้น

หากคุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

หากคุณทราบรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ และต้องการเปลี่ยน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า

 1. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > รหัสผ่านและความปลอดภัย
 2. แตะเปลี่ยนรหัสผ่าน
  หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านบน iPhone
 3. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันหรือรหัสของอุปกรณ์ จากนั้นป้อนรหัสผ่านใหม่แล้วยืนยันรหัสผ่านใหม่ 
 4. แตะ เปลี่ยน หรือ เปลี่ยนรหัสผ่าน
 5. ลงชื่อเข้าด้วยรหัสผาน Apple ID ใหม่ เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติและบริการต่างๆ ของ Apple 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยน Apple ID ของคุณและอัพเดทข้อมูลบัญชีอื่นๆ

บน Mac

 1. ลงชื่อเข้าในหน้าบัญชี Apple ID
 2. ในส่วนความปลอดภัย ให้คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน
 3. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันของคุณ จากนั้นป้อนรหัสผ่านใหม่แล้วยืนยันรหัสผ่านใหม่ 
  หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านบน Mac
 4. คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน
 5. ลงชื่อเข้าด้วยรหัสผาน Apple ID ใหม่ เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติและบริการต่างๆ ของ Apple 

หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณ

หากคุณจำรหัสผ่าน Apple ID ของคุณไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ต หลังจากที่คุณรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณแล้ว คุณต้องอัพเดท Apple ID และรหัสผ่านของคุณในบริการแต่ละอย่างที่คุณได้ลงชื่อเข้าใช้บริการนั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่าน และ Apple ID ของคุณ

พึงระลึกถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อคุณสร้างรหัสผ่านใหม่

 • รหัสผ่าน Apple ID ใหม่ของคุณต้องประกอบด้วยอักขระอย่างน้อยแปดตัว ที่ประกอบด้วยตัวเลข อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และอักษรตัวพิมพ์เล็ก 
 • คุณไม่สามารถใช้การเว้นวรรค อักขระเดียวกันสามตัวติดกัน Apple ID ของคุณ หรือรหัสผ่านที่คุณใช้ในปีที่ผ่านมา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับรหัสผ่านและวิธีทำให้ Apple ID ของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ 

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: