เพิ่มหรือลบหมายเลขโทรศัพท์ในแอพข้อความหรือ FaceTime

คุณสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ของ iPhone กับแอพข้อความหรือ FaceTime ใน Mac, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

ใน iPhone ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า iMessage เปิดอยู่ ซึ่งคุณอาจต้องรอสักครู่จึงจะเปิดใช้งาน
 2. แตะ "ส่งและรับ" หากคุณเห็น "ใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ iMessage" ให้แตะที่ข้อความนั้นแล้วลงชื่อเข้าสู่ระบบโดยใช้ Apple ID เดียวกันกับที่คุณใช้ใน Mac, iPad และ iPod touch ของคุณ
 3. ในส่วน "คุณสามารถรับ iMessage ได้" โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกหมายเลขโทรศัพท์และ Apple ID ของคุณแล้ว
 4. ไปที่การตั้งค่า > FaceTime แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกหมายเลขโทรศัพท์และ Apple ID ของคุณในส่วน "จะสามารถติดต่อคุณทาง FaceTime ได้ที่" แล้ว

ในอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ คุณสามารถเปิดหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณเพิ่งตั้งค่าไป

หากคุณใช้คุณสมบัตินี้และแชร์ Apple ID ของคุณกับผู้อื่น คุณจะไม่สามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมองเห็นการสนทนาของคุณได้ แทนที่จะใช้ Apple ID เดียวกันกับผู้อื่น คุณสามารถตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวได้

ลบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณไม่ต้องการใช้โทรศัพท์หรือข้อความสำหรับ iPhone ของคุณใน iPad, iPod touch หรือ Mac คุณสามารถลบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณออกได้ โดยทำตามสองวิธีต่อไปนี้

 • ใน iPhone ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ > ส่งและรับ เลือก Apple ID ของคุณที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ "ลงชื่อออก" จากนั้นไปที่การตั้งค่า > FaceTime เลือก Apple ID ของคุณแล้วแตะ "ลงชื่อออก"
 • หากหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการลบเป็นของ iPhone ที่คุณไม่สามารถเข้าถึงได้ ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ วิธีนี้จะลบหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดจาก iPad, iPod touch และ Mac ของคุณ รายการโทรหรือข้อความสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกลบจะไม่ปรากฏในอุปกรณ์เหล่านั้นอีกต่อไป 

หากคุณมีข้อสงสัย ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

เปิดหรือปิดใช้งานหมายเลขโทรศัพท์สำหรับ Mac ของคุณ

หลังจากที่คุณตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานหมายเลขโทรศัพท์สำหรับแอพข้อความและ FaceTime ใน Mac ได้

 1. เปิดแอพข้อความ หรือ FaceTime หากระบบถาม ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ที่คุณใช้กับแอพข้อความและ FaceTime ใน iPhone ของคุณ
 2. สำหรับแอพข้อความ ให้เลือกข้อความ > การตั้งค่า จากนั้นคลิก iMessage สำหรับ FaceTime ให้เลือก FaceTime > การตั้งค่า แล้วคลิกการตั้งค่า
 3. วิธีเปิดหรือปิดใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 4. หากคุณต้องการให้ผู้รับเห็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ แต่ไม่เห็น Apple ID ของคุณ ให้เลือกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจากเมนูป๊อปอัพ “เริ่มการสนทนาใหม่จาก” หรือ “เริ่มการโทรใหม่จาก”

ดูวิธีทำให้ข้อความที่คุณส่งและรับใน iPhone ปรากฏใน Mac, iPad, และ iPod touch

เปิดหรือปิดใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ของคุณสำหรับ iPad หรือ iPod touch

หลังจากที่คุณตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ของคุณสำหรับข้อความและ FaceTime ใน iPad หรือ iPod touch ได้

 1. สำหรับข้อความ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า iMessage เปิดอยู่ หากระบบถาม ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ที่ใช้ในแอพข้อความและ FaceTime ใน iPhone ของคุณ แล้วแตะส่งและรับ
 2. สำหรับ FaceTime ไปที่ การตั้งค่า > FaceTime หากระบบถาม ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ที่คุณใช้กับแอพข้อความและ FaceTime ใน iPhone ของคุณ
 3. วิธีเปิดหรือปิดใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

ดูวิธีทำให้ข้อความที่คุณส่งและรับใน iPhone ปรากฏใน Mac, iPad, และ iPod touch ของคุณด้วย

หากคุณไม่เห็นหรือไม่สามารถเลือกหมายเลขของคุณในข้อความหรือ FaceTime

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับ Mac หรืออุปกรณ์ iOS ของคุณ 
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนของ iPhone ในการตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณอย่างถูกต้อง คุณควรใช้ Apple ID เดียวกันในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ
 3. ในส่วน "จะสามารถติดต่อคุณทาง" ของการตั้งค่าข้อความและ FaceTime ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเครื่องหมายถูกข้างๆ หมายเลขโทรศัพท์และ Apple ID ของคุณ

หากไม่ได้เลือกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไว้ และคุณไม่สามารถเลือกได้ หรือคุณมีปัญหาอื่นๆ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บน Mac ให้ทำดังนี้
  • ในแอพข้อความ ให้เลือกข้อความ > การตั้งค่า จากนั้นคลิก iMessage  คลิกลงชื่อออก
  • ใน FaceTime เลือก FaceTime > การตั้งค่า แล้วคลิกลงชื่อออก
 2. บน iPhone, iPad และ iPod:
  • ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ > ส่งและรับ  แตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะลงชื่อออก
  • ไปที่การตั้งค่า > FaceTime แตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะลงชื่อออก
 3. ใน iPhone ให้ทำดังนี้
  • กลับไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่า iMessage เปิดอยู่
  • แตะส่งและรับ แล้วเลือก "ใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ iMessage" จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 4. ใช้ Apple ID เดียวกันเพื่อลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้งที่แอพข้อความและ FaceTime ในอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณ 

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนการตั้งค่าอีกครั้ง หากไม่ได้ผล ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: