อะแดปเตอร์ Apple Thunderbolt: คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ Apple Thunderbolt เป็นอีเธอร์เน็ตกิกะบิตและอะแดปเตอร์ Apple Thunderbolt เป็น Firewire

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

คอมพิวเตอร์ใดบ้างที่รองรับอะแดปเตอร์ Thunderbolt เหล่านี้

คอมพิวเตอร์ Mac ที่มี Thunderbolt ทุกรุ่นจะรองรับอะแดปเตอร์เหล่านี้ อะแดปเตอร์จำเป็นต้องมี OS X Lion v10.7.4 หรือใหม่กว่า เพื่อใช้อะแดปเตอร์ Apple Thunderbolt เป็นอีเธอร์เน็ต บน Mac ที่มี Thunderbolt ที่จำหน่ายก่อนเดือนมิถุนายน 2012 คุณจำเป็นต้องติดตั้ง อัปเดตซอฟต์แวร์ 1.2.1 สำหรับ Thunderbolt

ฉันจะต่ออะแดปเตอร์ที่ไหนได้บ้าง

ต่อโดยตรงเข้ากับพอร์ต Thunderbolt บน Mac ของคุณ คุณสามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ภายนอกอย่างเช่น จอแสดงผล Apple Thunderbolt หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีพอร์ต Thunderbolt หลายพอร์ตได้อีกด้วย

มีข้อกำหนดอื่นๆ ในการใช้อะแดปเตอร์เหล่านี้หรือไม่

ถ้าคุณต่อกับอุปกรณ์หลายชนิด ("สายโซ่เดซี") คอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องบนสายโซ่ Thunderbolt จะต้องทำหน้าที่เป็นโฮสต์

อุปกรณ์อื่นบนสายโซ่ Thunderbolt จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของอะแดปเตอร์เหล่านี้หรือไม่

ได้ ที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่และอุปกรณ์ที่มีแบนด์วิธสูงจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของอะแดปเตอร์เหล่านี้ได้ ถ้าคุณมีปัญหาในการใช้อะแดปเตอร์ Thunderbolt ปนกันกับอุปกรณ์ดังกล่าว ให้ต่ออุปกรณ์ต่างๆ กับพอร์ต Thunderbolt อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง หรือต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่มีแบนด์วิธต่ำบนสายโซ่ Thunderbolt

อะแดปเตอร์ Thunderbolt เป็น FireWire จะให้กำลังไฟฟ้าบัสเท่าใด

อะแดปเตอร์ Thunderbolt เป็น FireWire จะให้กำลังบัสสูงถึง 7W ซึ่งจะให้พลังกับอุปกรณ์ FireWire ส่วนใหญ่ได้ แต่อาจมีอุปกรณ์บางชนิดหรือสายโซ่อุปกรณ์บางชนิดที่ต้องการกำลังไฟมากกว่านี้

อะแดปเตอร์เหล่านี้สามารถต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ Thunderbolt ได้หรือไม่

ไม่ได้ แม้ว่าอะแดปเตอร์เหล่านี้จะใช้ตัวต่อที่เหมือนกับอะแดปเตอร์ Mini DisplayPort แต่จะไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่รองรับ Thunderbolt

Mac mini ของฉัน (กลางปี 2011) ไม่ยอมพักเครื่องเมื่อต่อกับอะแดปเตอร์ Apple Thunderbolt เป็นอีเธอร์เน็ต มีวิธีการแก้ปัญหานี้หรือไม่

มี คอมพิวเตอร์ Mac mini จะมาพร้อมขั้วต่ออีเธอร์เน็ตในตัว ให้ใช้ตัวต่อในตัวนี้แทนอะแดปเตอร์ Thunderbolt เป็นอีเธอร์เน็ต ดู บทความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเทคโนโลยี Thunderbolt และอุปกรณ์ต่างๆ โปรดดูบทความต่อไปนี้:

 

 

 

วันที่เผยแพร่: