วิธีถอดหรือสลับซิมการ์ดใน iPhone หรือ iPad

ดูวิธีถอดหรือเปลี่ยนซิมการ์ดใน iPhone หรือ iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular)

ใช้เฉพาะถาดใส่ซิมที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เท่านั้น เช่น ถาดใส่ซิมจาก iPhone 6s จะใส่ได้ไม่พอดีกับ iPhone 7

iPhone

ค้นหารุ่นที่คุณใช้ด้านล่างเพื่อดูตำแหน่งถาดใส่ซิม หากต้องการเปิดถาดใส่ซิม ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษหรือเครื่องมือถอดซิมเข้าไปในรูด้านข้างถาด ดันเข้าไปในเครื่อง iPhone โดยค่อยๆ ดันเข้าไป หากคุณมีปัญหาในการดีดถาดใส่ซิมออก ให้นำอุปกรณ์ไปที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณหรือ Apple Store เพื่อขอความช่วยเหลือ

หลังจากที่คุณถอดซิมการ์ดออกจากถาดแล้ว ให้สังเกตร่องที่มุมหนึ่งของซิมการ์ดใบใหม่ ใส่ซิมการ์ดใบใหม่ลงในถาด ซึ่งร่องของซิมการ์ดจะทำให้ใส่เข้าที่ได้พอดีจากด้านเดียวเท่านั้น จากนั้นใส่ถาดเข้าอุปกรณ์ให้สุด โดยให้ใส่ทางเดียวกับที่คุณถอดออกมา ซึ่งจะใส่ถาดเข้าที่ได้จากทางเดียวเท่านั้น

ตำแหน่งของถาดใส่ซิมบน iPhone X หรือใหม่กว่า

ค้นหาถาดใส่ซิมที่ด้านขวาของ iPhone X หรือใหม่กว่า

ในจีนแผ่นดินใหญ่ ถาดใส่ซิมบน iPhone XS Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max สามารถใส่การ์ด Nano-SIM ได้สองใบ

ถาดใส่ซิม iPhone XR

มองหาถาดซิมทางด้านขวาของ iPhone XR ขึ้นไป

ในจีนแผ่นดินใหญ่ ถาดใส่ซิมบน iPhone XR และ iPhone 11 สามารถใส่การ์ด Nano-SIM ได้สองใบ

 

มองหาถาดใส่ซิมที่ด้านขวาในรุ่นต่อไปนี้

 • iPhone 8 Plus
 • iPhone 8
 • iPhone 7 Plus
 • iPhone 7
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 6
 • iPhone SE
 • iPhone 5s
 • iPhone 5c
 • iPhone 5
 • iPhone 4s
 • iPhone 4 (รุ่น GSM)

ค้นหาถาดใส่ซิมที่ด้านบนในรุ่นต่อไปนี้

 • iPhone 3GS
 • iPhone 3G
 • iPhone รุ่นแรก

iPad

ค้นหารุ่นที่คุณใช้ด้านล่างเพื่อดูตำแหน่งถาดใส่ซิม หากต้องการเปิดถาดใส่ซิม ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษหรือเครื่องมือถอดซิมเข้าไปในรูด้านข้างถาด ค่อยๆ ดันเข้าไปใน iPad หากคุณมีปัญหาในการถอดซิมออกจากถาด ให้นำอุปกรณ์ไปที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณหรือ Apple Store เพื่อขอความช่วยเหลือ

หลังจากที่คุณถอดซิมการ์ดออกจากถาดแล้ว ให้สังเกตร่องที่มุมหนึ่งของซิมการ์ดใบใหม่ ใส่ซิมการ์ดใบใหม่ลงในถาด ซึ่งร่องของซิมการ์ดจะทำให้ใส่เข้าที่ได้พอดีจากด้านเดียวเท่านั้น จากนั้นใส่ถาดเข้าอุปกรณ์ให้สุด โดยให้ใส่ทางเดียวกับที่คุณถอดออกมา ซึ่งจะใส่ถาดเข้าที่ได้จากทางเดียวเท่านั้น

ค้นหาถาดใส่ซิมทางด้านขวาใกล้กับด้านล่าง ดังนี้

 • iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว
 • iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3)

ค้นหาถาดใส่ซิมทางด้านขวาใกล้กับด้านล่าง ดังนี้

 • iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 2)
 • iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 1)
 • iPad Pro (รุ่น 10.5 นิ้ว)
 • iPad Pro (รุ่น 9.7 นิ้ว)
 • iPad (รุ่นที่ 6)
 • iPad (รุ่นที่ 5)
 • iPad Air (รุ่นที่ 3)
 • iPad Air 2
 • iPad Air 
 • iPad mini (รุ่นที่ 5)
 • iPad mini 4
 • iPad mini 3
 • iPad mini 2
 • iPad mini

 

ค้นหาถาดใส่ซิมทางด้านซ้ายใกล้กับด้านบน ดังนี้

 • iPad (รุ่นที่ 4)*
 • iPad (รุ่นที่ 3)*
 • iPad 2 Wi-Fi + 3G (รุ่น GSM)*

*เมื่อคุณเสียบคลิปหนีบกระดาษหรือเครื่องมือถอดซิมที่ให้มา ให้ใช้มุม 45°

 

ใน iPad Wi-Fi + 3G คุณจะเห็นถาดใส่ซิมอยู่ทางด้านซ้ายใกล้กับด้านล่าง

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: