วิธีถอดหรือสลับซิมการ์ดใน iPhone

เรียนรู้วิธีถอดหรือโอนย้ายซิมการ์ดใน iPhone

ดูวิธีการ ถอดหรือเปลี่ยนซิมการ์ดใน iPad

ใช้เฉพาะถาดใส่ซิมที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เท่านั้น เช่น ถาดใส่ซิมจาก iPhone 6s จะใส่ได้ไม่พอดีกับ iPhone 7

หากคุณซื้อ iPhone 14 รุ่นที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา iPhone ของคุณจะไม่มีถาดซิม ดูวิธีการตั้งค่า eSIM แทน

ค้นหารุ่นที่คุณใช้ด้านล่างเพื่อดูตำแหน่งถาดใส่ซิม หากต้องการเปิดถาดใส่ซิม ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษหรือเครื่องมือถอดซิมเข้าไปในรูด้านข้างถาด ค่อยๆ ดันเข้าไปใน iPhone แต่อย่าฝืนใส่ หากคุณมีปัญหาในการดีดถาดซิมออก ให้นำอุปกรณ์ไปที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณหรือ Apple Store เพื่อขอความช่วยเหลือ

หลังจากที่คุณนำซิมการ์ดจากออกจากถาด ให้สังเกตร่องที่มุมด้านหนึ่งของซิมการ์ดใหม่ ใส่ซิมการ์ดใบใหม่ลงในถาด ซึ่งร่องของซิมการ์ดจะทำให้ใส่เข้าที่ได้พอดีจากทางเดียวเท่านั้น จากนั้นใส่ถาดเข้าอุปกรณ์ให้สุด โดยให้ใส่ทางเดียวกับที่คุณถอดออกมา ซึ่งจะใส่ถาดเข้าที่ได้จากทางเดียวเท่านั้น

ภาพแสดงซิมทางด้านซ้ายของ iPhone

มองหาถาดใส่ซิมที่ด้านซ้ายในรุ่นต่อไปนี้

 • iPhone 14 Pro*
 • iPhone 14 Pro Max*
 • iPhone 14*
 • iPhone 14 Plus*
 • iPhone 13 Pro
 • iPhone 13 Pro Max
 • iPhone 13
 • iPhone 13 mini
 • iPhone 12
 • iPhone 12 mini
 • iPhone 12 Pro
 • iPhone 12 Pro Max

  

ในจีนแผ่นดินใหญ่ ถาดซิมบน iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max สามารถใส่การ์ด Nano-SIM ได้สองใบ

* ยกเว้นเมื่อซื้อในสหรัฐอเมริกา iPhone 14 รุ่นที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาไม่มีซิมการ์ด

ภาพแสดงซิมทางด้านขวาของ iPhone

มองหาถาดใส่ซิมที่ด้านขวาในรุ่นต่อไปนี้

 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone 11
 • iPhone XS
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR
 • iPhone X

ในจีนแผ่นดินใหญ่ ถาดซิมบน iPhone 11, iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max สามารถใส่การ์ด Nano-SIM ได้สองใบ

ภาพแสดงซิมทางด้านขวาของ iPhone

มองหาถาดใส่ซิมที่ด้านขวาในรุ่นต่อไปนี้

 • iPhone SE (รุ่นที่ 1, 2 และ 3)
 • iPhone 8 Plus
 • iPhone 8
 • iPhone 7 Plus
 • iPhone 7
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 6
 • iPhone 5s
 • iPhone 5c
 • iPhone 5
 • iPhone 4s
 • iPhone 4 (รุ่น GSM)

ภาพแสดงซิมทางด้านบนของ iPhone

ค้นหาถาดใส่ซิมที่ด้านบนในรุ่นต่อไปนี้

 • iPhone 3GS
 • iPhone 3G
 • iPhone รุ่นแรก

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: