ลบเพลงและวิดีโอออกจากคลังเพลง iCloud

หากคุณเป็นสมาชิก Apple Music หรือสมัครใช้บริการ iTunes Match คุณจะสามารถลบสื่อออกจากคลังเพลง iCloud ได้

หากคุณเป็นสมาชิก Apple Music หรือสมัครใช้บริการ iTunes Match คอนเทนต์เพลงและวิดีโอจะจัดเก็บในคลังเพลง iCloud เมื่อคุณลบรายการออกจากคลังเพลง iCloud รายการนั้นจะถูกลบจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้งานคลังเพลง iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันด้วย หลังจากที่ลบรายการออกจากคลังเพลง iCloud แล้ว คุณจะไม่สามารถกู้คืนได้ หากคุณต้องการเพิ่มรายการกลับไปยังคลัง ให้ดาวน์โหลดรายการนั้นอีกครั้ง

หากคุณเห็นไอคอนดาวน์โหลด   ถัดจากคอนเทนต์ที่คุณซื้อจาก iTunes Store แสดงว่ารายการนั้นจัดเก็บอยู่ในคลังเพลง iCloud ซึ่งไม่ได้จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ หากคุณลบคอนเทนต์ออกจากคลังเพลง iCloud ที่คุณซื้อจาก iTunes Store รายการนั้นจะซ่อนอยู่ หากคุณต้องการเพิ่มรายการสินค้าที่ซื้อไว้กลับไปยังคลัง คุณสามารถเลิกซ่อนรายการดังกล่าวได้ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อที่ซ่อนไว้

หากคุณซื้อคอนเทนต์ที่คุณต้องการลบจาก iTunes Store และไม่ได้ดาวน์โหลดคอนเทนต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสมาชิก Apple Music หรือการสมัครใช้บริการ iTunes Match ให้ดูวิธีลบคอนเทนต์ออกจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

เปิดแอพเพลง แล้วแตะที่คลัง ค้นหาเพลง อัลบั้ม เพลย์ลิสต์ รายการทีวี หรือภาพยนตร์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นใช้ 3D Touch หรือกดค้างที่รายการนั้น

คุณจะเห็นหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีรายการที่ดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์หรือไม่

 • หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดรายการลงในอุปกรณ์ ให้แตะ "ลบออกจากคลัง" เพื่อลบรายการออกจากคลังเพลง iCloud
 • หากรายการนั้นดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์แล้ว ให้แตะเอาออก จากนั้นแตะ "เอารายการดาวน์โหลดออก" เพื่อเอารายการออกจากอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น หรือแตะ "ลบออกจากคลัง" เพื่อลบรายการออกจากคลังเพลง iCloud

หากต้องการดูเฉพาะคอนเทนต์ที่คุณดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • แตะคลัง > เพลงที่ดาวน์โหลดแล้ว ข้อความแจ้งว่า "กำลังแสดงเฉพาะเพลงที่อยู่บน [อุปกรณ์] เครื่องนี้" จะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แตะคลังตรงมุมซ้ายบนเพื่อกลับไปที่คลังทั้งหมดของคุณ

        

ประหยัดพื้นที่บนอุปกรณ์

คุณสามารถประหยัดพื้นที่บนอุปกรณ์ iOS และลบเพลงที่คุณดาวน์โหลดไว้แต่ที่ผ่านมาไม่ได้ฟังออกไปโดยอัตโนมัติ

 1. แตะการตั้งค่า > เพลง > ปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 2. เปิดปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

 

บน Mac หรือ PC

เปิด iTunes แล้วคลิกที่คลัง ค้นหาเพลง อัลบั้ม เพลย์ลิสต์ รายการทีวี หรือภาพยนตร์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิกขวาหรือกดปุ่ม Control พร้อมคลิกที่รายการนั้น

คุณจะเห็นหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีรายการที่ดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์หรือไม่

 • หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดรายการลงในคอมพิวเตอร์ ให้เลือก "ลบออกจากคลัง" เพื่อลบรายการออกจากคลังเพลง iCloud
 • หากรายการนั้นดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์แล้ว ให้เลือก "เอารายการดาวน์โหลดออก" เพื่อลบรายการเฉพาะในคอมพิวเตอร์เท่านั้น หรือเลือก "ลบออกจากคลัง" เพื่อลบรายการออกจากคลังเพลง iCloud

หากต้องการดูเฉพาะเพลง อัลบั้ม หรือเพลย์ลิสต์ที่คุณดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • คลิกคลัง จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกมุมมอง > เฉพาะเพลงที่ดาวน์โหลด เลือกมุมมอง > เพลงทั้งหมด เพื่อดูคลังทั้งหมดของคุณอีกครั้ง

บนโทรศัพท์ Android

เปิดแอพ Apple Music แตะ  จากนั้นแตะคลัง ค้นหาเพลง อัลบั้ม เพลย์ลิสต์ รายการทีวี หรือภาพยนตร์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นกดค้างที่รายการนั้น

คุณจะเห็นหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีรายการที่ดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์หรือไม่

 • หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดรายการลงในอุปกรณ์ ให้แตะ "ลบออกจากคลัง" เพื่อลบรายการออกจากคลังเพลง iCloud
 • หากรายการนั้นดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์แล้ว ให้แตะเอาออก จากนั้นแตะ "เอารายการดาวน์โหลดออก" เพื่อเอารายการออกจากอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น หรือแตะ "ลบออกจากคลัง" เพื่อลบรายการออกจากคลังเพลง iCloud

หากต้องการดูเฉพาะคอนเทนต์ที่คุณดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • แตะ  จากนั้นแตะคลัง > เพลงที่ดาวน์โหลดแล้ว ข้อความแจ้งว่า "กำลังแสดงเฉพาะเพลงที่อยู่บนอุปกรณ์เครื่องนี้" จะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แตะลูกศร  ตรงมุมซ้ายบนเพื่อกลับไปที่คลังทั้งหมดของคุณ

หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิก Apple Music หรือผู้สมัครใช้บริการ iTunes Match

หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิก Apple Music หรือไม่ได้สมัครใช้บริการ iTunes Match คุณจะไม่สามารถเข้าถึงคลังเพลง iCloud ได้ แต่คุณสามารถลบคอนเทนต์ออกจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch หรือ Mac หรือ PC ของคุณได้ 

และคุณยังสามารถซ่อนคอนเทนต์ได้อีกด้วย ดูวิธีซ่อนและเลิกซ่อนรายการซื้อใน iTunes Store

วันที่เผยแพร่: